II PYHH rocz.2003 Pó³fina³y: Grójec 6-8.X- Opalenica 15-17.XII Fina³ 2018 ????
Dodane przez zibi dnia Grudzie 19 2017 00:03:00
 Znakomity turniej w Opalenicy zako?czony. Udany drugi pó?fina? PYHH. Dru?yny z drobnymi wyj?tkami przyjecha?y w najmocniejszych sk?adach. Teraz musimy zrobi? wszystko by doprowadzi? do turnieju Fina?owego na najwy?szym poziomie, dlatego czekamy na terminy zgrupowa? kadry narodowej rocznika 2003 by kadrowicze polski mogli zagra? w Finale PYHH. Ju? dzi? s? ch?tni do organizacji turnieju Fina?owego


Rozszerzona zawarto newsa
 V Ogólnopolski Turniej ?wi?teczny U14 rocznik 2003/04 o Puchar Burmistrza Opalenicy

Znakomity turniej w Opalenicy zako?czony. Udany drugi pó?fina? PYHH. Dru?yny z drobnymi wyj?tkami przyjecha?y w najmocniejszych sk?adach. Teraz musimy zrobi? wszystko by doprowadzi? do turnieju Fina?owego na najwy?szym poziomie, dlatego czekamy na terminy zgrupowa? kadry narodowej rocznika 2003 by kadrowicze polski mogli zagra? w Finale PYHH. Ju? dzi? s? ch?tni do organizacji turnieju Fina?owego

BT Opalenica – pe?ny sk?ad
MOSM Bytom – pe?ny sk?ad
MKS Ochota – brak Nojszewskiego (kontuzja) Wojciechowski (USA)
Wilki Morskie – brak Koralewskiego (kontuzja)
Trefl Sopot pe?ny sk?ad
WKK Wroc?aw – brak Nowaka (kontuzja)
Kaspro Ostrów Wlkp –pe?ny sk?ad
?l?sk Wroc?aw – brak Siembigi

Najlepsi strzelcy Turnieju: Paluch i Zaremba zdobyli po 85 pkt.
Najlepszy zbieraj?cy i blokuj?cy: Wiktor Paszkowski 63 zb.
Najlepszy w przechwytach i asystach: Hubert ?a?ak


KLASYFIKACJA KO?COWA


1 Basket Team Opalenica
2 MOSM Bytom
3 MKS Ochota Warszawa
4 Wilki Morskie Szczecin
5 UKS 7 Trefl Sopot
6 WKK Wroc?aw
7 Kaspro Ostrów Wielkopolski
8 ?l?sk Wroc?aw MVP:
  Jan Jakubiak
Basket Team Opalenica

  5 ALL-STARS
* Hubert ?a?ak  -
UKS 7 Trefl Sopot
* Wiktor Paczkowski -
Wilki Morskie Szczecin
* Bartosz Sitek -
Ochota Warszawa
* Maciej Michalski -
MOSM Bytom
* Adrain Szajek - Basket Team Opalenica


FOTO  ZIBI

FILMIKI ZIBI


MECZ O VII MIEJSCE: ?l?sk Wroc?aw - Kaspro Ostrów Wlkp 39 : 51  STATYSTYKI   VIDEO MVP:  Nikodem Suski
MECZ O V MIEJSCE: WKK Wroc?aw - UKS 7 Trefl Sopot  42 : 54 STATYSTYKI   VIDEO   MVP: Wiktor Jaszczerski
MECZ O III MIEJSCE: Wilki Morskie Szczecin - Ochota Warszawa  33 : 47 STATYSTYKI   VIDEO   MVP: Olek Garbacz
FINA?: MOSM Bytom - BT Opalenica  30 : 49 STATYSTYKI   VIDEO   MVP: Jakub Rutkowski

RELACJE VIDEO RETRANSMISJE ORAZ LIVE

5-8: WKK Wroc?aw - ?l?sk Wroc?aw  57 : 44  STATYSTYKI   VIDEO   MVP: Mateusz Kudzia
5-8: UKS 7 Trefl Sopot - Kasprowiczanka Ostrów WLKP 68 : 56  STATYSTYKI   VIDEO  MVP: Jakub Czworowski
Pó?fina?:  BT Opalenica - Wilki Morskie Szczecin  52 : 38  STATYSTYKI   VIDEO   MVP: Mateusz Jakubiak
Pó?fina?: Ochota Warszawa - MOSM Bytom  39 : 50  STATYSTYKI  VIDEO   MVP:  Aleksander Dzieka?ski

Grupa A
BT Opalenica – MOSM Bytom  66 :  39 STATYSTYKI   MVP: Jakub Gruszczynski
Trefl Sopot – WKS ?l?sk  69 : 56 STATYSTYKI   VIDEO   MVP: Lalak Hubert
MOSM Bytom – WKS ?l?sk  55 : 29 STATYSTYKI   VIDEO   MVP: Maciej Michalski
BT Opalenica – Trefl Sopot  78 : 49 STATYSTKI   VIDEO MVP: Jan Jakubiak 
Trefl Sopot – MOSM Bytom  34 : 53  STATYSTYKI   VIDEO   MVP: Igor Krzych
BT Opalenica – WKS ?l?sk Wroc?aw  67 : 47  STATYSTYKI   VIDEO   MVP: J?drzej B?aszak

1 BT Opalenica 6 pkt
2 MOSM Bytom 5 pkt.

3 Trefl Sopot 4 pkt.
4 WKS ?l?sk Wroc?aw 3 pkt.

Grupa B

WKK Wroc?aw – Kaspro Ostrów Wlkp  69 : 63 STATYSTYKI   VIDEO   MVP: Szymon Paluch
Ochota Warszawa – Wilki Szczecin  58 : 66  STATYSTYKI   VIDEO   MVP: Maksym Ko?odziej
Ochota Warszawa – WKK Wroc?aw   65 : 52 STATYSTYKI   VIDEO  MVP:  MVP Bartosz Sitek
Wilki Morskie Szczecin – Kaspro Ostrów Wlkp  47 : 46  STATYSTYKI   VIDEO   MVP: Aleksander Wisniewski

Wilki Morskie Szczecin – WKK Wroc?aw  42 : 47 po dg.  STATYSTYKI   VIDEO  MVP: Filip Wójcik
Ochota Warszawa – UKS Ostrów  75  : 53  STATYSTYKI  VIDEO   MVP: Jan Kry?ko

1 Ochota Warszawa 5 pkt.
2 Wilki Morskie Szczecin  5 pkt

3 WKK Wroc?aw 5 pkt.
4 Kaspro Ostrów Wlkp 3 pkt.

 I Basket Team Opalenica
II UKS MOSM Bytom
III MKS Ochota Warszawa
IV Wilki Morskie Szczecin
V UKS 7 Trefl Sopot
VI WKK Wroc?aw
 VII Kaspro Ostrów Wielkopolski
 VIII  WKS ?l?sk Wrcoc?aw


 

Do Fina?u PYHH awansowali (Przewidywany termin Fina?u Kwiecien 2019 dokladny termin i miejsce poznamy wkrótce)

Basket Team Opalenica *
MKKS Rybnik
Grójec/Radom
TKM Wloc?awek
MOSM Bytom
MKS Ochota Warszawa
Wilki Morskie Szczecin
UKS 7 Trefl Sopot

*BTO Opalenica Awans do Fina³u PYHH uzyska?a na turnieju w Grójcu)


Zakoñczy³ siê pierwszy pó³fina³ drugiej edycji PYHH (Polscy M³odzi Herosi) nieoficjalnie MP U15 bo jak to inaczej nazwaæ ?
W turniejach startuj± wszyscy finali¶ci MP U14 i czterech pó³finalistów. W po³owie grudnia wracamy do Opalenicy nigdy wcze¶niej nie zdarzy³o siê by w turnieju towarzyskim wystartowa³o sze¶ciu  finalistów i dwóch pó³finalistów MP. Zawodnicy sami op³acaj± sobie pobyt, organizatorzy ponosz± koszty sêdziów, op³aty hali, s³u¿ba zdrowia, statystyki puchary medale, statuetki i inne DZIÊKUJEMY

Wyró¿nienia wrêczali Dyrektor Grójeckiego O¶rodka Sportu pan Jerzy Biñkiewicz oraz Dyrektor Sportowy MKS Grójec Ireneusz Juraszewski. Podziêkowania dla rodziców z Grójca oraz wszystkich sponsorów

BT Opalenica, MKKS Grójec, Zastal Zielona Góra, Sudety Jelenia Góra, ¯ubry Bia³ystok na turniej PYHH przyjechali najmocniejszymi sk³adami ! Mistrz Polski TKM W³oc³awek bez Oliwiera Bednarka i Jakuba Andrzejewskiego, £KS £ód¼ Tomasz Kwieciñskiego i Konstanty Hasiak (na turnieju z U16

SKM dziêkuje trenerowi  Miros³awowi Andrychowiczu za zaproszenie na turniej, a panu Krzysztofowi Pustelnikowi za transport


 MVP:

Jakub Gruszczyñski - BT Opalenica

 Król Strzelców: (TOP 10)

Piotr Bobka 99 pkt.
¯ubry Bia³ystok
2 Adrian Szajek 80 BT Opalenica
3 Dawid Bykowski 74 TKM W³oc³awek
4 Marek Kozyra 66 - £KS SMS MG £ód¼
5 Jakub Trze¶niewski 64 - Grójec/Radom
   Igor Lewandowski 64 -MKKS Rybnik
7 Kacper Kowalczyk-Kudziarz 61 MKKS Rybnik
8 Kunc 56 - Zastal Zielona Góra
9 Bartek Cania 53 - Grójec/Radom
10 Micha³ Szandurski 52 Sudety Jelenia Góra  5 ALL-STARS
* Jan Jakubiak - BT Opalenica
* Kacper Margiciok - MKKS Rybnik
* Jakub Trze¶niewski - Grójec/ Radom
* Dawid Bykowski - TKM W³oclawek
* Maksym Wieczorek - Zastal Zielona Góra

FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI


 KLASYFIKACJA KOÑCOWA
  /  Wyró¿nienie trenera


1 Basket Team Opalenica  -  Adrian Szajek
2 MKKS Rybnik  -  Maciej Golda
3 Grójec/Radom  -  Bartek Cania
4 TKM W³oc³awek  -  Wiktor £ukasik
5 SKM Zastal Zielona Góra  -  Jaku Zdaniewicz
6 Sudety Jelenia Góra  - Krystian W³oszczyñski
7 £KS SMS MG £ód¼  -  Marek Kozyra
8 PKK ¯ubry Bias³ystok  -  Tomasz Sawicki

mecz o VII miejsce: ¯ubry Bia³ystok - £KS £ód¼  35 : 73  STATYSTYKI  MVP: Dominik Wróblewski
mecz o V miejsce: Zastal Zielona Góra - Sudety Jelenia Góra  50 : 35  STATYSTYKI   MVP: Jakub Wiêckowski
mecz o III miejsce:
TKM W³oc³awek - Grójec/Radom  38 : 60  STATYSTYKI   MVP: Jakub Rak
Fina³: BT Opalenica - MKKS Rybnik  43 : 67  STATYSTYKI  MVP: Miko³aj Rutkowski

V-VIII: Zastal Zielona Góra - £KS £ód¼  42 : 59  STATYSTYKI   MVP: Kunc
V-VIII: ¯ubry Bia³ystok - Sudety Jelenia Góra  44 : 55  STATYSTYKI   MVP: W³oszczyñski
PÓ£FINA£: BT Opalenica - TKM W³oc³awek  63 : 34  STATYSTYKI   MVP: Miko³aj Rutkowski
PÓ£FINA£: Grójec/Radom - MKKS Rybnik  62 : 89 STATYSTYKI   MVP: Kacper Kowalczyk-Kudzoarz


 KONKURS ZA TRZY PUNKTY 
(w eliminacjach startowa³o 28 osób)  wykonywano po 25 rzutów z piêciu pozycji po 5. Maksymalna  ilo¶æ pkt 30

1 Igor Lewandowski - Rybnik 12 Fina³ 16 dg 3
2 Adrian ¦cie¿ka-  Rybnik  13 /  16 dg 2
3 Bartosz Stêpieñ - £ód¼  13 /  13
4 Kacper Kowalczyk - Rybnik  18 / 12
5 Antoni Juraszewski - MKS Grójec 12 / 10 (rocznik 2006)
6 Krystian Szortyka - W³oc³awek  12 /   ?


 Konkurs  Skills Challenge  parami

1 Adrian  Szajek (BTO)
2 Wieczorek (ZG)
3 Toczykowski (BIA£),
   Cania (GR)
5 Rodziewicz (JG) ¦cieszka (RYB)  Janowski (TKM)  Dudziñski (BTO)
9 Górzyñski (GR) Skorupa (JG) Markiewicz (BIA£) Kopaczewski (ZG)   Pietrusiñski (£ÓD)  Golda (RYB)  Dziubaltowski (£ÓD)  Wojciechowski (TKU)Grupa A

Grójec/Radom - ¯ubry Bia³ystok  73 :35  STATYSTYKI  MVP: Burzyñski
£KS £ód¼ - TKM W³oc³awek  50 : 55 STATYSTYKI MVP: Dawid Bykowski
Grójec/Radom -  £KS £ód¼ 78 : 46  STATYSTYKI  MVP: Trze¶niewski
TKM W³oc³awek - ¯ubry Bia³ystok  79 : 47  STATYSTYKI  MVP: Wiktor £ukasik
£KS £ód¼ - ¯ubry Bia³ystok  85 : 49  STATYSTYKI   MVP: Gajek
Grójec/Radom - TKM W³oc³awek 62 : 45  STATYSTYKI   MVP: Miko³aj Kot

1 Grójec/Radom  6 pkt.
2 TKM W³oc³awek  5 pkt.

2 £KS £ód¼  4 pkt.
3 ¯ubry Bia³ystok  3 pkt.

Grupa B
MKKS Rybnik - Sudety Jelenia Góra  54 :24  STATYSTYKI MVP: Franciszek O¶li¼lok
Sudety Jelenia Góra - Zastal Zielona Góra  45 : 44  STATYSTYKI   MVP: Micha³ Szandurski
Basket Team Opalenica - MKKS Rybnik  60 : 41  STATYSTYKI   MVP: Jan Jakubiak
Basket Team Opalenica - Zastal Zielona Góra  67 : 57 STATYSTYKI  MVP:Adrian   Szajek
Zastal Zielona Góra - MKKS Rybnik  48 : 52  MVP: Margiciok
Basket Team Opalenica -  Sudety Jelenia Góra  54 : 35  MVP: Jakubiak

1 Basket Team Opalenica  6 pkt.
2 MKKS Rybnik 5 pkt.

3 Sudety Jelenia Góra  4 pkt.
4 Zastal Zielona Góra  3 pkt.
PKK ¯ubry Bia³ystok
MKS Grójec/Rosa Radom
£KS SMS M.G. £ód¼
TKM W³oc³awek
KS Sudety Jelenia Góra
MKKS Rybnik
SKM Zastal Zielona Góra
Basket Team OpalenicaPRZYGOTOWA£ ZIBI