OOM 2018 Turniej o awans do Fina?ów Cz?uchów 9-10.XII.2017
Dodane przez zibi dnia Grudzie 09 2017 13:00:00
 Pomorskie z pierwszego, ?ódzkie z drugiego awansuj? do Fina?ow OOM Podkarpackie 2018

Rozszerzona zawarto newsa
ZNAMY PODZIA£ NA GRUPY W FINALE OOM PODKARPACKIE  (?a?cut) 7-11.02 2018

GRUPA I
1 m. Dywizji A  Mazowieckie
4 m. Dywizji A Kujawsko-Pomorskie
5 m. Dywizji A  Dolno¶l±skie
2 mi. ?ódzkie


GRUPA II
2 m. Dywizja A ¦l±skie
3 m. Dywizja A Wielkopolskie
6 m. Dywizja A  Zachodniopomorskie
1 m. Pomorskie

WYNIKI

?ódzkie - Warmi?sko-Mazurskie   91 : 75 STATYSTYKI   VIDEO   MVP
Ma?opolskie - Pomorskie  51 : 96  STATYSTYKI   VIDEO   MVP: Oskar Borkowski
?ódzkie - Ma?opolskie   89 : 61 STATYSTYKI VIDEO   MVP: Przemys?aw Kociszewski
Warmi?sko-Mazurskie - Pomorskie  51 : 81  STATYSTYKI VIDEO MVP: Adam Kalinowski

Ma?opolskie - Warmi?sko-Mazurskie   83 : 49 STATYSTYKI   VIDEO   MVP:
Pomorskie - ?ódzkie  81 : 55  STATYSTYKI   VIDEO   MVP: Jakub Birunt

Wyró?nienia w dru?ynie:
Adam Kalinowski
Pomorskie
Przemys?aw Kociszewski 
(?ódzkie)
Adam Szumla?ski
Ma?opolskie
Aleksander Rutkowski
Warmi?sko-Mazurskie


FOTO PMEDIA


TABELA:
1 Pomorskie  6 pkt.
2 ?ódzkie  5 pkt.

3 Ma?opolskie  4 pkt.
4 Warmi?sko-Mazurskie  3 pkt.

   Sk?ad.....punkty....klub.....rocznik.......
 
1


POMORSKIE

13 zawodników
6 klubów
 Adam Kalinowski 7106
Eryk Adamiec 7/79
Alan Duda 7/78
Oskar Borkowski 7/71
Jakub Birunt 7/61
Wiktor Malek 7/61
Oskar Chrzanowski 4/52
Kacper Lipi?ski 7/51
Mi?osz Toczek 7/37
Dominik Miecznikowski 7/36
Olgierd Kobiak 7/19
Wiktor Siemianiuk 3/11
Piotr Krzebietke 5/10
Miko?aj Wrzeszcz 2/5

 
2

£ÓDZKIE

15 zawodników
1 m³odszy 04
5 klubów
 Przemys?aw Kociszewski 3/64
Jakub Wojtczak 3/36
Jakub Ozga 3/27
Maksymilian Gajek 2/26
Wiktor Cieciorowski 3/23
Jakub Marat 3    21
Bartosz Keller 3/21
Kacper Koc 3/5
Dawid Orzechowski 2/4
Maksymilian Frydrysiak 3/3
Mateusz Zar?ba 3/3
Bartosz Bia?czak 1/2
Kamil Bieli?ski 2/0
Aleksander J?ch 2/0
 
3


MA£OPOLSKIE

15 zawodników
1 m³odszy 04
7 klubów

Aleksander Busz 3/34
Grzegorz Idziak 3/27
Eryk Noszczy?ski 3/25
Maksymilian Wiech 3/18
Kacper Rutkowski 3/18
Adrian Szumla?ski 3/17
Marcin Bankowicz 3/15
Maurycy Skorulski 3/12
Piotr Korczy?ski 3/10
Kacper Smagur 3/9
Miko?aj Nadczuk 3/6
Jakub Nosal 3/4


 
4


WARMIÑSKO
MAZURSKIE

12 zawodników
2 kluby
 Oliwier Duchnowski  7/99
Maksymilian Ta?ski 7/65
Szymon Prokopowicz 7/58
Aleksander Rutkowski 7/55
Maciej Milewski 7/48
Oliwier Koz?owski 7/47
Wiktor Kosiorek 6/34
Tymoteusz Ta?ski 4/28
B?a?ej Bzdyra 6/20
Wojciech Fija?kowski 3/13
Bartosz Mróz 7/12
Kacper Mirowski 7/12
Gracjan Liwski 3/10
Stanis?aw Graczykowski 3/0
 
 

Pozdrawia zibi