MP U14 M£ODZICY rocz.2003 Æwieræfina³y: Szczecin, Sopot, W³oc³awek, Opalenica, Wroc³aw, Bytom, Kraków 12-14.V.2017
Dodane przez zibi dnia Maj 14 2017 10:00:00
 Zakoñczylismy æwieræfina³y MP U14

Z pierwszego miejsca awansowali: MOSM Bytom, UKS 7 Trefl Sopot, ¦l±sk Wroc³±w, Wilki Morskie Szczecin, WKK Wroc³aw, Ochota Warszawa, Basket Team Opalenica, MKKS Rybnik

Z drugiego: £KS £ód¼, Gim 92 Ursynów, Zastal Zielona Góra, TKM W³oc³awek, Kasprowiczanka Ostrów Wlkp., Gorzów Wlkp.Piotrówka Radom, Czarni S³upsk

Rozszerzona zawarto newsa
 Pamiêtacie turnieje w Wieliczce i Ostrowie Wielkopolskim, po æwieræfina³ach widaæ który z turniejów by³ ,,mocny,, z Ostrowskiego turnieju w pó³fina³ach zobaczymy wszystkie dru¿yny z wielickiego ¿adnej. Strefa dolno¶l±skie lubuskie do pó³fina³ów przekaza³a wszystkie cztery ekipy, co ciekawe w Fina³ach OOM lubuskiego nie by³o a dolno¶l±skie na czwartym miejscu. W ¿adnej grupie nie zanotowali¶my ,,uk³adu trójkowego,,  SKM spodziewa³ siê  na turnieju w Opalenicy wyrównanych spotkañ tak jednak nie by³o Gospodarze BTO z III miejsca w strefie nie dali szans przeciwnikom.  Gratuluje awansu dru¿ynie z S³upska ( 5 zawodników w sk³adzie rocznika 2004!) teraz bêdzie dylemat gdzie maj± ci ch³opcy pojechaæ na fina³y Energa Basket Cup czy na pó³fina³y MP U14 (po raz kolejny SZS i PZKosz nie mog± siê dogadaæ co do terminów ! a mia³o ju¿ byæ lepiej)

SKM by³ przekonany ¿e z ligi ¶l±skiej do pó³fina³ów awansuj± minimum trzy dru¿yny, jednak tak siê nie sta³o. MKS Dabrowê Górnicz± wyeliminowa³ zespó³ ma³o mi znany Zastal Zielona Góra a, MOSM Tychy blado wypad³ w Sopocie. Królem strzelców æwieræfina³ów z najlepszym Evalem  zosta³ Szymon Siembiga z ¶r 32 pkt na mecz, najwiêcej pi³ek na deskach zebra³ Wit Szymañski ale jego dru¿yna z Inowroc³awia nie awansowa³a  do pó³fina³ów. W asystach najlepszy by³ Hubert £a³ak z Sopotu, w przechwytach Bartosz Sitek z Ochoty Godne zauwa¿enia by³o 33 pkt w jednym meczu  Aleksandra Busza z rocznika 2004

Dobrze zagrali zawodnicy z listy do szkolenia centralnego, pokaza³o siê tak¿e kilku zawodników z poza listy. 32 zawodników na Camp Centralny Kadry Polski poznamy po Fina³ach Mistrzostw Polski 
Do pó³fina³ów awansowali po dwie najlepsze dru¿yny z ka¿dej grupy æwieræfina³owej.


http://rozgrywki.pzkosz.pl/ Grupa I    
Basket Team Opalenica - organizator

Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola - MUKS 1811 Unia Tarnów  67 : 50  MVP: Kacper S³owik  STATYSTYKI
Czarni S³upsk - Basket Team Opalenica   36 : 66 MVP: Miko³aj Rutkowski   STATYSTYKI
MUKS 1811 Unia Tarnów - Basket Team Opalenica  41 : 56 MVP: Adrian Szajek  STATYTSYKI
Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola - Czarni S³upsk  40 : 67  MVP: Cezary Jankowski  STATYSTYKI
Czarni S³upsk - MUKS 1811 Unia Tarnów 56 : 45 MVP: Bartosz Olechnowicz   STATYSTYKI
Basket Team Opalenica - Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola  63 : 42 MVP: Jakub Gruszczyñski  STATYSTYKI

FOTO ZIBI       FILMIKI ZIBI

III - Basket Team Opalenica
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
II - Czarni S³upsk
Pomorskie
Warmiñsko-Mazurskie
XX
XX
XX
MISTRZ - KK Stalowa Wola
Podkarpackie
Lubelskie
IV - MUKS 1811 Unia Tarnów
Ma³opolskie
¦wiêtokrzyskie

 XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX


 I miejsce 6 pkt II miejsce 5 pkt
XX III miejsce  4 pkt.
 IV miejsce 3 pkt
X
Grupa II     TS Wis³a Kraków – organizator

Wis³a Kraków - Jedynka Pelplin  80 : 46  STATYSTYKI
GIM 92 Ursynów Warszawa - ¦l±sk Wroc³aw  58 : 76  STATYSTYKI
Jedynka Pelplin - ¦l±sk Wroc³aw  41 : 94  STATYSTYKI
Wis³a Kraków - GIM 92 Ursynów Warszawa  57 : 59  STATYSTYKI
GIM 92 Ursynów Warszawa - Jedynka Pelplin  72 : 40  STATYSTYKI
¦l±sk Wroc³aw - Wis³a Kraków  88 : 66  STATYSTYKI

III - WKS ¦l±sk Wroc³aw
Dolno¶l±skie
Lubuskie
II - Gim 92 Ursynów Warszawa
Mazowieckie
Podlaskie
XX
XX
XX
MISTRZ - TS Wis³a Kraków
Ma³opolskie
¦wiêtokrzyskie
IV - Jedynka Pelplin
Pomorskie
Warmiñsko-Mazurskie


XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX


I miejsce 6 pkt. II miejsce  5 pkt
XX
III miejsce 4 pkt
 IV miejsce 3 pkt

Grupa III           KK Wilki Morskie Szczecin – organizator


Wilki Morskie Szczecin - Zastal Zielona Góra 77 : 69  STATYSTYKI
Kadet Bia³a Podlaska - MKS D±browa Górnicza  55 : 88  STATYSTYKI
Zastal Zielona Góra - MKS D±browa Górnicza  75 : 62  STATYSTYKI
Wilki Morskie Szczecin - Kadet Bia³a Podlaska  88 : 47  STATYSTYKI
Kadet Bia³a Podlaska - Zastal Zielona Góra  48 : 102  STATYSTYKI
MKS D±browa Górnicza -Wilki Morskie Szczecin   59 : 67  STATYSTYKI

MISTRZ - Wilki Morskie Szczecin
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
IV - Zastal Zielona Góra
Dolno¶l±skie
Lubuskie
XX
XX
XX
III MKS D±browa Górnicza
¦l±skie
Opolskie
II - BSK Kadet Bia³a Podlaska
Podkarpackie
Lubelskie


XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX


 I miejsce  6 pkt
II miejsce   5 pktXX
 III miejsce 4  pkt.
 IV miejsce 3 pkt.

Grupa IV         TKM W³oc³awek – organizator

TKM W³oc³awek - MKK Gniezno  87 : 45  STATYSTYKI
MKKS Rybnik - Pi±tka Start Lublin  67 : 35  STATYSTYKI
MKK Gniezno  Pi±tka Start Lublin  68 : 62 p/d STATYSTYKI
TKM W³oc³awek - MKKS Rybnik  41 : 55 STATYSTYKI
MKKS Rybnik - MKK Gniezno   72 : 40  STATYSTYKI
Pi±tka Start Lublin - TKM W³oc³awek

II - MKKS Rybnik
¦l±skie
Opolskie
MISTRZ - TKM W³oc³awek
Kujawsko-Pomorskie
£ódzkie
XX
XX
XX
IV - MKK Gniezno
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
III Pi±tka Start Lublin
Podkarpackie
Lubelskie


XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX


I miejsce:  6 pkt II miejsce  5 pkt
XX 3 mecz  4 pktIV miejsce 3 pkt

 Grupa V      WKK Wroc³aw – organizator

Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - Cracovia Kraków 54 : 34  STATYSTYKI
WKK Wroc³aw - BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów  83 : 41  STATYSTYKI
BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów - Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków   27 : 69  STATYSTYKI
WKK Wroc³aw - Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.   62 : 46  STATYSTYKI
Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów  88 : 38  STATYSTYKI
Cracovia Kraków - WKK Wroc³aw  27 : 76  STATYSTYKI

MISTRZ - WKK Wroc³aw
Dolno¶l±skie
Lubuskie
II - Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
XX
XX
XX
III - Cracovia 1906 Kraków
Ma³opolskie
¦wiêtokrzyskie
IV - Politechnika Rzeszów
Podkarpackie
Lubelskie


XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

 I miejsce  6 pkt.
 II miejsce 5 pkt
XX
 III miejsce   4 pkt.
  IV miejsce  4 pkt

Grupa VI    MKS Ochota Warszawa – organizator

Ochota Warszawa - AZS PWSZ Skierniewice   94 : 33 STATYSTYKI
Basket Gorzów Wielkopolski - Junior Basket Club Olsztyn  46 : 27  STATYSTYKI
AZS PWSZ Skierniewice - Junior Basket Club Olsztyn   60 : 65  STATYSTYKI
Ochota Warszawa - Basket Gorzów Wielkopolski   91 : 46  STATYSTYKI
Basket Gorzów Wielkopolski - AZS PWSZ Skierniewice   47 : 27 STATYSTYKI
Junior Basket Club Olsztyn - Ochota Warszawa   34 : 111  STATYSTYKI

MISTRZ - MKS Ochota Warszawa
Mazowieckie  (foto 2015)
Podlaskie
II - Basket Gorzów Wlkp.
Dolno¶l±skie
Lubuskie
XX
XX
XX
III Basket Junior Olsztyn
Pomorskie
Warmiñsko-Mazurskie
IV - AZS PWSZ Skierniewice
Kujawsko-Pomorskie
£ódzkie


XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX


 I miejsce  6 pkt
 II miejsce   5 pkt.
XX III miejsce  4 pkt.
 IV miejsce  3 pkt.

 Grupa VII    UKS 7 Trefl Sopot – organizator

Siódemka Trefl Sopot - MOSM Tychy  52 : 28 STATYSTYKI
£KS  £ód¼ - MOSiR Bielsk Podlaski  59 : 50  STATYSTYKI
MOSM Tychy - MOSiR Bielsk Podlaski  68 : 62  STATYSTYKI
Siódemka Trefl Sopot - £KS  £ód¼   65 : 26  STATYSTYKI
£KS £ód¼ - MOSM Tychy 75 : 34  STATYSTYKI
MOSiR Bielsk Podlaski - Siódemka Trefl Sopot 42 : 56  STATYSTYKI

MISTRZ - UKS 7 Trefl Sopot
Pomorskie
Warmiñsko-Mazurskie
II £KS £ód¼
Kujawsko-Pomorskie
£ódzkie
XX
XX
XX
III - MOSIR Bielsk Podlaski
Mazowieckie
Podlaskie    (foto 215)
IV - MOSM Tychy
¦l±skie
Opolskie


XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX


 I miejsce   6 pkt
 II miejsce  5 pkt
XX
 III miejsce   4 pkt
 IV miejsce   3 pkt.

 Grupa VIII  
UKS MOSM Bytom – organizatorMOSM Bytom - Piotrówka Radom   87 : 46 STATYSTYKI 
Regis Wieliczka -Kasprowicz Inowroc³aw   75 : 81  STATYSTYKI 
Piotrówka Radom - Kasprowicz Inowroc³aw   77 : 58  STATYSTYKI
MOSM Bytom - Regis Wieliczka    75 : 35  STATYSTYKI
Regis Wieliczka - Piotrówka Radom  57 : 62  STATYSTYKI
Kasprowicz Inowroc³aw -  MOSM Bytom   60 : 89  STATYSTYKI

MISTRZ - MOSM Bytom
¦l±skie
Opolskie
IV - Piotrówka Radom
Mazowieckie
Podlaskie
XX
XX
XX
III Kasprowicz Inowroc³aw
Kujawsko-Pomorskie
£ódzkie
II UKS Regis Wieliczka
Ma³opolskie
¦wiêtokrzyskie


XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX


I MIEJSCE:   6 pkt.
 II miejsce  5 pkt.XX
 III miejsce  4 pkt. IV miejsce   3 pkt.

W rozgrywkach centralnych bior± udzia³ po cztery najlepsze dru¿yny z o¶miu stref.