I Dzia³dowo Basket Cup ch³. i dz. rocz.2006 Dzia³dowo 24-26.II.2017
Dodane przez zibi dnia Luty 26 2017 22:00:00
  W niedzielê (26 lutego) w Zespole Szkó³ nr 2 w Dzia³dowie zakoñczy³ siê trzydniowy Ogólnopolski Turniej minikoszykówki dziewcz±t i ch³opców rocznika 2006 Dzia³dowo Basket Cup 2017. Zespo³y UKS Sokó³ Dzia³dowo wywalczy³y medale.


Rozszerzona zawarto newsa
 W niedzielê (26 lutego) w Zespole Szkó³ nr 2 w Dzia³dowie zakoñczy³ siê trzydniowy Ogólnopolski Turniej minikoszykówki dziewcz±t i ch³opców rocznika 2006 Dzia³dowo Basket Cup 2017. Zespo³y UKS Sokó³ Dzia³dowo wywalczy³y medale.

FOTO ORGANIZATOR


Klasyfikacja koñcowa turnieju dziewcz±t:

1. MKS Grójec
2. UKS Sokó³ Dzia³dowo
3. MBA Warszawa
4. UKS 4-3 Lublin
5. UKS Jar Elbl±g
6. UKS Trójka ¯yrardów
7. UKS Trójka Nidzica
8. SP Olsztynek


GRUPA A
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO - SP OLSZTYNEK 38 : 7                 
UKS 4-3 LUBLIN - UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW 22 : 8
UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW - SP OLSZTYNEK 25 : 19
SP OLSZTYNEK - UKS 4-3 LUBLIN 12 : 30     
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO - UKS 4-3 LUBLIN 26 : 10
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO - UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW 30 : 13

1 Sokó³ Dzia³dowo 6 94:30
2 UKS 4-3 Lublin 5 62:46

3 Trójka ¯yrardów 4 46:71
4 SP Olsztynek 3 38:93

GRUPA B
UKS JAR ELBL¡G - UKS TRÓJKA NIDZICA 39 : 4
MKS GRÓJEC - MBA WARSZAWA 33 : 16         
MBA WARSZAWA - UKS TRÓJKA NIDZICA 52 : 12  
MKS GRÓJEC - UKS JAR ELBL¡G 21 : 14
UKS TRÓJKA NIDZICA- MKS GRÓJEC 2 : 49
UKS JAR ELBL¡G - MBA WARSZAWA 21 : 28

1 MKS Grójec 6 103:32
2 MBA Warszawa 5 96:66

3 Jar Elbl±g 4 74:53
4 Trójka Nidzica 3 18:140

PÓ£FINA£Y
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO – MBA WARSZAWA 21:18
UKS 4-3 LUBLIN – MKS GRÓJEC 15:21

STREFA 5/8
UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW – UKS TRÓJKA NIDZICA 27:25
SP OLSZTYNEK – UKS JAR ELBL¡G 6:36             

Mecz o 7-8 m. UKS TRÓJKA NIDZICA – SP OLSZTYNEK 13:12      
Mecz o 5-6 m. UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW – UKS JAR ELBL¡G 13:23
Mecz o 3-4 m. MBA WARSZAWA – UKS 4-3 LUBLIN 39:21
Mecz o 1-2 m. UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO – MKS GRÓJEC   10:18


MVP turnieju - PODZENDEK Zuzanna - MKS Grójec
Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju - KOZIKOWSKA Lena- UKS TRÓJKA Dzia³dowo
Najlepsza obroñczyni turnieju- ROZBIEWSKA Natalia - MBA Warszawa

ALL STARS – Najlepsza pi±tka
LUTEREK Natalia - MKS Grójec
SOWIÑSKA Sara - UKS SOKÓ£ Dzia³dowo
MALINOWSKA Maja - MBA Warszawa
KOZIO£ Ewa - UKS 4-3 Lublin
ZIÓ£KOWSKA Karolina - UKS JAR Elbl±g

Najlepsze zawodniczki w zespo³ach

RADZIO Jagoda -MKS Grójec
KRÊCISZEWSKA Wanessa - UKS SOKÓ£ Dzia³dowo
MURIÆ Sara - MBA Warszawa
MITURA Zuzanna - UKS 4-3 Lublin
MIECZKOWSKA Amelia - UKS JAR Elbl±g
PIERC Marysia - UKS TRÓJKA ¯yrardów
DZRZ¡DZEWSKA Olga -UKS TRÓJKA Nidzica
WERNER Ola- SP Olsztynek

Wyró¿nienie trenera

WIELAÑCZYK Konstancja - MKS Grójec
WÓ£KIEWICZ Zuzanna - UKS SOKÓ£ Dzia³dowo
JARZ¡B Ola - MBA Warszawa
GAGO¦ Maja - UKS 4-3 Lublin
MITAL Katarzyna - UKS JAR Elbl±g
TKACZ Marta - UKS TRÓJKA ¯yrardów
PYRACKA Maja - UKS TRÓJKA Nidzica
OLCZYK Klaudia - SP Olsztynek

Najm³odsza zawodniczka - WOJAS Joanna - MKS Grójec

 Klasyfikacja koñcowa turnieju ch³opców:

1. UKS 4-3 Lublin

2. UKS Jar Elbl±g
3. UKS Sokó³ Dzia³dowo
4. MOSiR Bielsk Podlaski
5. MBA Warszawa
6. SP Olsztynek
7. UKS Trójka ¯yrardów
8. UKS Trójka Nidzica

GRUPA A

UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO - UKS TRÓJKA NIDZICA 38 : 3                     
MOSIR BIELSK PODLASKI - SP OLSZTYNEK 15 : 14
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO - MOSIR BIELSK PODLASKI 24 : 10       
MOSIR BIELSK PODLASKI - UKS TRÓJKA NIDZICA 41 :   4           
UKS TRÓJKA NIDZICA - SP OLSZTYNEK 8 : 34 
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO - SP OLSZTYNEK 32 : 24       

1 Sokó³ Dzia³dowo 3 6 94:37
2 Bielsk Podlaski 3 5 66:42

3 SP Olsztynek 3 4 72:55
4 Trójka Nidzica 3 3 15:113

GRUPA B
UKS JAR ELBL¡G - UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW 29 : 13           
UKS 4-3 LUBLIN - MBA WARSZAWA 51 : 13             
UKS 4-3 LUBLIN - UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW 56 :   1                                   
MBA WARSZAWA - UKS JAR ELBL¡G 15 : 24
MBA WARSZAWA - UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW 25 : 22   
UKS JAR ELBL¡G - UKS 4-3 LUBLIN 6 : 51

1 UKS 4-3 Lublin 3 6 158:20
2 Jar Elbl±g 3 5 59:79

3 MBA Warszawa 3 4 53:97
4 Trójka ¯yrardów 3 3 36:110

PÓ£FINA£Y
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO – UKS JAR ELBL¡G 18:27 
MOSIR BIELSK PODLASKI – UKS 4-3 LUBLIN 7:43

STREFA 5/8
SP OLSZTYNEK – TRÓJKA ¯YRARDÓW 24:10
UKS TRÓJKA NIDZICA – MBA WARSZAWA 14:56

Mecz o 7-8 m.  UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW – UKS TRÓJKA NIDZICA   32:8
Mecz o 5-6 m.  SP OLSZTYNEK – MBA WARSZAWA 16:28
Mecz o 3-4 m.  UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO – MOSIR BIELSK PODLASKI31:17
Mecz o 1-2 m.  UKS JAR ELBL¡G – UKS 4-3 LUBLIN 12:57


MVP turnieju - nSKIBA Marcel - UKS 4-3 Lublin
Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju - GLANER Szymon - UKS JAR Elbl±g
Najlepszy obroñca turnieju - GAWARZYCKI £ukasz - UKS SOKÓ£ Dzia³dowo

ALL STARS – Najlepsza pi±tka
DY¦ Oskar - UKS 4-3 Lublin
O¦CI£OWSKI Filip -UKS JAR Elbl±g
BANA¦ Krystian - UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO
KRÓL Kacper - MOSIR Bielsk Podlaski
WESO£OWSKI Eryk -MBA Warszawa

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych zespo³ach

HOLCEL Piotr - UKS 4-3 Lublin
JAKIMOWICZ Kajetan- UKS JAR Elbl±g
WÓ£KIEWICZ Jakub -UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO
PAW£OWSKI Filip - MOSIR Bielsk Podlaski
NIEWIADOMSKI Maciej - MBA Warszawa
KUREK Igor- SP Olsztynek
KOMOROWSKI Wiktor - UKS TRÓJKA ¯yrardów
CZARZASTY Kamil - UKS TRÓJKA Nidzica

Wyró¿nienie trenera
¯MUDZKI Mateusz - UKS 4-3 Lublin
CELAK Krzysztof - UKS JAR Elbl±g
TR¡BIÑSKI Bartosz - UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO
¯YRCZUK-¯OR Kornel - MOSIR Bielsk Podlaski
WICHROWSKA Natalia -MBA Warszawa
GANCARZ Kacper - SP Olsztynek
CICHECKI Adrian-UKS TRÓJKA ¯yrardów
POLINKIEWICZ Filip - UKS TRÓJKA Nidzica

Najm³odszy zawodnik - MACHYNIA Micha³ -MBA Warszawa