XIII Olsztynek Top rocz.2006 Olsztynek 10-12.XI.2017
Dodane przez zibi dnia Listopad 12 2017 14:00:00
 Puchar Burmistrza Miasta Olsztynka w koszykówce dziewcz±t WYGRYWA UKS Bryza Kolbudy w kategorii ch³opców TKM W³oc³awek

Rozszerzona zawarto newsa
 Olsztynek Top 2017

XIII Ogólnopolski Turniej ,,OLSZTYNEK TOP 2017” o Puchar Burmistrza Miasta Olsztynka w koszykówce dziewcz±t i ch³opców.


CH£OPCY
1 TKM W£OC£AWEK
2 UKS „CZTERY – TRZY” LUBLIN
3 UKS „NENUFAR 5” E£K
4 UKS „ÓSEMKA” WEJHEROWO
5 UKS „ BRYZA” KOLBUDY
6 UKS „SOKÓ£” DZIA£DOWO
7 MTS „BASKET” KWIDZYN
8 TSK ‘RO¦” PISZ
9 UKS „DE LA SALLE” GDAÑSK
10 UKS „TOP- SPIN” OLSZTYNEK

Najlepsze pi±tki turnieju

UKS „CZTERY TRZY” LUBLIN - OSKAR DY¦
UKS „ BRYZA” KOLBUDY – KONRAD KLEIN
UKS „NENUFAR 5”E£K -  MAKSYMILIAN WICZEWSKI
UKS „ÓSEMKA” WEJHEROWO-    CEZARY ZABROCKI
TKM W£OC£AWEK –BARTOSZ £AZARSKI

Najlepsi zawodnicy w dru¿ynach

TSK „RO¦” PISZ – B£A¯EJ K£OS
UKS „CZTERY TRZY” LUBLIN    - PIOTR HOLCEL
UKS „TOP-SPIN” OLSZTYNEK – WIDZIKOWSKI SZYMON
UKS „DE LA SALLE” GDAÑSK – JAN KONDRACKI
TKM W£OC£AWEK – ANTONI SLUFIÑSKI
MTS „BASKET” KWIDZYN – BARTOSZ BÊKARCIAK
UKS „ÓSEMKA” WEJHEROWO -OLIWIER RODHE
UKS „SOKÓ£” DZIA£DOWO – SEBASTIAN RACZY£O
UKS „ BRYZA” KOLBUDY – KLAUDIUSZ KLOSKA
UKS „NENUFAR 5” E£K – BARTEK G¡SIOREK

NAJLEPSZY OBROÑCA –  BARTOSZ MOÑKO
NAJLEPSZY ROZGRYWAJ¡CY- MARCEL SKIBA  CZTERY TRZY LUBLIN
MVPJAKUB KÊPSKI TKM W£OC£AWEK

Najm³odszy zawodnik –  JAN GRZESIAK (  DE LA SALLE GDAÑSK)DZIEWCZÊTA

1 UKS „BRYZA” KOLBUDY
2 UKS „SOKÓ£” DZIA£DOWO
3 UKS „ÓSEMKA” WEJHEROWO
4 UKS „NENUFAR 5” E£K
5 UKS „CZTERY TRZY’ LUBLIN
6UKS „ TOP- SPIN” OLSZTYNEK

NAJLEPSZA ZAWODNICZKA  (MVP) –     MAGDALENA K£OSKA
NAJLEPSZY OBROÑCA – ZUZANNA ¯AY£A
NAJLEPSZA ROZGRYWAJ¡CA – JULIA LECH  

Najm³odsza zawodniczka –  BOGNA SZCZECHOWSKA (BRYZA KOLBUDY)

Najlepsze pi±tki turnieju
UKS „NENUFAR 5”E£K – JULIA JANKOWSKA
UKS „ BRYZA” KOLBUDY – AGATA W£AZ
UKS „CZTERY TRZY” LUBLIN – ANITA KUNIEWICZ
UKS „ÓSEMKA” WEJHEROWO- NATALIA PIECYK
 UKS „SOKÓ£” DZIA£DOWO -     ZUZANNA WÓ£KIEWICZ

Najlepsi zawodnicy w dru¿ynach
UKS „TOP-SPIN” OLSZTYNEK –    WIKTORIA KANECKA   
UKS „BRYZA” KOLBUDY -  EMILA JAKUS
UKS „SOKÓl „DZIA£DOWO – LENA KOZIKOWSKA
UKS „CZTERY – TRZY” LUBLIN – DOMINIKA BIELAK
UKS „NENUFAR 5” E£K – JUSTYNA ZALEWSKA
UKS ,,ÓSEMKA” WEJHEROWO  – KAROLINA GRABSKA