II UFFO WAWER CUP rocz.2005 Warszawa 2-4.VI.2005
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 08 2017 00:10:00
 II Miêdzynarodowy Turniej mini koszykówki ch³opców rocznik 2005 –UFFO WAWER CUP 2017
Rozszerzona zawarto newsa
 II Miêdzynarodowy Turniej mini koszykówki ch³opców rocznik 2005 –UFFO WAWER CUP 2017

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 WILNO RITERIAI 1
2 BK VALMIERA
3 WILNO RITERIAI 2
4 MKS PRUSZKÓW
5 REGNUM BYDGOSZCZ
6 WKK WROC£AW
7 UKS BASKET WARSZAWA
8 UKS BASKET 47 BIA£YSTOK
9 TRÓJKA DZIA£DOWO-
10 WARSAW BASKETBALL

MVP:  JUSTAS KOZIRAVAS WILNO 1

5 ALL-STARS

BARWIÑSKI JAN – REGNUM BYDGOSZCZ
HAWIERA BARTEK- MKS PRUSZKÓW
ORESTAS KATILAUSKAS WILNO 1
TITAS JUOZAPAUCIUS WILNO 2
RICARDS LIBERTS0 BK VALMIERA

NAJLEPSI ZAWODNICY DRU¯YN
UKS TRÓJKA DZIA£DOWO – KO¯ANOWSKI DAWID
UKS BASKET 47 BIA£YSTOK- PO£UBICKI KAMIL
MUKS BASKET WARSZAWA- SOSZYÑSKI SZYMON
WKK WROC£AW- KACZOR KAMIL
UKS BASKET REGNUM BYDGOSZCZ- PAWLAK MATEUSZ
MKS PRUSZKÓW JAKÓBOWSKI MARCIN
SKM RITERIAI WILNO 1 JUSTAS KOZIRAVAS
SKM RITERIAI WILNO 2 MYKOLAS MENCIVKOLAS
BK VALMIERA ROBERTS KAPOSTINS

WYNIKI - GRUPA A

WARSAW BASKETBALL- MKS PRUSZKÓW  16- 54
WILNO RITERIAI 1- MKS PRUSZKÓW 45-32
MKS PRUSZKÓW- UKS BASKET 47 BIA£YSTOK 67-48
WILNO RITERIAI 1- WARSAW BASKETBALL 64-15
WKK WROC£AW- MKS PRUSZKÓW 24-52
WKK WROC£AW-WARSAW BASKETBALL 40-27
WKK WROC£AW-WILNO RITERIAI 1  15-59
UKS BASKET 47 BIA£YSTOK- WKK WROC£AW  37-41
UKS BASKET 47 BIA£YSTOK- WARSAW BASKETBALL  36-35
UKS BASKET 47 BIA£YSTOK- WILNO RITERIAI 1  13-66

WYNIKI - GRUPA B
BK VALMIERA- REGNUM BYDGOSZCZ 39-16
MUKS BASKET WARSZAWA- BK VALMIERA 21-51
WILNO RITERIAI 2- MUKS BASKET WARSZAWA 40-37
MUKS BASKET WARSZAWA-REGNUM BYDGOSZCZ 29-32
BK VALMIERA-WILNO RITERIAI 2  42-30
UKS TRÓJKA DZIA£DOWO-REGNUM BYDGOSZCZ 23-57
UKS TRÓJKA DZIA£DOWO- WILNO RITERIAI 2  15-45
REGNUM BYDGOSZCZ- WILNO RITERIAI 2  39-46
UKS TRÓJKA DZIA£DOWO-BK VALMIERA 26-54
MUKS BASKET WARSZAWA-UKS TRÓJKA DZIA£DOWO 33-29

mecz o 9 miejsce:TRÓJKA DZIA£DOWO- WARSAW BASKETBALL 42-20
mecz o 7 miejsce: MUKS BASKET WARSZAWA – UKS BASKET 47 BIA£YSTOK 51-22
mecz o 5 miejsce: WKK WROC£AW- REGNUM BYDGOSZCZ 20-35
mecz o 3 miejsce:  MKS PRUSZKÓW- WILNO RITERIAI 2  31-52
FINA£ BK VALMIERA- WILNO RITERIAI 1   47-49

FINA£ NIESAMOWITY – DOPING BÊBNY TR¡BY OKO£O 40 KIBICÓW Z LITWY ZMIANA PROWADZENIA CO CHWILÊ SUPER

Atrakcjami  poza sportowymi turnieju by³a zorganizowana przez organizatorów dla wszystkich zespo³ów wycieczka autokarowa po Warszawie oraz wspólny grill dla zawodników trenerów rodziców sêdziów i kibiców.