Turniej minikoszykówki rocz.2007 Warszawa 10-12.XI.2017
Dodane przez zibi dnia Listopad 12 2017 15:00:00
 Przez 3 dni ch³opcy z rocznika 2007 i m³odsi rywalizowali na UFFO WAWER CUP. W ka¿dym meczu m³odzi koszykarze dostarczali nam mega emocji , dramatyczne koñcówki, dogrywki, zmiana prowadzeñ, ³zy szczê¶cia i smutku
Rozszerzona zawarto newsa
 Przez 3 dni ch³opcy z rocznika 2007 i m³odsi rywalizowali na UFFO WAWER CUP. W ka¿dym meczu m³odzi koszykarze dostarczali nam mega emocji , dramatyczne koñcówki, dogrywki, zmiana prowadzeñ, ³zy szczê¶cia i smutku.

Oprócz sportowych emocji presti¿ naszego turnieju podnie¶li zaproszeni go¶cie Pan Burmistrz Dzielnicy Wawer Leszek Baraniewski, Pani Dyrektor SP 195 Agata Ko³odziejczyk , Pan Jacek Sadomski z Wydzia³u Sportu Dzielnicy Wawer Pan Marcin Wojciechowski z firmy MARJOL, Pan Marek Grabowski z firmy UFFO oraz Pan Jêdrzej Karasek firma tagomago.pl

Bardzo dziêkujemy wszystkim za pomoc w organizacji naszego turnieju. Oczywi¶cie wielkie dziêki dla rodziców,którzy jak zwykle w naszym klubie spisali siê na medal i ch³opców z rocznika 2005/2006 za profesjonaln± obs³ugê stolika sêdziowskiego i pomoc w sêdziowaniu na boisku. Szeroka foto relacja z turnieju ju¿ wkrótce. Klasyfikacja koñcowa

1 AK M£ODE ¯UBRY Bia³ystok
2 SP 5 PIVOT Piastów
3 MKS Grójec
4 MUKS HUTNIK Warszawa
5 TKM W³oc³awek
6 TMK POMORZE Tczew

Najlepsza pi±tka turnieju

JAKUBIEC DAWID -AK M£ODE ZUBRY
KRZYSZTOF ANTOSIK SP5 PIVOT PIASTÓW
JAS LENARCZYK MKS GRÓJEC
WOJCIECHOWSKI ANTEK MUKS HUTNIK WARSZAWA
¯YWICA BARTEK TKM W£OC£AWEK

MVP TURNIEJU MORALIAN BRUNO AK M£ODE ¯UBRY

NAJLEPSI ZAWODNICY ZESPO£ÓW


STARZAK MICHA£ AK M£ODE ¯UBRY Bia³ystok
KUBA £OJKO MUKS HUTNIK Warszawa
MAREK ZARYCHTA SP5 PIVOT Piastów
BARTEK WOJCIESZAK TMK POMORZE Tczew
KLIMCZAK DAWID TKM W³oc³awek
NATAN WOJTCZAK- MKS Grójec

najm³odszy zawodnik turnieju - Piotr Oszako urodzony w 2010 roku- na turnieju zdoby³ 8 punktów

WYNIKI
SP5 Pivot Piastów – MKS Grójec  39-36
MUKS Hutnik Wawer – AK M³ode ¯ubry Bia³ystok 20-34
TMK Pomorze Tczew – TKM W³oc³awek 26-39
AK M³ode ¯ubry Bia³ystok - MKS Grójec 36-30
SP5 Pivot Piastów –  TMK Pomorze Tczew 54-14
TKM W³oc³awek – MUKS Hutnik Wawer  47-51
TKM W³oc³awek - AK M³ode ¯ubry Bia³ystok 28-39
MUKS Hutnik Wawer – SP5 Pivot Piastów 36-48
MKS Grójec -  TMK Pomorze Tczew 76-18
SP5 Pivot Piastów - TKM W³oc³awek 40-32
AK M³ode ¯ubry Bia³ystok -  TMK Pomorze Tczew 64-30
MUKS Hutnik Wawer - MKS Grójec  34-50
AK M³ode ¯ubry Bia³ystok - SP5 Pivot Piastów 45-40
TMK Pomorze Tczew– MUKS Hutnik Wawer 24-50
MKS Grójec - TKM W³oc³awek 64-30