Piovot Cup 2008 Piastów, Pruszków, Warszawa
Dodane przez zibi dnia Padziernik 13 2008 11:34:17
Pivot Cup 2008 przeszed³ do historii ....pi±ta jubileuszowa edycja festiwalu by³a rekordowa ponad 80 dru¿yn 1000 zawodników i zawodniczek. Podsumowanie imprezy fotki i filmiki bêd± dodane najpó¼niej do koñca tygodnia ( brak czasu mój wyjazd do Berlina na mecz NBA wtorek – ¶roda )
 
3 X SREBRO dla dziewczynek ze ¦l±ska  !!!  ( rocz.98 i 97 JAS-FBG Sosnowiec rocz.96 UKS SP 27 Katowice )
czytaj wiêcej a dowiesz siê kto by³ najlepszy w poszczególnych kategoriach
Rozszerzona zawarto newsa
Pivot Cup 2008 przeszed³ do historii ....pi±ta jubileuszowa edycja festiwalu by³a rekordowa ponad 80 dru¿yn 1000 zawodników i zawodniczek. Podsumowanie imprezy fotki i filmiki bêd± dodane najpó¼niej do koñca tygodnia ( brak czasu mój wyjazd do Berlina na mecz NBA wtorek – ¶roda )
 
3 X SREBRO dla dziewczynek ze ¦l±ska  !!!  ( rocz.98 i 97 JAS-FBG Sosnowiec rocz.96 UKS SP 27 Katowice )
czytaj wiêcej a dowiesz siê kto by³ najlepszy w poszczególnych kategoriach


ZWYCIÊZCY DZIEWCZYNY

DZ 95


1.         UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW
2.       MKS-MOS KONIN
3.       UKS PI¡TKA LUBLIN
4.       UKS LA BASKET WARSZAWA
 
DZ 96

1.         UKS HURAGAN WO£OMIN II
2.         SP 27 KATOWICE
3.       UKS HURAGAN WO£OMIN I
4.       GOSrR PIASECZNO
 
DZ 97
 
1.         UKS LA BASKET WARSZAWA
2.         JAS-FBG SOSNOWIEC
3.       UKS 30 START LUBLIN
4.       UKS HURAGAN WO£OMIN
 
DZ 98
 
1.         RIDZENE RYGA £OTWA
2.         JAS-FBG SOSNOWIEC I
3.       MUKS BYDGOSZCZ I
4.       UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW

ZWYCIÊZCY CH£OPCY
 
CH 95

Ch³opcy z Sierakowa aktualni mistrzowie Polski Szkó³ Podstawowych  po raz drugi z rzêdu wygrali  Pivot ¿adna dru¿yna nie by³a wstanie im siê przeciwstawiæ BRAWO

1.         UKS KORMORAN UNIVERSAL SIERAKÓW
2.       TS WIS£A KRAKÓW
3.       RIDZENE RYGA £OTWA (czyt. RIDZEN)
4.       DUET W£OC£AWEK
 
CH 96

Fina³ bez Polaków.... £otysze i Litwini z rocznika 1996 pokazali wspania³± koszykówkê, pe³na hala kibiców mog³a podziwiaæ  m³odych koszykarzy z pañstw gdzie koszykówka jest sportem narodowym ! BRAWO !

1.         KKSC PANEVEZYS I Litwa
2.       RIDZENE RYGA £otwa
3.       PIVOT PIASTÓW
4.       MKS-MOS PRUSZKÓW
 
CH 97

Cztery pierwsze dru¿yny dla ch³opców z województwa Mazowieckiego  BRAWO !

1.         JAGIELLONKA WARSZAWA
2.       UKS MEDAGRO KOMORÓW
3.       UKS LA BASKET WARSZAWA
4.       MKS-MOS PRUSZKÓW