Kadra Polski U20 przygotowania do ME
Dodane przez zibi dnia Lipiec 08 2017 01:02:00
 W pierwszym meczu sparingowym rozgrywanym w WKK  Sport CenterReprezentacja Polski pewnie wygrywa z Szwecj±
Dzi¶ o 18 drugie spotkanie

Rozszerzona zawarto newsa
 Pozosta³ tydzieñ do wylotu naszej kadry na Mistrzostwa Europy
Ka¿dego roku FIBA rozpoczyna Mistrzostwa Europy od najstarszej kategorii U20.
W Polsce ta kategoria najwcze¶niej koñczy rozgrywki(marzec) dopiero w czerwcu sztab szkoleniowy rozpoczyna przygotowania do Mistrzostw Europy Dywizji B które odbêd± siê w Rumuñski m mie¶cie Oradea, w dniach  12-24 lipiec. Z rocznikiem 1997 dziêki wsparciu  rodziców mia³em okazje byæ na ME U16 w Kijowie (2013) oraz ME U18 w Austrii (2015 kontuzje w zespole Marcela Ponitki i Maæka Bendera os³abi³y si³ê naszej kadry co przyczyni³o siê do spadku do Dywizji B).  Reprezentacje Polski U20 po raz pierwszy Kadre Polski  jako trener g³ówny poprowadzi Tomasz Niedbalski (ostatnio asystent trenera Jerzego Szambelana  przy roczniku 1993 (IV miejsce w ME u16 i wice Mistrzostwo ¦wiata U17)

Tylko Micha³ Kolenda i Mateusz Ponitka grali w Kadrze Polski rocznika 1997 na Mistrzostwach Europy U16 w Kijowie ! .... niesamowite
Sk³ad naszej kadry na ME U20 w  Rumuni w porównaniu z sk³adem w ME  U16 i U18
jest bardzo przebudowany zarówno zawodnicy  jak i trenerzy.W sk£adzie który przygotowywuje siê do ME nie ma a¿ sze¶ciu  zawodników którzy byli obecni na ME U16 i U18: Micha³ Kapa, Maciej Bender, Wiktor Sewio³, Dominik Rutkowski, Piotr ¦cibisz i Jak Mijakowski

Polska - Szwecja  82 ; 66 (22-16, 16-21, 23-11, 21-16)  STATYSTYKI

Punkty: Musia³ 20 (4x3), Ponitka 16 (7as.), Dziewa 13, Kiwilsz 10, Go³êniowski 8, Kobel 4, Kurpisz 4, ¯ele¼niak 3, Kolenda 2, Kolodziej 2, Jêdrzejewski 0, Czyz 0


 Trener g³ówny:
Tomasz Niedbalski    WKK Wroc³aw
Asystent trenera: 
Sebastian Potoczny    WKK Wroc³aw
Bartosz Sikorski   
Biofarm Basket Suchy Las
Trener Motoryki:
Bartosz Pasternak    WKK Wroc³aw
Fizjoterapeuta:
Rafa³ Bia³ek    SMS PZKosz W³adys³awowo

KONSULTACJA SZKOLENIOWA + GRY KONTROLNE  4-13.06.2017 COS OPO ZAKOPANE
Polska - Bia³oru¶ 80 : 65 i 69 : 64  INFO+FOTO
KONSULTACJA SZKOLENIOWA + GRY KONTROLNE  17-22.06.2017, WROC£AW/PREVIDZA
S³owacja - Polska 60 : 80 i 90: 61 INF0+STATYSTYKI
KONSULTACJA SZKOLENIOWA  + GRY KONTROLNE 26.06-2.07.2017, WROC£AW/SKOPJE
Macedonia - Polska  63 : 54  i 55 : 65
KONSULTACJA SZKOLENIOWA  + GRY KONTROLNE 5-9.07.2017, WROC£AW/SKOPJE
7 I 8 godzina.18.00 sparingi z Szwecj±
KONSULTACJA SZKOLENIOWA  PRUSZKÓW 11
Fina³y ME U20M, Dywizja B    12.07.2017    24.07.2017    Oradea/Rumunia

OFICJALNA STRONA ME U18

...............................
............................................................
..................................
..............................
..............................
Czy¿ Miko³aj
GIM 92 Warszawa
wych. MKS Wrze¶nia
1998
Dziewa Aleksander
¦l±sk Wroc³aw
MOS Konin
1997
Go³êbiowski Daniel
Wilki Morskie Szcz.
1998

Jêdrzejewski Micha³
WKK Wroc³aw
1998

Kamiñski Karol
Asseco Gdynia
1997

Kiwilsza Szymon
Jawalex Leszno
wych. ¯AK Koszalin
1997
Zakopane / Bia³oru¶
Wroc³aw / S³owacja
Wroc³aw / Skopie
Zakopane / Bia³oru¶
Wroc³aw / S³owacja
Wroc³aw / Skopie
Zakopane / Bia³oru¶
Wroc³aw / S³owacja
Wroc³aw / Skopie
Zakopane/Bia³oru¶
Wroc³aw / S³owacja
Wroc³aw / Skopie
Zakopane/ Bia³oru¶
Wroc³aw / S³owacja
Wroc³aw / Skopie
Zakopane/Bia³oru¶
Wroc³aw / S³owacja
Wroc³aw / Skopie
Ko³odziej Micha³
Asseco Gdynia
wych. AS Mr±gowo
1997
Kurpisz Miko³aj
Bifarm BJ Poznañ
wych. BT Opalenica
1998
Musia³ Micha³
¦l±sk Wroc³aw
1998

Ponitka Marcel
Asseco Gdynia
wych Ostrów Wlkp.
1997
Kobel Jakub
WKK Wroc³aw
1997

Kolenda Micha³
Trefl Sopot
wych. E³k
1997
Zakopane/ Bia³oru¶
Wroc³aw / S³owacja
Wroc³aw / Skopie
Zakopane/ Bia³orus
Wroc³aw / S³owacja
Wroc³aw / Skopie
Zakopane/ Bia³oru¶
Wroc³aw / S³owacja
Wroc³aw / Skopie
Zakopane/
Wroc³aw / S³owacja
Wroc³aw / Skopie
Zakopane/
Wroc³aw / S³owacja
Wroc³aw / Skopie
Zakopane/ Bia³oru¶
Wroc³aw / S³owacja
Wroc³aw / Skopie
Ry¿ek Szymon
Bifarm BJ Poznañ
Pleszew
1997
Samsonowicz Micha³
Polonia Warszawa
1998

¯ele¼niak Tomasz
¦l±sk Wroc³aw
1998

Mierlewicz Micha³
Znicz Pruszków
wych. Polonia W-wa
1997
  
Zakopane/ Bia³oru¶
Wroc³aw / S³owacja
x
Zakopane/ Bia³oru¶
Wroc³aw /S³owacja
Wroc³aw / Skopie
Zakopane/ Bia³oru¶
Wroc³aw /
Wroc³aw / Skopie
Zakopane / Bia³oru¶
x
x
  


Jak zmienia³ siê sklad kadry Polski od ME U16  do me U20

Uczestnicy ME U16 w Kijowie

Sklad: Bender Maciej, Walczak Szymon, Kapa Micha³, Rutkowski Dominik, ¦cibisz Piotr
Rerak Jan, Gawlina Mateusz, Kolenda Micha³, Majchrzak Karol, Sewio³ Wiktor
Mijakowski Jakub, Ponitka Mateusz
Trenerzy:  Jerzy Szambelan  as. Dawid Mazur i Sebastian Potoczny

Uczestnicy ME U18 w Austria
Sk³ad: Bender Maciej, Kapa Micha³, Rutkowski Dominik, ¦cibisz Piotr, Kolenda Micha³, Sewio³ Wiktor, Mateusz Ponitka, Mijakowski Jakub, Micha³ Kierlewicz, Dawid Gruszczyñski, Szymon Kiwilsza, Aleksander Dziewa
Trenerzy: Andrzej Kierlewicz, Eugieniusz Kijewski i Wojciech Rogowski


Uczestnicy ME U20 w Rumuni
sk³ad: ?
Trenerzy:
Tomasz Niedbalski, Sebastian Potoczny i  Bartosz Sikorski

ME U18 rocz.1996: Maciej Bender, Marcel Ponitka
ME U20 rocz. 1996: Maciej Bender, Marcel Ponitka i Micha³ Kierlewicz