II Batory Basket Cup rocz. 2004 Bia³ystok 5-7.V.2017
Dodane przez zibi dnia Maj 08 2017 18:00:00
 Zwyciêzc± II Ogólnopolskiego Turnieju Minikoszykówki Chopców rocznika 2004 Batory Basket Cup zosta³a dru¿yna MKS Piotrówka Radom, która w finale pokona³a PKK 99 Pabianice 39:29.W meczu o trzecie miejsce Twarde Pierniki Toruñ pokona³y UKS Trójkê ¯yrardów.Rozszerzona zawarto newsa

Klasyfikacja koñcowa II Ogólnopolskiego Turnieju Minikoszykówki Ch³opców Rocznik 2004 Batory Basket Cup :

1 MKS Piotrówka Radom
2 PKK 99 Pabianice
3 Twarde Pierniki Toruñ
4 UKS Trójka ¯yrardów
5 MKS Novum Bydgoszcz
6 UKS Probasket Miñsk Mazowiecki
7 MKS Batory 18
8 UKS Regnum  Bydgoszcz

 Najlepsi zawodnicy w poszczególnych zespo³ach :

Ratyñski  Oskar  MKS Piotrówka Radom
Ozga Jakub PKK 99 Pabianice
Milde Fabian Twarde Pierniki Toruñ
Kaczanowski Piotr UKS Trójka ¯yrardów
Kry¶ Marcin MKS Novum Bydgoszcz
D³u¿ewski Jakub UKS Probasket Miñsk Mazowiecki
Aleksiejuk Mateusz MKS Batory 18
Jeziorowski Bartosz UKS Regnum Bydgoszcz

 Pi±tka ALL Stars Turnieju:
Cholewa Kacper MKS Piotrówka Radom
Kociszewski Przemys³aw PKK 99 Pabianice
Sêkowski Hubert Twarde Pierniki Toruñ
Papuga Kamil UKS Trójka ¯yrardów
Preus Bartosz MKS Novum Bydgoszcz

Król  Strzelców Turnieju
: Szczêsny Oliwier  MKS Piotrówka Radom
MVP Turnieju:  Stasiak Dominik MKS Piotrówka Radom
FOTO GALERIA

MKS Batory 18 – UKS Trójka ¯yrardów  26:44
MKS Piotrówka Radom  - UKS Probasket Miñsk Maz.  82:25
Twarde Pierniki Toruñ – UKS Regnum Bydgoszcz   51:14
PKK 99 Pabianice – MKS Novum Bydgoszcz   34:27
MKS Batory 18 – Twarde Pierniki Toruñ  18:52
MKS Piotrówka Radom – PKK  99 Pabianice   43:41 (D)
UKS Trójka ¯yrardów – UKS Regnum Bydgoszcz  42:22
UKS Probasket Miñsk Maz. – MKS Novum Bydgoszcz 33:43
UKS Trójka ¯yrardów  - Twarde Pierniki Toruñ  19:42
UKS Probasket Miñsk Maz. – PKK  99 Pabianice  17:37
MKS Batory 18 – UKS Regnum Bydgoszcz  22:26
MKS Piotrówka Radom – MKS  Novum Bydgoszcz  55:17
IIA – IVB Regnum Bydgoszcz – UKS Probasket Miñsk Maz   22:31
IIIB – IVA Novum Bydgoszcz – MKS Batory 18  33:24
IB – IIA MKS Piotrówka – UKS Trójka ¯yrardów  32:21
IA- IIB Twarde Pierniki Toruñ – PKK 99 Pabianice  30:45
 
Mecz o VII miejsce
MKS Batory 18 – Regnum Bydgoszcz  30:21
Mecz o V miejsce MKS Novum Bydg. – UKS Probasket Miñ  39:29
Mecz o III miejsce Twarde Pier. Toruñ – UKS Trójka ¯yrard.  41:21
FINA£: MKS Piotrówka Radom – PKK99Pabianice  39:29