III Turniej Kadetów we Wroc³awiu dla Stalowej Woli
Dodane przez zibi dnia Padziernik 28 2008 00:00:00
Kadeci MKKS-u Rybnik na przedsezonowym turnieju w Tarnowie wysoko przegrali z Zastalem Zielona Góra teraz MOSM Bytom na turnieju we Wroc³awiu wysoko przegra³ ze Stalow± Wola to daje wiele do my¶lenie przed przysz³orocznymi mistrzostwami polski kadetów

 

W dalszej czê¶ci newsa ma³e podsumowanie Wroc³awskiego Turnieju

Rozszerzona zawarto newsa












  Kadeci MKKS-u Rybnik na przedsezonowym turnieju w Tarnowie wysoko przegrali z Zastalem Zielona Góra teraz MOSM Bytom na turnieju we Wroc³awiu wysoko przegra³ ze Stalow± Wola to daje wiele do my¶lenie przed przysz³orocznymi mistrzostwami polski kadetów




MOSM Bytom drugi we Wroc³awskim turnieju


OSSM Stalowa Wola
zosta³ zwyciêzc± III Turnieju Koszykówki  Upamiêtniaj±cego Pontyfikat Papie¿a Jana Paw³a II odbywaj±cego siê we Wroc³awiu. 

 MVP turnieju 

Grzegorz Grochowski z OSSM Stalowej Woli.

Grzegorz Grochowski ,,Groszek,, rocznik 1993 ¶wietny rozgrywaj±cy pozna³em go w tamtym roku na Pucharze Tatr niestety powa¿na kontuzja uniemo¿liwi³a mu grê minê³o parê miesiêcy ,,groszek,, wróci³ na parkiet mia³em wreszcie okazje zobaczyæ jak gra, by³em pod wra¿eniem ,,prawdziwa jedynka,, Grzegorz GROCHOWSKI  by³ w szerokiej kadrze Polski ze starszym rocznikiem jednak do ¶cis³ej 16 siê nie dosta³ teraz nadchodzi dla niego jego i kolegów z rocznika 1993 czas na kadrê polski. ¯yczê mu oby dosta³ siê do 12 i wyjecha³ z kadr± na Mistrzostwa Europy ale póki co przed nim i jego dru¿yn± walka o Mistrzostwo Polski a po fina³ach kadetów w 2009 oka¿e siê czy Groszek bêdzie pierwsza jedynk± w teamie trenera Paw³a Turkiewicza i Tomasza Niedbalskiego


Pierwsza pi±tka turnieju:

£abuda Mateusz - OSSM Stalowa Wola
Stolarczyk Patryk - MOSM Bytom
Peszko Krzysztof - OSSM Wroc³aw
Matuszewski Krystian - RKKS Rawia Rawicz
Leonhardt Max - Reprezentacja Saksonii




























WYNIKI


Reprezentacja Saksonii - OSSM Wroc³aw 65:102
(15:32, 19:28, 17:23, 14:19)

RKKS Rawia Rawicz - MOSM Bytom 49:112
(15:32, 18:31, 12:23, 4:26)

OSSM Wroc³aw - OSSM Stalowa Wola 65:79
(20:20, 15:21, 16:19, 14:19)

OSSM Wroc³aw – RKKS Rawia Rawicz 92:54
(28:12, 23:18, 30:12, 11:12)

MOSM Bytom - OSSM Stalowa Wola 66:116
(6:31, 20:18, 18:37, 22:30)


RKKS Rawia Rawicz - Reprezentacja Saksonii 80:78
(23:28, 10:9, 32:11, 15:26)

MOSM Bytom - OSSM Wroc³aw 78:72
(19:11, 19:16, 14:20, 26:25)


OSSM Stalowa Wola - Reprezentacja Saksonii 81:45
(22:8, 14:14, 21:17, 24:6)

Reprezentacja Saksonii MOSM Bytom 43:71
(8:28, 17:12, 13:21, 10:5)

RKKS Rawia Rawicz - OSSM Stalowa Wola 61:74
(18:17, 5:24, 25:10, 13:23)

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA:

 

1. OSSM Stalowa Wola

2. MOSM Bytom

3. OSSM Wroc³aw

4. RKKS Rawia Rawicz

5. Reprezentacja Saksonii