XVI Stasinki rocz.2005 ¯yrardów 19-21.V.2017
Dodane przez zibi dnia Maj 24 2017 10:00:00
 XVI  Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki o Puchar Dyrektora Zespo³u Szkó³ Publicznych  Nr 3 w ¯yrardowie  “Stasinki 2017”  dziewcz±t i ch³opców  rocznik 2005  i m³odsi 

Rozszerzona zawarto newsa
 XVI  Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki o Puchar Dyrektora Zespo³u Szkó³ Publicznych  Nr 3 w ¯yrardowie  “Stasinki 2017”  dziewcz±t i ch³opców  rocznik 2005  i m³odsi 


KLASYFIKACJA  KOÑCOWA /CH£OPCY/


O  MIEJSCE  VII  UKS ,,TRÓJKA” ¯YRARDÓW    - BK KARNOV 41-53
O  MIEJSCE  V SIGULDA SPOPRTAS SKOLA    - UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW 23-60
O  MIEJSCE  III UKS ,, BASKET 47”BIA£YSTOK - UKS ,,4” £OM¯A 52-28
FINA£:  UKS NENUFAR ,,5” E£K -    UTENOS DSC 37-46

1 UTENOS DSC
2 UKS NENUFAR ,,5” E£K
3 UKS ,, BASKET 47”    BIA£YSTOK
4 UKS ,,4” £OM¯A
5 SIGULDA SPOPRTAS SKOLA
6 UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WIELKOPOLSKI
7 UKS ,,TRÓJKA” ¯YRARDÓW
8 BK KARNOV

NAJLEPSI   ZAWODNICY  DRU¯YN

BASKET  47  BIA£YSTOK - KAMIÑSKI KAROL
BK KRNOV - KAREL POUOLNY
UKS 4 £OM¯A - BONIECKI PATRYK
UTENOS  DSC- D¯IUGAS URBONAS
SIGULDAS SPORTA  SKOLA - AIVIS KRUMKALNS
UKS  NENUFAR  5  E£K - RADZIKOWSKI WIKTOR
OLIMPIJCZYK OSTRÓW  WLKP.    ROZPÊDOWSKI KRZYSZTOF
UKS TRÓJKA  ¯YRARDÓW  - GRZESIAK IGOR

MVP:
MARTAS MEIGYS
NAJLEPSZY  STRZELEC: PÓ£BRATEK FILIP

KLASYFIKACJA  KOÑCOWA /DZIEWCZÊTA/O  MIEJSCE  VII MKS MOS KATOWICE - WIDZEW £ÓD¬ 30:26           
O  MIEJSCE  V MKS MOS KARKONOSZE JELENIA GÓRA - JAS FBG ZAG£ÊBIE SOSNOWIEC    25:33
O  MIEJSCE  III £KS SMS £ÓD¬ - UKS ,,OLIMPIJCZYK” OSTRÓW WIELKOPOLSKI 30:18   
FINA£:  KKS PROBASKET  KUTNO - UKS ,,TRÓJKA” ¯YRARDÓW    20:45

1 UKS ,,TRÓJKA” ¯YRARDÓW
2 KKS PROBASKET  KUTNO
3 £KS SMS £ÓD¬
4 UKS ,,OLIMPIJCZYK” OSTRÓW WIELKOPOLSKI
5 JAS FBG ZAG£ÊBIE SOSNOWIEC
6 MKS MOS KARKONOSZE JELENIA GÓRA
7 MKS MOS KATOWICE
8 WIDZEW £ÓD¬

NAJLEPSZE ZAWODNICZKI DRU¯YN:

KKS PRO BASKET KUTNO - JÓZEFOWICZ MARIA
£KS SMS £ÓD¬ - PLEWA WERONIKA
WIDZEW £ÓD¬ - BARAÑSKA NADIA
OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP.- SZYCH WIKTORIA
MKS MOS KARKONOSZE JELENIA GÓRA - JASZCZAK SANDRA
MKS MOS KATOWICE  - WO£KOWYCKA MAJA
JAS FBG ZAG£ÊBIE  SOSNOWIEC - PE£KA OLIWIA
UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW - SIECZKA JULIA

MVP:
GRZYWNA KATARZYNA

NAJLEPSZY  STRZELEC: JARKIEWICZ MILENA