Zyrardow r.2005 marzec, rocz.2006 maj
Dodane przez zibi dnia Stycze 22 2018 19:00:00
 Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E:  Uczniowski Klub Sportowy” Trójka” w ?yrardowie uprzejmie zaprasza na n/w  turnieje:

23-25 marca 2018:  XVIII  Mi?dzynarodowy Turniej Koszykówki o Puchar  Prezesa       
 „AQUA” ?yrardów dziewcz?t  i ch?opców rocznik 2005  i m?odsi.

18 – 20 maja 2018: XVII  Mi?dzynarodowy Turniej Koszykówki o
Puchar Dyrektora Zespo?u Szkó? Publicznych  Nr 3 w ?yrardowie  “Stasinki
2018”  dziewcz?t i ch?opców  rocznik 2006  i m?odsi

Rozszerzona zawarto newsa
 Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E

Uczniowski Klub Sportowy” Trójka” w ?yrardowie uprzejmie zaprasza na n/w
turnieje:

23-25 marca 2018:  XVIII  Mi?dzynarodowy Turniej Koszykówki o Puchar  Prezesa       
 „AQUA” ?yrardów dziewcz?t  i ch?opców rocznik 2005  i m?odsi.

18 – 20 maja 2018: XVII  Mi?dzynarodowy Turniej Koszykówki o Puchar Dyrektora Zespo?u Szkó? Publicznych  Nr 3 w ?yrardowie  “Stasinki 2018”  dziewcz?t i ch?opców  rocznik 2006  i m?odsi 

19-21 pa?dziernik 2018 : XVIII  Mi?dzynarodowy Turniej koszykówki o Puchar Prezydenta  miasta ?yrardowa  dziewcz?t rocznik 2005 i m?odsze i ch?opców rocznik 2005  i m?odsi.

leszek-kaminski@wp.pl

Leszek Kami?ski  00 48 602 735 352

Robert Janiszewski 00 48 501 605 509           fax 00 48   46 855 35 45