Dziewczyny na Turniejach
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 22 2008 14:00:00
Nie tylko ch³opcy przygotowuj± siê do nowego sezonu bior±c udzia³ w turniejach przedsezonowych
Mi³o mi poinformowaæ ¿e m³odziczki starsze JAS-FBG Sosnowiec wygra³y turniej w Inowroc³awiu.... dziewczyny z UKS SP 27 Katowice zajê³y trzecie miejsce w Ogólnopolskim Turnieju w Ostrowie Wielkopolskim gdzie startowa³o 6 dru¿yn. W Zabrzu z okazji 50 rocznicy klubu MKS Zabrze rozgrywany by³ Turniej miêdzynarodowy  najlepsza dru¿yn± okaza³ siê zespól z Piekar ¦l±skich  LA-Basket


Rozszerzona zawarto newsa
W ramach obchodów jubileuszu 50-lecia MKS-u Zabrze w dniach 19-21.09.2008r. zostanie rozegrany Miêdzynarodowy Turniej M³odziczek Starszych.

Terminarz spotkañ:
19.09.2008r. (pi±tek)
MKS ZABRZE-MOSM Bytom 47:90
LA-Basket Piekary ¦l.-Slavia Trnava (S³owacja) 61:29
20.09.2008r. (sobota)
Slavia Trnava-MOSM Bytom 42:91
MKS ZABRZE-La-Basket Piekary ¦l. 42:72
21.09.2008r. (niedziela)
MOSM Bytom- La-Basket Piekary ¦l. 53:64
MKS ZABRZE-Slavia Trnava 66:68

Koñcowa kolejno¶æ:

1.La-Basket Piekary ¦l.
2.MOSM Bytom
3.Slavia Trnava
4.MKS ZABRZE


Turniej w Ostrowie Wielkopolskim

1 ¯yrardów

 


2 Ostrów Wielkopolski

3 Katowice

4 Kartuzy

5 Koszalin

6 Warszawa