Pierwszy Krok rocz. 2008 Pleszew 17-18.III.2018
Dodane przez zibi dnia Stycze 22 2018 15:00:00
 ZAPROSZENIE  na I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ „PIERWSZY KROK” W MINI-KOSZYKÓWCE CH?OPCÓW rocznik 2008/2009

Termin i miejsce: 17-18.03.2018 r. Pleszew Zespó? Szkó? nr1 ul. Szkolna 5
Rozszerzona zawarto newsa
 ZAPROSZENIE  na I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ „PIERWSZY KROK” W MINI-KOSZYKÓWCE
CH?OPCÓW rocznik 2008/2009

Termin i miejsce: 17-18.03.2018 r. Pleszew Zespó? Szkó? nr1 ul. Szkolna 5

Organizatorzy: Klub Sportowy KOSZ Pleszew, Zespó? Szkó? nr1
Pleszew, Zespó? Szkó? Publicznych Kowalew, Urz?d Miasta Pleszew.

Cele i zadania: upowszechnianie koszykówki w regionie, nawi?zanie sportowych kontaktów z innymi zespo?ami,  poprzez rywalizacj? - doskonalenie indywidualnych i zespo?owych umiej?tno?ci koszykarskich.
 
System gry: udzia? 5 zespo?ów, gra systemem „ka?dy z ka?dym”, czas gry 4x10 min gry rycza?tem, ostatnie 2 min. czwartek kwarty – czas zatrzymywany, obowi?zuj?: pasarella, przepisy PZKosz, kosze zawieszone na wysoko?ci 2,60 m., pi?ka nr5.

Mecze turniejowe rozgrywane b?d? w pe?nowymiarowej hali sportowej szko?y. Noclegi b?d?  w salach lekcyjnych szko?y – na materacach, obowi?zuj? w?asne ?piwory. Wy?ywienie w sto?ówce szkolnej.

Nagrody: Puchary i dyplomy dla wszystkich dru?yn, koszulki turniejowe dla wszystkich uczestników.

Organizator zapewnia obs?ug? medyczn? i wod? do picia.

Koszty: op?ata wynosi 70 z?. od wszystkich uczestników.

Kontakt: Krzysztof Cnotliwy  tel. 605292327  
e-mail: krzycnot@poczta.onet.pl

 OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ „PIERWSZEGO  KROKU” W MINI-KOSZYKÓWCE CH?OPCÓW r. 2008. Pleszew 17-18.03.2018
Startuj?ce zespo?y:
MOS Stargard, UKS PIOTRÓWKA Radom, TKM W?oc?awek, UKS Chynowa, UKS AKADEMIA KOSZYKÓWKI Komorów, KS KOSZ Pleszew.
Grupa A                                               Grupa B
KS KOSZ  Pleszew                             UKS Chynowa
TKM W?oc?awek                                 UKS Akademia Kosz. Komorów
MOS Stargard                                      MKS Piotrówka Radom
Plan gier:

sobota 17.03.2018
gr. A   12.00  KS KOSZ Pleszew – TKM W?oc?awek
gr. B   13.10  UKS Chynowa – UKS Akademia Koszykówki Komorów
gr. A   14.20  TKM W?oc?awek  -  MOS Stargard
gr. B   15.30  MKS Piotrówka Radom  -  UKS Chynowa
gr. A   16.40  KS KOSZ Pleszew  -  MOS Stargard
gr. B   17.50  UKS Akademia Koszykówki Komorów – MKS Piotrówka
Radom
 godz. 19.00  konkurs sprawno?ciowy – Skills Challange z udzia?em po 2 zawodników ka?dego zespo?u.
o godz. 19.30 mo?liwo?? zagrania dodatkowego meczu pomi?dzy ( oprócz meczu niedzielnego o V miejsce)  zespo?ami z III miejsc w grupie, aby te? mia?y rozegrane 4 mecze, jak inne zespo?y. Oczywi?cie jak b?d? zainteresowane.
niedziela 18.03.2018
I pó?fina?   9.00  I zespó? gr. A – II zespó? gr. B
II pó?fina? 10.10  I zespó? gr B – II zespó? gr. A

mecz o V- VI miejsce       11.10
 mecz o III – IV miejsce   12.20
 fina?                                 13.30

  Zako?czenie turnieju    14.50