V Bydgoszcz Basket Cup rocz.2004 Bydgoszcz 19-21.V.2017
Dodane przez zibi dnia Maj 21 2017 21:00:00
 UKS 7 TREFL SOPOT WYGRYWA  V Ogólnopolski Turniej Koszykówki  Ch³opców rocznik 2004 i m³odsi – Bydgoszcz Basket Cup

Rozszerzona zawarto newsa
 VI Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ch³opców – Bydgoszcz Basket Cup 2017
Rocznik 2004 i m³odsi

KLASYFIKACJA KOÑCOWA
1.UKS 7 TREFL SOPOT
2.TWARDE PIERNIKI TORUÑ
3.MKK BASKET KOSZALIN   
4.UKS AK KOMORÓW
5.UKS BASKET REGNUM   BYDGOSZCZ
6.KSIʯAK £OWIACZ

MVP TURNIEJU    
Oskar Borkowski    - UKS 7 TREFL SOPOT

NAJLEPSZA  PI¡TKA TURNIEJU 
Kacper Tarkowski - MKK BASKET KOSZALIN
Mateusz Tokarski - UKS AK KOMORÓW
Mateusz Pawlak - UKS BASKET REGNUM   BYDGOSZCZ
Olgierd Kubiak - UKS 7 TREFL SOPOT
Jerzy Ziêbiñski   - TWARDE PIERNIKI TORUÑ
   
NAJLEPSZY STRZELEC:
Wiktor Urban - UKS BASKET REGNUM   BYDGOSZCZ
NAJLEPSZY OBROÑCA: Pawe³ Sowiñski - TWARDE PIERNIKI TORUÑ
NAJLEPSZY ROZGRYWAJ¡CY: Micha³ Sobol - UKS 7 TREFL SOPOT
NAJM£ODSZY ZAWODNIK: Norbert Wojda - KSIʯAK £OWIACZ

WYRÓ¯NIENIE TRENERA:

Dominik Martusewicz - MKK BASKET KOSZALIN
Miko³aj Sperkowski - UKS AK KOMORÓW
Hubert Sêkowski    - TWARDE PIERNIKI TORUÑ
Oskar Chrzanowski - UKS 7 TREFL - SOPOT
Rados³aw Chrz±szcz KSIʯAK £OWICZ
Sylwester £aski - UKS BASKET REGNUM BYDGOSZCZ

WYNIKI
UKS Basket Regnum -  Twarde Pierniki Toruñ 26 - 55
MKK Basket Koszalin – UKS 7 Trefl Sopot     57 - 87
UKS AK Komorów – Ksiê¿ak £owicz    79 -51
Twarde Pierniki Toruñ -  MKK Basket Koszalin 72 - 39
UKS 7 Trefl Sopot - Ksiê¿ak £owicz 111 - 14
UKS Basket Regnum – UKS AK Komorów 56 - 66
MKK Basket Koszalin - Ksiê¿ak £owicz 80 - 27
UKS Basket Regnum -  UKS 7 TreflSopot 27 - 89   
Twarde Pierniki Toruñ – UKS AK Komorów    69 - 18
Twarde Pierniki Toruñ - Ksiê¿ak £owicz    105 - 13
UKS AK Komorów - UKS 7 Trefl Sopot 34 - 100
UKS Basket Regnum -  MKK Basket Koszalin 42 - 78
UKS AK Komorów – MKK Basket Koszalin 46 - 81
Twarde Pierniki Toruñ - UKS 7 Trefl Sopot 56 - 75   
UKS Basket Regnum - Ksiê¿ak £owicz 76 - 21