XV Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki Gniezno 7-9.VII.2017
Dodane przez zibi dnia Lipiec 10 2017 10:14:00
 15. Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki Gniezno 2017 dobieg³ koñca. Podczas 3 dni rozgrywek, zawodnicy wziêli udzia³ w Paradzie ulicami miasta oraz rozegrali 70 meczów. W efekcie tych rozgrywek wy³oniono zwyciêzców w ka¿dej z 4 kategorii wiekowych.
Rozszerzona zawarto newsa
 15. Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki Gniezno 2017 dobieg³ koñca. Podczas 3 dni rozgrywek, zawodnicy wziêli udzia³ w Paradzie ulicami miasta oraz rozegrali 70 meczów. W efekcie tych rozgrywek wy³oniono zwyciêzców w ka¿dej z 4 kategorii wiekowych.

Miejsce/Place    Dziewczêta/Girls 2002/2003

1     AZS Poznañ   
2    S.C. Rist Wedel   
3    Legion Krasnojarsk   
4    South West   
5    Lider Swarzêdz I   
6    UKS Szok Bojanowo   
7    UKS Iskra Konstantynów   
8    La Basket Warszawa   
9    Team Solent   
10    CMT Brest   
11    Lider Swarzêdz II   
12    Uman Team   

Miejsce/Place    Dziewczêta/Girls 2000/2001

1     BK Studánka Pardubice   
2    TS Basket Gniezno   
3    UKS Kormoran Sieraków   
4    UKS IFLO Bia³a Podlaska   
5    Wales Select   
 
Miejsce/Place    Ch³opcy/Boys 2002/2003

1     Ironi Ness Ziona B.C.   
2    MKK Sklep Polski Gniezno   
3    Legion Krasnojarsk   
4    Prawobrze¿e Szczecin   

Miejsce/Place    Ch³opcy/Boys 2000/2001
1     KS Sudety Jelenia Góra   
2    MKK Sklep Polski Gniezno   
3    SKK Siedlce   
4    UKS IFLO Bia³a Podlaska   
 

Tytu³ami MVP wyró¿nieni zostali:

w kategoriach dziewcz±t / in girl's categories:

Matilda Schmalisch - GER

Natalie Èernohorská - CZE

w kategoriach ch³opców / in boy's categories:

Gal Hemo - ISR

Mateusz Kleinowski - POL

Dziêkujemy uczestnikom za wspania³e ¶wiêto koszykówki, sêdziom za obiektywizm, kibicom za doping!

Zdjêcia obejrzeæ mo¿na na fanpage'u turniejowym: http://www.facebook.com/IBTGniezno/


TABELE

ZOBACZ WYNIKI