II Parkietowo Cup rocz.2006 Grójec 5-7.V.2017
Dodane przez zibi dnia Maj 07 2017 21:00:00
 Ch³opcy MKS Grójec uhonorowali swoich trenerów Ireneusza Juraszewskiego i Jacka Siedlickiego Pucharami za za wspania³± prace i cierpliwo¶æ trenersk± oraz za organizacja najlepszego  Ogólnopolskiego turnieju mini koszykówki w Polsce

Ju¿ wgrane wszystkie filmiki zibiego do zobaczenia w Radomiu
Wkrótce video clip


Rozszerzona zawarto newsa
 II Parkietowo Royal Apple Cup.

,,Dominatorzy,, z Grójca nie mieli sobie równych, wygrali wszystkie spotkania w silnie obsadzonym turnieju Mini Koszykówki Parkietowo Rayal Apple. Na drugim miejscu uplasowa³ siê zespól z województwa Pomorskiego UKS 7 Trefl Sopot, Trzecie miejsce dla drugiej dru¿yny z województwa mazowieckiego UKS Akademia Koszykówki Komorów. Czwarte miejsce dla walczaków z Bialej Podlaskiej dopiero w samej koñcówce przegrali br±zowe medale... pola³y siê ³zy
SKM  serdecznie dziêkuje organizatorom za zaproszenie na turniej Kieruje tak¿e podziêkowania za transport dla £ukasza Grygiela i Mateusza Pêkali

Ch³opcy MKS Grójec uhonorowali swoich trenerów Ireneusza Juraszewskiego i Jacka Siedlickiego Pucharami za za wspania³± prace i cierpliwo¶æ trenersk± oraz za organizacja najlepszego  Ogólnopolskiego turnieju mini koszykówki w Polsce

Rutkowski Wiktor, Witkowski Cezary, Wi¶niewski Mi³osz, Juraszewski Antoni, Luterek Kewin, Obel Aleksander, Honory Antoni, £±cki Marcel, D±browski Jan, Pêkacki Maciej, Janus Marcin, Marciñski Antoni, Hubert Gaik, £ukasz Michalski, Filip Poradzki


VIDEO ZIBI

FOTO ZIBI
 

STATYSTYKI KILKA MINUT PO MECZU TUTAJWYRÓ¯NIENIA WED£UG STATYSTYKI

 MVP Turnieju: Antoni Juraszewski - MKS Grójec  (Eval 98)
Najlepszy Strzelec Turnieju: Antoni Juraszewski  - MKS Grójec  (89 pkt.)
Najlepszy rozgrywaj±cy Turnieju: Antoni Juraszewski - MKS Grójec  (23 asysty)

 Mi³y gest Antka Juraszewskiego dwie pi³ki przekaza³ dla :

Teo Miliciæ - UKS 7 trefl Sopot
(Najwiêcej punktów w meczu Fina³owym...Teo to ROCZNIK 2008 !!!)

Maciej Pekacki
- MKS Grójec
(Kolega klubowy  drugi asystuj±cy w dru¿ynie)
 Najlepszy Zbieraj±cy Turnieju:

Hubert Gaik
- MKS Grójec 
(49 zbiórek w obronie i ataku)

 Najlepszy Obroñca Turnieju:
Le¶niak Bartosz -
Radwan Sport Kraków 
(20 przechwytów, 5 bloków, 13 zbiórek w obronie)
5 ALL-STARS
(Pierwsza Pi±tka Turnieju - wybierali trenerzy)

Filip Poradzki - MKS Grójec
Szymon Kejzik - UKS 7 trefl Sopot
Filip Kowalczyk - MKS Grójec
Kacper Popielowiicz - Kadet Biala Podlaska
Rados³aw M±czeñski - Radwan Sport Kraków
Wyró¿nienie Trenera:
Aleksander Obel - MKS Grójec
Max ¯ylicz - UKS 7 Trefl Sopot
Piotr Jaremczuk  - UKS AK Komorów
Adrian Wnuk - Kadet Bia³a Podlaska
Dawid Michalski -TKM W³oc³awek
Mateusz Pêkala - Radwan Sport Kraków
Nikodem Kumosiñski - AZS PWSZ Skierniewice
Dawid Latkowski - Green Star Zielona Góra


MECZ 0 7 MIEJSCE:
GREEN STAR ZIELONA GÓRA - AZS PWSZ SKIERNIEWICE  27 : 38  STATYSTYKI   MVP: Maciej Rutkowski
MECZ 0 5 MIEJSCE:
RADWAN SPORT KRAKÓW - TKM W£OC£AWEK  55 : 36  STATYSTYKI   MVP: Krzysztof Korczyñski
MECZ O 3 MIEJSCE
: KADET BIA£A PODLASKA - UKS KOMORÓW  39 : 42  STATYSTYKI   MVP: Jan Czeladko
FINA£: UKS 7 TREFL SOPOT - MKS GRÓJEC  44 : 54  STATYSTYKI   MVP: Marcel £±cki

MISTRZ -MKS Grójec
Ireneusz Juraszewski
II miejsce: UKS 7 Trefl Sopot
Tomasz Chwia³kowski
III miejsce UKS  Komorów
Grzegorz Tomaszewski
IV miejsce: Kadet Bia³a Podlaska
Marcin £awnik
V : RADWAN SPORT Kraków
Tomasz Orlicki
VI miejsce: TKM W³oc³awek
Krystian Kurlapski
VII  AZS PWSZ Skierniewice
Wiercioch
VIII miejsce GREN STAR ZIELONA G
£ukasz £ukaszewski


GRUPA ,,A,,
MKS GRÓJEC - RADWAN SPORT KRAKÓW  89 : 33  STATYSTYKI   MVP: Marciñski Antoni
GREEN STAR ZIELONA GÓRA - KADET BIA£A PODLASKA  20 :47  STATYSTYKI   MVP: Adrian Wnuk
RADWAN SPORT KRAKÓW - KADET BIA£A PODLASKA  45 : 50  STATYSTYKI  MVP: Jakub Wróbel
MKS GRÓJEC-GREEN STAR ZIELONA GÓRA  92 : 17  STATYSTYKI  MVP: Filip Poradzki
GREEN STAR ZIELONA GÓRA - RADWAN SPORT KRAKÓW  28 : 55  STATYSTYKI  MVP: Bartosz Le¶niak
MKS GRÓJEC - KADET BIA£A PODLASKA  72 : 27  STATYSTYKI   MVP: Antoni Juraszewski

1 MKS GRÓJEC 6 pkt.
2 KADET BIA£A PODLASKA 5 pkt.

3 RADWAN SPORT KRAKÓW 4 pkt
4 GREEN STAR ZIELONA GÓRA  3 pkt.


GRUPA ,,B,,
AK KOMORÓW - AZS PWSZ SKIERNIEWICE  49 : 38  STATYSTYKI   MVP: Filp Kowalczyk
UKS 7-TREFL SOPOT - TKM W£OC£AWEK  77 : 41  STATYSTYKI MVP: Szymon Kejzik
AZS  PWSZ SKIERNIEWICE-UKS 7 - TREFL SOPOT  35 : 66  STATYSTYKI  MVP: Teo Miliæiæ
UKS KOMORÓW - TKM WLOC£AWEK  72 : 34  STATYSTYKI   MVP: Maks Niemirowicz Szczytt
TKM W£OC£AWEK - AZS PWSZ SKIERNIEWICE  48 : 40  STATYSTYKI MVP: Bartosz £azarski
UKS KOMORÓW - UKS 7-TREFL SOPOT  42 : 45  STATYSTYKI   MVP: Max ¯ylicz

1 UKS 7 SOPOT  6 pkt.
2 UKS KOMORÓW  5 pkt.
3 TKM W£OC£AWEK  4 pkt.
4 AZS PWSZ SKIERNIEWICE  3 pkt

Play-Off V-VIII:
AZS PWSZ SKIERNIEWICE - RADWAN SPORT KRAKÓW 42 : 49  STATYSTYKI  MVP: Rados³aw M±czeñski
Play-Off V-VIII: TKM W£OC£AWEK - GREEN STAR ZIELONA G. 43 : 37 STATYSTYKI   MVP: Antoni ¦lufiñski
Pó³fina³: UKS 7 TREFL SOPOT -
KADET BIA£A PODLASKA   48 : 22  STATYSTYKI MVP: Kacper Zió³kowski 
Pó³fina³: MKS GRÓJEC - UKS KOMORÓW  57 : 39  STATYSTYKI   MVP: Hubert Gaik


MECZ ,,GWIAZDECZEK,,
    Grupa ,,A,,  vs  Grupa ,,B,,GRUPA ,,A,,
Skierniewice: J. Sadowniczyk, M. Rusin, M. Rutkowski
Sopot: Szymon Kie³zik, Max ¯ylicz, Zoran Milicic
Antoni Sufliñski, Szymon Majewski, Micha³ Rakowski
Komorów: F. Kowalczyk, P. Jaremczuk, K. Skrêtowski
8 lat: Teo Milicic 8 lat  Trener: Tomasz Chwia³kowski
 MVP Meczu Gwiazd
Nagroda Zibiego
Kalendarz NBA
oraz spodenki
Max ¯ylicz
UKS 7 Trefl Sopot

GRUPA B:
Kraków: K.Korczyñski, K.Faryj, M.Golañski
Grójec: H.Gaik, F.Pordzki, A. Juraszewski
Biala Podlaska: E.Piszka, M.Dziêcio³, E.Kucharuk
Zielona Góra: U.Nemanja, M.Gudzowski, D.Latkowski
8 lat: Oskar Poradzki      Trener: Irek Juraszewski
KONKURSY

 Rzuty za trzy punkty
Filip Kowalczyk 
UKS Komorów

 Rzuty osobiste
Maks Niemirowicz Szczytt  
UKS Komorów


 Skiils Challenge
Maciej Pêkacki 
MKS Grójec

 Skiils Challenge  (Najlepszy czas)
Rados³aw M±czeñski
Radwan Sport Kraków

 Konkurs ,,Zibiego,, Big Shot
Kacper Zió³kowski
UKS 7N Trefl Sopot

 

 STATYSTYKI LUKASOFT
£ukasz Grygiel
Kamil Timosczuk
Natalia Orlowska

Sêdziowie:
Bart³omiej Kucharski
Marek Ulewiñski
Sylwester Adamski
Sebastian Kotowski
Robert Walewski

Ratowmik Medyczny:
Wies³aw Kabecki

Rodzice
Ch³opcy MKS Grójec rocz.2003


OBECNO¦Æ ZIBIEGO I JEGO SKM