XIX Turniej im Tomka Kowalika rocz.2003 Kraków 15-17.IX.2017
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 17 2017 15:00:00
 Koszykarski weekend przy Kalwaryjskiej dobieg³ koñca.
Podczas XIX Miêdzynarodowego Turnieju im. Tomka Kowalika rozegrano ³±cznie 15 meczy, a w turnieju startowa³o 6 dru¿yn.
Turniej wygra³a dru¿yna Sudety Jelenia Góra, 2 miejsce zajê³a Wis³a
Rozszerzona zawarto newsa
 XIX Ogólnopolski Turniej Koszykówki
im. „Tomka Kowalika”

Koszykarski weekend przy Kalwaryjskiej dobieg³ koñca.
Podczas XIX Miêdzynarodowego Turnieju im. Tomka Kowalika rozegrano ³±cznie 15 meczy, a w turnieju startowa³o 6 dru¿yn.
 
KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 Sudety Jelenia Góra
2 Wis³a Kraków
3 BK 04 AC LB Spi¹ská Nová Ves
4-Cracovia Szko³a Gortata
5-Kadra Ma³opolski
6 Korona Kraków.

Najlepszymi zawodnikami poszczególnych dru¿yn zostali:

Filip Tymiñski - Sudety Jelenia Góra,
Oliwer Niedzielski – Wis³a Kraków,
Hasaj Tomas - BK 04 AC LB Spi¹ská Nová Ves,
Kamil Szostak – Cracovia Szko³a Gortata,
Aleksander Busz – Kadra Ma³opolski,
Jêdrzej Jackowski – Korona Kraków

 MVP: MICHA£ SZANDURSKI Sudety Jelenia Góra.

Wis³a Kraków – Korona Kraków 81-75
Spi¹ská Nová Ves – Ma³opolska 84-47
Cracovia Szko³a Gortata – Sudety Jelenia Góra 62-81
Wis³a Kraków – Ma³opolska 86-78
Spi¹ská Nová Ves –Cracovia Szko³a Gortata - 76-61
Sudety Jelenia Góra – Korona Kraków 73-60
Ma³opolska – Cracovia Szko³a Gortata 74-63
Spi¹ská Nová Ves – Korona Kraków 72-40
Wis³a Kraków – Sudety Jelenia Góra 74-89
Ma³opolska – Korona Kraków 65-39
Cracovia Szko³a Gortata-Wis³a Kraków 83-76
Sudety Jelenia Góra – Spi¹ská Nová Ves 88-83.
BK 04 AC LB Spi¹ská Nová Ves, - Wis³a Kraków 87-93
Kadra Ma³opolski - Sudety Jelenia Góra 70-72
Korona Kraków - Cracovia Szko³a Gortata 32-69

FOTO GALERIA