Pierwsze miejsca dla ¯yrardowa
Dodane przez zibi dnia Marzec 26 2009 01:10:00
 ¯yrardów miasteczko w województwie mazowieckim to tu o od lat koszykówka jest ulubionym sportem miejscowych dzieciaków a to miêdzy innymi dziêki wielkiemu przyjacielowi koszykówki panu Leszkowi Kamiñskiemu

czytaj wiêcej: relacja, adresy do foto i filmików

Rozszerzona zawarto newsa
¯yrardów miasteczko w województwie mazowieckim to tu o od lat koszykówka jest ulubionym sportem miejscowych dzieciaków a to miêdzy innymi dziêki wielkiemu przyjacielowi koszykówki panu Leszkowi Kamiñskiemu
W dniach 20-22 marca odby³ siê IX Miêdzynarodowy Turnieju Koszykówki Dziewcz±t i Ch³opców (rocznik 1996) o Puchar Dyrektora OsiR. ca³y turniej wygra³y dziewczyny i ch³opcy zespo³u UKS Trójka ¯yrardów

Piêkny obiekt MOSiR go¶ci ka¿dego roku wiele dru¿yn z Polski i zagranicy
trzy,cztery turniej w roku w jednym mie¶cie to naprawdê sporo. Najpopularniejszym turniejem s± ,,stasinki,, dla 5 klasach SP które co roku obywaj± siê w maju

Dru¿yny ¿e ¶l±ska chêtnie przyje¿d¿aj± do ¯yrardowa: go¶cinno¶æ, wzorowa organizacja nagrody, mi³a koszykarska atmosfera sprawia ¿e s± dru¿yny czy to polski czy zagraniczne które ¯yrardów ,,zaliczaj±,, ka¿dego roku

Nasze zespo³y na  IX miêdzynarodowy turnieju

       
 Katowice dziewczyny MOSiR Cieszyn  MOSM Tychy UKS SP 27 Katowice
 MVP: Ania Gajda MVP: Micha³ Kuboszek MVP: Jakub Mrzyk MVP: Tomasz Jab³ecki


W koñcowym rozrachunku najlepiej wypadli ch³opcy z Cieszyna zajmuj±c II miejsce w turnieju....Katowice i Tychy poza podium

Dziewczyny rocznik 1996:


 1 UKS Trójka ¯yrardów

2 UKS JADWIGA Inowroc³aw
3 MUKS ,,UNIA-BASKET,, Ostro³êka
4 UKS BASKET Zgorzelec
5 UKS SP 27 Katowice
6 UKS 5 Lublin
7 TJ SLAVOJ Bruntal ( Czechy )
8 MUKS Bydgoszcz

 

Ch³opcy rocznik 1996:

 1 UKS Trójka ¯yrardów
2 MOSiR Cieszyn
3 IECAVAS SPORT SCHOOL Ryga ( £otwa )
4 BJSS 3 Ryga ( £otwa )
5 UKS 5 Lublin ( kadra lubelskiego )
6 MOSM Tychy
7 NOVUM Bydgoszcz
8 UKS SP 27 Katowice ( SP 27 – Basketmania )
9 BCM LOKOMOTIVA Krnow ( Czechy )
10. TJ SLAVOJ Bruntal ( Czechy )


Wyró¿nienia indywidualne

 


 Najlepsi zawodnicy i zawodniczki zespo³ów Najskuteczniejsi:
zawodnik i zawodniczka turnieju

 MVP turnieju

Adam Radziszewski ( UKS Trójka ¯yrardów )

Amalia Rembiszewska ( UKS Trójka ¯yrardów ) 

Serdeczne podziêkowania dla organizatorów turnieju za go¶cino¶c a dla klubów z Katowic i Tych za transport , to dziêki wam mog³em zrobiæ relacje z ¯yrardowa

 

FOTO-ZIBI-269

FILMIKI-ZIBI