XVII Katarzynka Cup rocz.2005 Dzia?dowo 8-10.XII.2017
Dodane przez zibi dnia Grudzie 12 2017 20:57:36
 W niedziel? (10 grudnia) w Dzia?dowie zako?czy? si? XVII Ogólnopolski Turniej w Mini Koszykówce „KATARZYNKA CUP – 2017”.

W turnieju ch?opców zdecydowanie najlepszy by? zespó? KS „Pierniki” Toru?. Drugie miejsce zaj?li gospodarze podopieczni Paw?a Szczurewskiego z UKS „Trójki”, natomiast trzecie miejsce zaj?? zespó? MTS „Basket” Kwidzyn. Turniej by? rozegrany da szóstych klas, który stanowi? jedn? z form przygotowania si? zespo?ów do mistrzostw województwa.

Rozszerzona zawarto newsa
 W niedziel? (10 grudnia) w Dzia?dowie zako?czy? si? XVII Ogólnopolski Turniej w Mini Koszykówce „KATARZYNKA CUP – 2017”.

W turnieju ch?opców zdecydowanie najlepszy by? zespó? KS „Pierniki” Toru?. Drugie miejsce zaj?li gospodarze podopieczni Paw?a Szczurewskiego z UKS „Trójki”, natomiast trzecie miejsce zaj?? zespó? MTS „Basket” Kwidzyn. Turniej by? rozegrany da szóstych klas, który stanowi? jedn? z form przygotowania si? zespo?ów do mistrzostw województwa.

Wszystkie zespo?y otrzyma?y puchary, dyplomy i medale, wyró?nione osoby otrzyma?y statuetki, a ka?dy uczestnik turnieju otrzyma? okoliczno?ciowe naklejk? i koszulk? z nadrukiem loga turnieju. Puchary, medale, statuetki i nagrody wr?czali Burmistrz Miasta Grzegorz Mrowi?ski, naczelnik wydzia?u promocji w Starostwie Powiatowym Piotr Utrata, Dyrektor szko?y Joanna Karaszewska, przewodnicz?ca Rady Rodziców Danuta Sarbiewska oraz sponsor Wojciech Su? (Firma Dekorglass). Na zako?czeniu turnieju zata?czy?y dwie grupy taneczne Inmotion i Sensation z Akademii Ta?ca Joanny Kolk.


Klasyfikacja turnieju ch?opców:


1. KS Pierniki Toru? 5-0 301:117
2. UKS Trójka Dzia?dowo 4-1 257:158
3. MTS Kwidzyn 3-2  202:273
4. UKS Dziewi?tka ?om?a 2-3 192:205
5. UKS Basket 47 Bia?ystok 1-4 186:250
6. KS De La Salle Gda?sk 0-5 124:259

MVP: ?EBROWSKI Mateusz - KS Pierniki Toru?

Najlepszy rozgrywaj?cy turnieju:
BRZEZI?SKI Franciszek - UKS Trójka Dzia?dowo

Najlepszy obro?ca turnieju: ZIMNICKI Micha? - MTS Basket Kwidzyn

ALL STARS I – Najlepsza pi?tka

SOWI?SKI Pawe? - KS Pierniki Toru?
PROKOPOWICZ Hubert - UKS Trójka Dzia?dowo
GÓRSKI Kewin - MTS Basket Kwidzyn
RASZKIEWICZ Kacper - UKS Dziewi?tka ?om?a
G?OWACKI Mateusz - UKS Basket 47 Bia?ystok

ALL STARS II – Druga pi?tka

KOWALSKI Mateusz - KS Pierniki Toru?
URBA?SKI Patryk - UKS Trójka Dzia?dowo
KMITO Dawid - MTS Basket Kwidzyn
ANUSEWICZ ?ukasz - UKS Dziewi?tka ?om?a
BOLATOV Jusup - UKS Basket 47 Bia?ystok

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych zespo?ach

ZIÓ?KOWSKI Micha? - KS Pierniki Toru?
KUZIMOWICZ Artur - UKS Trójka Dzia?dowo
STACHURSKI Aleksander - MTS Basket Kwidzyn
GÓRSKI Jakub - UKS Dziewi?tka ?om?a
KAMI?SKI Karol - UKS Basket 47 Bia?ystok
CIERLUK Antoni - KS De La Salle Gda?sk

Wyró?nieni zawodnicy przez trenerów

TOMASZEWSKI Maciej - KS Pierniki Toru?
ROSI?SKI Wiktor - UKS Trójka Dzia?dowo
G?SIOROWSKI Jakub - MTS Basket Kwidzyn
MIECZKOWSKI Olivier - UKS Dziewi?tka ?om?a
BU?KO Patryk - UKS Basket 47 Bia?ystok
WEIHER Wiktor - KS De La Salle Gda?sk

Najm?odszy zawodnik turnieju

PORZUCZEK Alex - KS Pierniki Toru?

Wyniki ch?opców

Trójka Dzia?dowo – MTS Kwidzyn 68:22
KS Pierniki Toru? – UKS Basket 47 Bia?ystok 65:28
KS De La Salle Gda?sk – UKS Dziewi?tka ?om?a 24:50
MTS Kwidzyn – UKS Dziewi?tka ?om?a 47:46
UKS Basket 47 Bia?ystok – KS De La Salle Gda?sk 45:23
Trójka Dzia?dowo – KS Pierniki Toru? 23:52
UKS Basket 47 Bia?ystok – MTS Kwidzyn 46:57
UKS Dziewi?tka ?om?a – "Trójka" Dzia?dowo 32:46
KS Pierniki Toru? – MTS Kwidzyn 74:31
Trójka Dzia?dowo – KS De La Salle Gda?sk 59:23
UKS Basket 47 Bia?ystok – UKS dziewi?tka ?om?a 38:44
KS De La Salle Gda?sk – KS Pierniki Toru? 15:60
UKS Dziewi?tka ?om?a – KS PiernikiToru? 20:50
KS De La Salle Gda?sk – MTS Kwidzyn 39:45
Trójka Dzia?dowo – UKS Basket 47 Bia?ystok 61:29Sekretarz turnieju: Jerzy Kowlaski

Organizatorzy: Pawe? Szczurewski, Wies?aw Ciarkowski, Iwona Ma?gorzaciak-Niedzielska