X Bydgoszcz Cup rocz. 2004 Bydgoszcz 13-15.IV.2018
Dodane przez zibi dnia Grudzie 01 2017 10:00:00
 UKS BASKET REGNUM BYDGOSZCZ Zaprasza na X Ogólnopolski Turniej Koszykówki        
Ch?opców – Bydgoszcz Basket Cup 2018

Uczestnictwo: Ch?opcy z roczników 2004,
Rozszerzona zawarto newsa
 UKS BASKET REGNUM BYDGOSZCZ Zaprasza na X Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ch?opców – Bydgoszcz Basket Cup 2018

1. Termin: 13 – 15 Kwiecie? 2018
2. Organizator: UKS Basket Regnum Bydgoszcz
3.Wspó?organizator: Bursa nr 3 Bydgoszcz ul. S?oneczna 3
4. Patroni organizacyjni Zespó? Szkó? Nr.7           
                   
5. Miejsce: Turniej odb?dzie si? w Bydgoszczy, w hali sportowej przy Zespole
Szkó? nr 7 przy ul. Wary?skiego 1, nocleg i wy?ywienie w jednym internacie

6. Uczestnictwo: Ch?opcy z roczników 2004, przewidywana ilo?? dru?yn bior?cych udzia? w turnieju - 8
                    
7. System rozgrywek:
zespo?y zostan? podzielone na dwie grupy
czas gry  4 x 10min
czas zatrzymywaniy podczas rzutów wolnych i czasy dla trenera
s?dziowie uprawnieni

8. Koszt:
- 115 z?otych za osob?

9. Wpisowe
700 z?otych za dru?yn? – jako dowód wp?aty wystawiamy „ KP „

10. Co jest wliczone w cen??
Zakwaterowanie: 2 noclegi w internacie szkolnym
(Pi?tek – Sobota, Sobota - Niedziela) zapewniamy ?ó?ka, po?ciel i poduszki Wi-Fi

Wy?ywienie:
- Pi?tek  (obiad, kolacja)
- Sobota  (?niadanie, obiad, kolacja)
- Niedziela  (?niadanie, obiad)

11. Dodatkowe informacje:
puchary dla trzech pierwszych zespo?ów,
statuetki dla najlepszej pi?tki turnieju,
koszulki dla najlepszej pi?tki turnieju,
statuetka dla MVP turnieju,
koszulka dla MVP turnieju,
statuetka MVP ka?dego meczu,
statuetka dla najlepszego obro?cy,
koszulka dla najlepszego obro?cy,
statuetka dla najlepszego strzelca,
koszulka dla najlepszego strzelca,
statuetka dla najlepszego rozgrywaj?cego,
koszulka dla najlepszego rozgrywaj?cego,
statuetka dla najm?odszego zawodnika,
koszulka dla najm?odszego zawodnika,
dyplomy dla ka?dego zespo?u,
medale dla pierwszych trzech zespo?ów,
nagrody dla najlepszego zawodnika ka?dego zespo?u,
pami?tkowe koszulki dla wszystkich uczestników,
upominki dla trenerów,

Termin zg?osze? dru?yn do turnieju up?ywa z dniem 01 Kwiecie? 2018 roku
(Organizator zastrzega sobie prawo w doborze zespo?ów do turnieju)

Osoba kontaktowa:  Grzegorz Owczarek

Telefon kontaktowy: 608-461-637
e-mail: g.   owczarek@basketregnum.bydgoszcz.pl