IX Bydgoszcz Cup rocz.2005 Bydgoszcz 9-11.III.2018
Dodane przez zibi dnia Stycze 22 2018 14:00:00
 UKS BASKET REGNUM BYDGOSZCZ Zaprasza na IX Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ch?opców – Bydgoszcz Basket Cup 2018
Rozszerzona zawarto newsa
 UKS BASKET REGNUM BYDGOSZCZ Zaprasza na IX Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ch?opców – Bydgoszcz Basket Cup 2018

1. Termin: 9 - 11 Marzec 2018

2. Organizator:
UKS Basket Regnum Bydgoszcz
3.Wspó?organizator:Bursa nr 3 Bydgoszcz ul. S?oneczna 3
4. Patroni organizacyjni Zespó? Szkó? Nr.7
              
5. Miejsce: Turniej odb?dzie si? w Bydgoszczy, w hali sportowej przy Zespole
Szkó? nr 7 przy ul. Wary?skiego 1, nocleg i wy?ywienie w jednym
internacie

6. Uczestnictwo:
Ch?opcy z roczników 2005,
przewidywana ilo?? dru?yn bior?cych udzia? w turnieju - 8
                    
7. System rozgrywek:
-   zespo?y zostan? podzielone na dwie grupy
czas gry  4 x 10min
czas zatrzymywany podczas rzutów wolnych i czasu dla trenera
s?dziowie uprawnieni

8. Koszt: - 115 z?otych za osob?
9. Wpisowe: 700 z?otych za dru?yn? – jako dowód wp?aty wystawiamy „ KP „
10. Co jest wliczone w cen??

Zakwaterowanie: 2 noclegi w internacie szkolnym (Pi?tek – Sobota, Sobota - Niedziela) zapewniamy ?ó?ka, po?ciel i poduszki
Wi-Fi

Wy?ywienie:
- Pi?tek  (obiad, kolacja)
- Sobota  (?niadanie, obiad, kolacja)
- Niedziela  (?niadanie, obiad)

Dodatkowe informacje:
puchary dla pierwszych trzech zespo?ów,
statuetki dla pi?tki turnieju,
statuetka dla MVP,
statuetka dla najlepszego obro?cy,
statuetka dla najlepszego strzelca,
statuetka dla najlepszego rozgrywaj?cego,
statuetka dla najm?odszego zawodnika,
dyplomy dla ka?dego zespo?u,
medale dla pierwszych trzech zespo?ów,
nagrody dla najlepszego zawodnika ka?dego zespo?u,
pami?tkowe koszulki dla wszystkich uczestników,
upominki dla trenerów,
terminarz gier zostanie ustalony po potwierdzeniu udzia?u przez
wszystkie dru?yny
Termin zg?osze? dru?yn do turnieju up?ywa z dniem
03 Marzec 2018 roku
(Organizator zastrzega sobie prawo w doborze zespo?ów do
turnieju)

Osoba kontaktowa:  Grzegorz Owczarek
Telefon kontaktowy: 608-461-637
e-mail: g.   owczarek@basketregnum.bydgoszcz.pl