V Memoria³ Tadeusza Sajdy rocz. 2006 i 2004 Katowice 6-8.X.2017
Dodane przez zibi dnia Padziernik 12 2017 12:00:00
  V Memoria³ Tadeusza Sajdy

 MISTRZOWIE

<<< rocznik 2004 Snakes Ostrawa
rocznik 2006 Basket Akademia Poznañ >>>
Znamy wszystkich wyró¿nionych

Rozszerzona zawarto newsa
 V Memoria³ Tadeusza Sajdy 6 – 8 pa¿dziernika 2017 roku.

Rocznik 2004 -  Klasyfikacja koñcowa:

1 BK Snakes Ostrava
2 Kadra Lubuskiego
3 UKS SP 27 Katowice
4 Nied¼wiadki Przemy¶l
5 UKS Regis Wieliczka
6 ¯AK Zory

MVP turnieju
Jan Krenek – Ostrava

Najlepszy obroñca turnieju
Maksymilian Duda – UKS SP 27 Katowice

Pi±tka Gwiazd
Jan Leibner – Ostrava
Kajetan Kuczawski – Katowice
Karol Complak – Przemy¶l
Aleksander Busz – Wieliczka
Iwan Wêgrowski – lubuskie

Najlepszy zawodnik dru¿yny

Ondrej Petkow – Ostrava
Pawe³ Wróbel – lubuskie
Kuba Pisla – Katowice
Filip Maciejewski – ¯ory
Klaudiusz Tarnawski -Przemy¶l
Marcin Bankowicz – Wieliczka

Najwiêkszy Postêp w Dru¿ynie

Tomas Palat – Ostrava
Franciszek Korniluk – lubuskie
Krzysztof Buchta – Katowice
Tymoteusz Stacha – ¯ory
Micha³ Raduchoñski – Przemy¶l
Bartosz Kozio³ – Wieliczka


wyniki, wyró¿nienia wkrótce
 Rocznik 2006
- Klasyfikacja koñcowa:

1 Basket Akademia Poznañ
2 BK Opava
3 MOSM Tychy
4 UKS SP 27 Katowice
5 ¯AK ¯ory
6 Warsaw BasketballMVP turnieju
Kuba Ko³odziñski – Poznañ

Najlepszy obroñca
Dawid Motyka – Opava

Pi±tka Gwiazd
Maciej Chadalski – Katowice
Konrad Pa¼dzierny – Tychy
Maty Polednak – Opava
Szymon Koszyca – Poznañ
Stanis³aw Cierpisz – Poznañ

Druga Pi±tka Gwiazd

Lukas Kral – Opava
Jan Bartkowieak – Poznañ
Jan I¿ak – Tychy
Pawe³ Maciejewski – ¯ory
Borys Szycher – Warsaw

Najlepszy zawodnik dru¿yny
Kiki Vasnik – Opava
Radek Waluscha – Tychy
Kornel Tatar – Katowice
Maciej Skrok – Wolski – ¯ory
Franek Pyzel – Warsaw
Marcin Paw³owicz – Poznañ

Najwiêkszy Postêp w Dru¿ynie

Kuba Cerwenka – Opava
B³a¿ej Damek – Tychy
Maksymilian Bauer – Katowice
Filip Chlebiej – ¯ory
Maksymilian Zieliñski – Warsaw
Szymon Buczkowski – Poznañ

Konkurs rzutowy na maszynie Dr. Dish

Trenerzy – Marcik Konik
Zawodnik BK Opava
 

Po ka¿dym meczu w obu kategoriach bêdziemy wrêczaæ upominek dla MVP Meczu – kubek pami±tkowy.Poni¿ej zamieszczamy zaproszenie na nasz turniej.

OFICJALNA STRONA TURNIEJU