XIII Enea Bydgoszcz Cup rocz.2002 Bydgoszcz 8-10.IX.2017
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 10 2017 16:00:00
 W czasie 3 dni turnieju, rozegranych zosta³o 15 spotkañ w których udzia³ bra³o ³±cznie 85 zawodników. Warto zaznaczyæ, ¿e ca³e rozgrywki by³y przeznaczone dla kategorii U-16, czyli Kadet. Ca³y turniej wygra³  zespó³ MKS Novum Bydgoszcz, a druga lokata przypad³a dru¿ynie z Zielonej Góry – SKM Zastal. Go¶cie z Zielonej Góry drug± lokatê wywalczyli w ostatnim spotkaniu turnieju, kiedy to pokonali zespó³ Czarnych S³upsk 57:32. Tym samym dru¿yna z Pomorza musia³a zadowoliæ siê trzecim miejsce. Na czwartej lokacie uplasowali siê zawodnicy GTK Gliwice, a ostatnie miejsce przypad³o UKS Gimbasket Wroc³aw.

Rozszerzona zawarto newsa
 XIII OGÓLNOPOLSKI Turniej Koszykówki
ch³opców rocznik 2005 „ENEA BYDGOSZCZ CUP jesieñ 2017”


MKS Novum Bydgoszcz – Enea Astoria Bydgoszcz 92:50   
UKS Gimbasket Wroc³aw – STK Czarni Fullbull S³upsk 55:94
GTK Gliwice – SKM Zastal Zielona Góra 71:84
MKS Novum Bydgoszcz – STK Czarni Fullbull S³upsk 66:60
Enea Astoria Bydgoszcz – SKM Zastal Zielona Góra 48:93
UKS Gimbasket Wroc³aw – GTK Gliwice 45:71
Enea Astoria Bydgoszcz – STK Czarni Fullbull S³upsk 71:79   
UKS Gimbasket Wroc³aw – SKM Zastal Zielona Góra      27:114
gMKS Novum Bydgoszcz – GTK Gliwice 90:69
Enea Astoria Bydgoszcz – UKS Gimbasket Wroc³aw 86: 58
MKS Novum Bydgoszcz – SKM Zastal Zielona Góra 79:69
GTK Gliwice – STK Czarni Fullbull S³upsk 54:68   
MKS Novum Bydgoszcz – UKS Gimbasket Wroc³aw  69:49
GTK Gliwice – Enea Astoria Bydgoszcz 98:72
SKM Zastal Zielona Góra – STK Czarni Fullbull S³upsk 57:32

KLASYFIKACJA KOÑCOWA:

1.MKS NOVUM BYDGOSZCZ
2.SKM ZASTAL FATTO DEWELOPER ZIELONA GÓRA
3.STK CZARNI FULLBULL S£UPSK
4.GTK GLIWICE
5.ENEA ASTORIA BYDGOSZCZ
6.UKS GIMBASKET WROC£AW

5 ALL-STARS:
Dawidowicz Seweryn – MKS Novum Bydgoszcz
Weselski Rados³aw – MKS Novum Bydgoszcz
Kordel Igor – SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra
Maciejak Norbert - SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra
Ko³odziej Gracjan – STK Czarni Fullbull  S³upsk


MVP turnieju: Kolasiñski Nataniel –  MKS Novum Bydgoszcz