XXIII-MEMORIA£U Wac³awa Draba
Dodane przez zibi dnia Grudzie 30 2008 22:13:21
Podsumowanie XXIII-MEMORIA£U Wac³awa Draba
-by³ego wieloletniego Prezesa KKs Lech -Poznañ
Rozszerzona zawarto newsa
PYRA POZNAN - AZS Katowice 120 : 60
I Kwarta-32-19
II Kwarta-32-19
III Kwarta-27-10
IV Kwarta-29-12
Pyra Poznañ
Szepelowski-5pkt,£ukomski-19pkt,Grod-0pkt,Nowak-11pkt,Bartkowiak-27pkt oraz Ziólkowski-18-pkt,Walczak-13-pkt,Mocydlarz-3pkt,Przygocki-12pkt,Beszterda-12pkt
AZS Katowice
Krakowczyk-14pkt,Buczyñski-4pkt,Kornecki-10pkt,Wolañski-7pkt,Weisbrot-0pkt oraz Miadowicz-2pkt,Stawowski-1pkt,w±s-6pkt,Handwerker-8pkt,Ka³u¿a-5pkt,¦wiercz-1pkt,B³êdowski-2pkt

mecz odby³ sie od razu po wyj¶ciu z pociagu co jednak nie usprawiedliwia tak wysokiej porazki

Niechcê -bronic Druzyny AZS-u - To nie Oni -czytaj Zawodnicy -Byli Tak S³abi ,ze przegrali -Róznica 60 pkt czyli de-fakto Byli s³absi 2-krotnie od druzyny Pyry !!!
ale -Tutaj -poprostu -Przegra³y KOSZTY -Finanse .
zawodnicy -aby Dotrzec na mecz -o godz 12,30- Wyruszyli ze swoich -domów o godz 4,00 !!!
Gdy dojechalismy do Poznania -o godz 11,30 Wprost z pociagu -zawodnicy udali siê na ..Parkiet i efekt -czyli wynik Poszed³ w ¦wiat

SABONIS Kowno - AZS Katowice  64 : 71
I Kwarta 18-15
Ii Kwarta 9-20
III Kwarta 18-13
IV Kwarta 19-23
Komentarz -do i o .. Meczu
Po poranej Pora¿d¿ce z Pyr± Dru¿yna AZS-u przyst±pi³a do meczu z Faworyzowanym Sabonisem -Rozpoczê³o siê -planowo od Prowadzenia dru¿yny z Litwy I kwarta pod dyktando Litwinow .
Natomiast II Rozpoczê³a siê udanych Zagrañ popularnych w dru¿ynie AZS-u 'Buczka: i "Betona" -poderwali ca³a Dru¿ynê i po pierwszej po³owie Wyszli na prowadzenie 35-27
III Kwarta -do Nadal Bardzo dobra Gra Ca³ej Dru¿yny ,Natomiast IV kwarta to By³ Juz Popis "Wolana" ,który w tej Kwarcie Rzuci³ 14-pkt
Ogólna -opinia po Tym Meczu By³a taka ,¿e AZS -Musi Grac Wieczorem
a Litwini ,którzy troszkê zignorowali Nasza dru¿ynê -ponie¶li 2-porazke !!!!


Có¿ faktycznie -w druzynie KSM Sabonis -Kowno -W turnieju -wystepowa³ -rocznik 1992
Fakt...Ale ile druzyn Na Naszym Terenie -Posiada w Swoim Sk³adzie Zawodnikow o Wzroscie -
Urbonas -216cm
Barauskas -205cm
Stakvilevicius-202cm
I Powiem Wszystkim ,¿e w rozmowie z Trenerem Dru¿yny Sabonisa -panem Edasem Nickiusem -dowiedzielismy siê ,¿e na Turniej do Poznania -generalnie -Nie Przywióz³ -I Druzyny -Tylko rezerwy !!!!!!!!!!!
I NaprawdêWszystkim Tak trenerom ,zawodnikom -Serdecznie -¯yczê Rozegrania -Kilku meczy -Przeciwko dru¿ynom LITEWSKIM !!!


AISCIAI Kowno - AZS Katowice 68 : 73


I Kwarta 24-19
II Kwarta 11-20
III Kwarta 24-18
IV Kwarta 9-16
2 w Ci±gu 24-godz Miêdzynarodowy Mecz AZS-u z dru¿yn± z Litwy.
Dru¿yna AISCSAI -Pragnê³a -Pom¶ciæ swoich -m³odszych -kolegów ,którzy 12-godz wcze¶niej -przegrali mecz z dru¿yna z Katowic !!!
Mecz WALKI -!!!!
gdy na 6 minut przed koñcem meczu -Litwini wygrywali 6pkt -Wiele -osób na trybunach -widzia³o ju¿ zwyciêstwo Litwinów .ale Nagle Dru¿ynê AZS-u "pociagno³ " Bartek Stawowski 4-pkt , Popularny "Buczek -Dorzuci³ 4pkt pierwsze 4pkt w tym Meczu Do³o¿y³ do Puli "Beton " i stan rywalizacji Zosta³ Wyrównany plus swoje 3-grosze dorzucili jeszcze Wojtek Handwerker i i Nagle Stan Rywalizacji By³ na poziomie + 5pkt dla AZS-u.
Zwyciêstwo !!!!
Bardzo -RZADKO Zdarza siê ,aby w ci±gu 16-godz Polska dru¿yna 2 krotnie z dwoma dru¿ynami litewskimi -Wygra³a -Po ³adnych Meczach .

PYRA II Poznañ - AZS Katowice 48 :78


I Kwarta - 11-16
II Kwarta 11-12
III Kwarta 12-24
IV Kwarta 11-26

Mecz z II dru¿yna Pyry By³ z Tzw. Treningowych w Tym Meczu Trener dru¿yny Katowic -.."da³ trosze Odpocz±æ " zawodnikom po 2 ciê¿kich meczach .
W meczu tym Przypomnia³ o sobie "Wolan "-Trenuj±c przed Wieczornym -konkursem Rzuty za 3pkt -dzielnie mu Wtórowa³ "Buczek" -jak i Pozosta³a dru¿yna Wszyscy -Zapisali siê w Protokóle meczowym.


AZS Katowice - KKS Obra Ko¶cian 61 : 83
I Kwarta 18-22
II Kwarta 16-16
III Kwarta 7-21
IV Kwarta 20-24


Dru¿yna Obry Ko¶cian "Wskoczy³a " do turnieju w Miejsce Dru¿yny z Czech ,która -niestety nie przyjecha³a na Memoria³ DRABA .
dru¿yna z Ko¶ciana na co dzieñ gra w... III lidze -
Mecz w 1-po³owie -By³ Wyrównany ,ale od poczatku III kwarty -zawodnicy AZS-u chyba juz "Udawali siê na pociag do Katowic !!!"


Na zakoñczenie Podam statystykê "¦rednich zdobyczy pkt w Memoriale DRABA a Uzyskanych przez dru¿ynê AZS-u

Miadowicz - 4,4 pkt na mecz
Krakowczyk - 7pkt
Stawowski - 5pkt
W±s - 2,8pkt
Buczyñski - 8,6pkt
Handwerker - 5,8pkt
Kornecki - 7pkt
Wolañski - 15,6pkt
Ka³u¿a - 1,6pkt
¦wiercz - 0,4pkt
B³edowski - 7,8pkt
Weisbrot - 2,6pkt


KOÑCOWA KLASYFIKACJA XXIII-MEMORIA£U Wac³awa Draba
-by³ego wieloletniego Prezesa KKs Lech -Poznañ


I- Miejsce -Pyra I Poznañ 10 pkt
II-Miejsce -KKS Obra Ko¶cian 8 pkt
III-Miejsce -AZS Katowice 8 pkt
IV Miejsce -AISCIAI Kowno 7 pkt
V-Miejsce -Sabonis Kowno 7 pkt.
VI-Miejsce -Pyra II Poznañ 5 pkt

I w Tym Miejscu W Imieniu CA£EJ Dru¿yny AZS-Katowice -Pragniemy -Podziêkowaæ Panu Prezesowi MKS Pyra -Poznañ -Tadeuszowi Dudziñskiemu za zaprosz