V Puchar Firmy Pagmer rocz.2004 Rawicz 6-8.X.2017
Dodane przez zibi dnia Padziernik 08 2017 12:00:00
 Kadra Wielkopolski wygrywa  puchar frmy PAGMER


Rozszerzona zawarto newsa

TABELA KOÑCOWA:

1 KADRA WIELKOPOLSKI 5 MECZY 10 PKT. 660-161
2 WILKI MORSKIE SP 16 SZCZECIN 5 MECZY 9 PKT. 501-189
3 RKKS RAWIA RAWICZ 5 MECZY 8 PKT. 323-308
4 UKKS ISKRA OSIECZNA 5 MECZY 7 PKT. 266-373
5 KK POLONIA 1912 LESZNO 5 MECZY 6 PKT. 204-469
6 SMK LUBIN 5 MECZY 5 PKT. 108-562

Król strzelców: MACIEJ DEMUT ( RAWIA RAWICZ ) 102 PKT.

MVP turnieju: £UKASZ CIORGA ( KADRA WIELKOPOLSKI U14

NAJLEPSI ZAWODNICY WG TRENERÓW:

- SKM LUBIN > MACIEJ FONA£
- KK POLONIA 1912 LESZNO > FILIP ZACHARSKI
- WILKI MORSKIE SP 16 SZCZECIN > JAKUB SUCHARSKI
- UKKS ISKRA OSIECZNA > STANIS£AW MAÆKOWIAK
- KADRA WIELKOPOLSKI U14 > JAN ¦MIGLAK
- RKKS RAWIA RAWICZ > MATEUSZ DURCZEWSKI

KK Polonia 1912 Leszno – SMK Lubin 57-36
UKKS ISKRA Osieczna – KADRA Wielkopolski 28-120
RKKS Rawia Rawicz – WILKI MORSKIE SP 16 Szczecin 47-61
KADRA Wielkopolski – KK Polonia 1912 Leszno 171-31
SMK Lubin – WILKI MORSKIE SP 16 Szczecin 7-154
UKKS ISKRA Osieczna – RKKS Rawia Rawicz 62-64
RKKS Rawia Rawicz – KK Polonia 1912 Leszno 77-41
KADRA Wielkopolski – SMK Lubin 167-10
UKKS ISKRA Osieczna – WILKI MORSKIE SP 16 Szczecin 30-106
RKKS Rawia Rawicz – SMK Lubin 104-24
KK Polonia 1912 Leszno – UKKS ISKRA Osieczna 52-66
KADRA Wielkopolski – WILKI MORSKIE SP 16 Szczecin 82-61
UKKS ISKRA Osieczna – SMK Lubin 80-31
WILKI MORSKIE SP 16 Szczecin – KK Polonia 1912 Leszno 119-23
KADRA Wielkopolski – RKKS Rawia Rawicz 120-31


Organizatorzy serdecznie dziêkuj±:
- Firmie PAGMER z Rawicza za wsparcie w organizacjê turnieju,
- Dru¿ynom za sportow± walkê,
- Trenerom za przygotowanie zawodników i opiekê,
- Sêdziom,
- Pani Pielêgniarce za opiekê medyczn±,
- Rodzicom zawodników Rawii za „s³odkie” i kawê.

ZAPRASZAMY DO RAWICZA NA KOLEJNE TURNIEJE KOSZYKARSKIE!!!
 
FOTO GALERIA