Dzialdowo Basket Cup dz.r.2005 chl r. 2006 Dzialdowo 9-11.02.2018
Dodane przez zibi dnia Stycze 10 2018 20:21:48
 UKS „SOKÓ?” DZIA?DOWO przy Z.S. Nr 2  im. Jana Paw?a II w Dzia?dowie serdecznie zaprasza na: II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI DZIEWCZ?T r.2005 I CH?OPCÓW r.2006 „DZIA?DOWO BASKET CUP 9-11.01 2018”

Rozszerzona zawarto newsa
 UKS „SOKÓ?” DZIA?DOWO przy Z.S. Nr 2  im. Jana Paw?a II w Dzia?dowie serdecznie zaprasza na: II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI DZIEWCZ?T r.2005 I CH?OPCÓW r.2006 „DZIA?DOWO BASKET CUP  2018”

1. CELE TURNIEJU:

•    popularyzacja koszykówki w?ród dzieci i m?odzie?y
•    promocja Szko?y, Miasta, Powiatu.

2. ORGANIZATORZY:
•    UKS „Sokó?” Dzia?dowo
•    Zespó? Szkó? Nr 2 im. Jana Paw?a II

3. MIEJSCE:
•    Sala sportowa Z.S. Nr 2 w Dzia?dowie, ul.Polna 11 i SP Nr1 Dzia?dowo (sobota)

4. TERMIN:
9-11 LUTEGO 2018 r.

5. ROCZNIKI
•    ch?opcy rocznik 2006 - 8 zespo?ów
•    dziewczyny rocznik 2005 – 8 zespo?ów

6. ZAKWATEROWANIE I WY?YWIENIE:
•    klasy lekcyjne – ka?dy uczestnik przywozi ze sob? ?piwór, zapewniamy materace
•    wy?ywienie od obiadu – 9.02.2018 r. do obiadu 11.02.2018r.
•    ca?kowity koszt pobytu jednego uczestnika wynosi 150 z?.

7. WPISOWE:
•    op?ata za wpisowe do turnieju wynosi 250 z?/ zespó?.

8. NAGRODY:

•    I – VIII – puchary, dyplomy, koszulki okoliczno?ciowe, kubki ceramiczne,  turniejowe skarpety sportowe, plecak na rami? dla ka?dego…..
•    I – III – medale
•    nagrody indywidualne – statuetki: MVP, pi?tka ALL-STARS, najlepszy w zespole, najlepszy obro?ca, najlepszy rozgrywaj?cy, najm?odszy, wyró?nienie trenera
•    nagrody rzeczowe do losowania – pi?ki do koszykówki, drobne  agd i rtv, art. sportowe , meble i wiele  innych...
•    pakiet podstawowy dla ka?dego zawodnika i trenera zawiera: koszulk?, kubek ceramiczny, skarpety sportowe, torba na rami? a pracujemy jeszcze aby ten pakiet uatrakcyjni?.
•    Trenerzy maj? zorganizowany w pi?tek „wieczór szkoleniowy” (pieczony dzik lub prosi?) ,

9. SYSTEM ROZGRYWEK I PRZEPISY GRY:

•     2 grupy w roczniku + krzy?ówki  – zagwarantowane 5 spotka?
•    przepisy mini koszykówki SZS + rzut za 3 pkt. + dodatkowy rzut wolny przy celnym rzucie z faulem. – kosz 260 cm., pi?ka nr 5.
•    Zakaz obrony strefowej!!!
•    o zakwalifikowaniu do turnieju decyduje kolejno?? zg?osze?


OSTATECZNY TERMIN ZG?OSZE? –26.01.2018 r.


Kontakt: Jakub Pietrzak:  kom 509-596-144,
e-mail : jakubpietrzak@interia.pl„...kto by? ten wie, kto nie by? ,nie b?dzie ?a?owa?….“