ME U18 rocznik 1999 Talin Estonia 28.VII-6.VIII.2017
Dodane przez zibi dnia Sierpie 02 2017 14:04:00
 Reprezentacja Polski U18 Identycznie jak Reprezentacja Polski U20 w Mistrzostwach Europy Dywizji B zajmuje pi±te miejsce3. Nie ukrywajmy kibice liczyli na awans do europejskiej Elity, zabrak³o tak  nie wiele

Rozszerzona zawarto newsa
MECZ o V miejsce:

Polska - Holandia  76 : 68


KLASYFIKACJA V-VIII

Bu³garia - Polska 77 : 82  STATYSTYKI VIDEO

ÆWIERÆFINA£:

Polska - Estonia  68 : 63  STATYSTYKI VIDEO

MECZE GRUPY ,,C,,


Rumunia – Polska 58 : 77  STATYSTYKI    VIDEO
Polska – Azerbejd¿an  73 : 47  STATYSTYKI  VIDEO
Izrael – Polska  88 : 85 po dogrywce  STATYSTYKI VIDEO
Polska – Portugalia  73 : 64  STATYSTYKI  VIDEO
Polska – Austria  66 : 57  STATYSTYKI  VIDEO

1 Izrael  10 pkt. (+79)

2 Polska  9 pkt  (+60)
3 Portugalia  8 pkt. (+42)
4 Rumunia 7 pkt  (-22)
5 Austria  6 pkt.  (-43)
6 Azejberd¿an 5 pkt  (-116)

FOTO FIBA


Wszystkie  spotkania mo¿na zobaczyæ na ¿ywo na
Youtube.com/FIBA

OFICJALNA STRONA ME U18
 
  
Marcin
Kloziñski
Rafa³
Knap
Wojciech
Rogowski
   

KADRA ZAWODNICZA


Wilczek Dominik
¦l±sk Wroc³aw
rocz.1999


Bogucki Adrian
Polonia Leszno
rocz.1999
SMS PZKosz

Nowakowski Karol
Rosa Radom
rocz.1999
wych. ¦l±sk Wroc³aw
Kolenda £ukasz
Trefl Sopot
rocz.1999
wych. Nenufar 5 E³k

M±kowski Kacper
Zastal Zielona G.
rocz.1999
SMS PZKosz
Zagórski Maks
¦l±sk Wroc³aw
rocz.1999
wych. Gim Wroc³aw

Leszczyñski Maciej
Biofarm BJ Poznañ
rocz.1999
w. Starbol Boles³awie

Dawdo Konrad
Rosa Radom
rocz.1999
wych. Doral K³odzko
SMS PZKosz
Szlachetka Mateusz
Korna Kraków
rocz.1999
SMS PZKosz

Wyszkowski Hubart
Czarni S³upsk
rocz.1999
SMS PZKosz

Stasiak Marcin
Regis Wieliczka
rocz.1999
SMS PZKosz

Sasnal Karol
Cracovia Kraków
rocz.1999

28 Lipca w stolicy Estonii Talinie Reprezentacja Polski U18 rozpocznie walkê o awans do europejskiej Elity koszykarskiej Dywizji A. Naszym pierwszym przeciwnikiem bêdzie Reprezentacja Rumuni. Dwa lata temu podczas Mistrzostw Europy U16  w Bu³garii trener Marcin Kloziñski uplasowa³ siê na drugim miejscu w Dywizji  B wtedy to Kadra awansowa³a do Dywizji A,

Rok pó¼niej  podczas  ME U18 w Macedonii (rocznik 1998) spad³ do Dywizji B tym samym rocznik 1999 ponownie gra w Dywizji ,,B,,  Dzisiejszy sk³ad Reprezentacji  jest w po³owie zmieniony  od tego z ME w 2015

Po³owa Reprezentacji Polski to zawodnicy SMS PZKosz Cetniewo (to chyba rekordowa ilo¶æ w reprezentacji od powstania szko³y) do rekordu mo¿na te¿ zaliczyæ trzech zawodników zma³opolski

Podczas przygotowañ do ME polska rozegra³a osiem meczy kontrolnych z czego piêæ wygra³a a trzy przegra³a

W kadrze nie ma zawodników który na co dzieñ graj± w klubach zagranicznych a grali podczas ME U16: 
Andrzej Pluta (Hiszpania)
Przemys³aw Go³ek (Kanada)
Szymon Wójcik (Francja)
Jan Wójcik (Francja)
Dawid S±czewski  USA (kontuzja)
Micha³a Chraboty - Wis³a Kraków  (kontuzja)

Wszyscy ch³opcy którzy wyjad± do Estonii s± z rocznika 1999. Trener Marcin Kloziñski z powodu kontuzji nie móg³ skorzystaæ  na zgrupowaniach z dwóch zawodników z rocznika 2000 Szymon Janczaka (Nied¼wiadki Przemy¶l) oraz Aleksandra Balcerowskiego (Hiszpania)

,,Nowe twarze,, w kadrze to:
Karol Sasnal  - Cracovia Kraków
Maciej Leszczyñski  – Biofarm BJ Poznañ
Hubert Wyszkowski –Czarni S³upsk ( SMS PZkosz )
Mateusz Szlachetka – Korona Kraków (SMS PZKosz)
Dawdo Konrad –Rosa Radom (SMS PZKosz)
Marcin Stasiak – Regis Wieliczka (SMS PZKosz)

przygotowa³ ZIBI