XXV Puchar £om¿yczki rocz.2007 £om¿a 24-26.X.2017
Dodane przez zibi dnia Listopad 19 2017 12:00:00
XXV  Ogólnopolski Puchar £om¿yczki w minikoszykówce ch³opców rocznik 2007  bêdzie rozgrywany w hali sportowej Szko³y Podstawowej Nr 10 im. Jana Paw³a II w £om¿y w dniach 17-19.11.2017r.

GRUPY TERMINARZ


Rozszerzona zawarto newsa
XXV  Ogólnopolski Puchar £om¿yczki w minikoszykówce ch³opców  rocznik2007 bêdzie rozgrywany w hali sportowej Szko³y Podstawowej Nr 10 im. Jana Paw³a II w £om¿y w dniach 24-26.11.2017r.

Rocznik uczestników 2007 i m³odsi.

GRUPA A 
                                                                 
BASKET 47 BIA£YSTOK                             
KOMORÓW I                                          
JAR ELBL¡G                                            
£OM¯YCZKA 10                                       

GRUPA B

MUKS PIVOT PIASTÓW
MKS GRÓJEC
KOMORÓW II
NENUFAR 5 E£K

Mecz sk³ada siê z 4 czê¶ci - 4 x 8 min  /rycza³tem, czas zatrzymujemy na rzuty wolne, przerwê dla trenera i ostatnie 2 min. meczu /dogrywka 2 min./
Zabroniona jest obrona strefowa - obowi±zuje krycie „ka¿dy swego’’.
W ka¿dej kwarcie trenerowi przys³uguje 1 czas / 60 sek. /.
Obowi±zuj±: 3 sek. ,5 i 8 sek. /24 sek. w 3 ostatnich min. IV kw. gry./
Przys³uguje rzut wolny po faulu i zaliczonym koszu. Rzuty wolne po 5 faulu dru¿yn oraz rzut za 3pkt.

Pi±tek 24.11.2017 r


1.    11.00    £OM¯YCZKA 10 - BASKET 47 B-STOK   
2.    12.00    NENUFAR 5 E£K - MKS GRÓJEC 
3.    14.00    JAR ELBL¡G  - KOMORÓW   I                                            
4.    15.00    MUKS PIVOT PIASTÓW  - KOMORÓW   II                                           
5.    16.00    £OM¯YCZKA 10  - JAR ELBL¡G   
6.    17.00    NENUFAR 5 E£K  - MUKS PIVOT PIASTÓW  
7.    18.00    BASKET 47 B-STOK - KOMORÓW   I                                         
8.    19.00    KOMORÓW   II - MKS GRÓJEC   

Sobota 25.11.2017 r.
 9.    09.00    MKS GRÓJEC  - MUKS PIVOT PIASTÓW  
10    10.00    KOMORÓW   I  -  £OM¯YCZKA 10   
11.    11.00    NENUFAR 5 E£K -  KOMORÓW   II    
12.    12.00    BASKET 47 B-STOK - JAR ELBL¡G 
13.    15.00    IA  -  IIB   
14.    16.00    IB  -  IIA   
15.    17.00    IIIA  -  IVB  
16.    18.00    IIIB  -  IVA  

Niedziela 26.11.2017r.


17.    08.00    O 7 m-ce            P 15 - P 16 
18.    09.00    O 5 m-ce           W 15 -  W 16  
19.    10.00    O 3 m-ce            P 13 - P 14 
20.    11.00    Fina³                  W 13 - W 14  

12.15 -  zakoñczenie turnieju