Dwudniowe Turnieje w Poznaniu rocz.2003 i rocz.2001 Poznañ 28-29.XII.2016
Dodane przez zibi dnia Grudzie 29 2016 16:00:00
 UKS Kasprowiczanka Ostrów Wielkopolski wygrywa 4 MEMORIA£ GERARDA GRAMSE w kategorii m³odzik starszy rocznik 2003 i m³odsi

SKM Zastal I Fatto Deweloper Zielona Góra
wygrywa  31 MEMORIA£ WAC£AWA DRABA w kategorii kadet rocznik 2001 i m³odsi
Rozszerzona zawarto newsa
 4 MEMORIA£ GERARDA GRAMSE w kategorii m³odzik starszy rocznik 2003 i m³odsi

Klasyfikacja koñcowa turnieju:

1. UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.
2. MKK Pyra Poznañ
3. SKM Zastal Zielona Góra
4. KS Spójnia Stargard

Zawodnicy wyró¿nieni przez trenerów poszczególnych dru¿yn:
NIKODEM SUSKI - UKS KASPROWICZANKA OSTRÓW WLKP.
SZYMON FELLMANN - MKK PYRA POZNAÑ
SZYMON JUTRZENKA - SKM ZASTAL FATTO DEWELOPER ZIELONA GÓRA
DAWID JANEDA - KS SPÓJNIA SMS STARGARD

PYRA – SKM Zastal Zielona Góra 52:50 (14:14, 13:20, 16:7, 9:9)
KS Spójnia Stargard – UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. 29:112 (4:34, 2:23, 15:25, 8:30)
UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. – SKM Zastal Zielona Góra 62:50 (13:15, 17:13, 20:5, 12:17)
KS Spójnia Stargard – PYRA 31:100 (2:21, 4:35, 11:15, 14:29)
SKM Zastal Zielona Góra – KS Spójnia Stargard 92:18 (23:7, 23:1, 26:1, 20:9)
PYRA – UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. 39:59 (14:16, 7:16, 12:15, 6:12)DOTYCHCZASOWI ZWYCIÊZCY MEMORIA£U GERARDA GRAMSE

I 2013 M£ODZIK STARSZY MKK PYRA Poznañ
II 2014 M£ODZIK STARSZY SKM ZASTAL Zielona Góra
III 2015 KADET SKM ZASTAL Zielona Góra
IV 2016 M£ODZIK STARSZY UKS KASPROWICZANKA Ostrów Wlkp.


 31 MEMORIA£ WAC£AWA DRABA w kategorii kadet rocznik 2001 i m³odsi

Klasyfikacja koñcowa turnieju:
1. SKM Zastal I Fatto Deweloper Zielona Góra
2. £KS Szko³a Gortata £ód¼
3. MKK Pyra Poznañ
4. KS Spójnia SMS Stargard

Zawodnicy wyró¿nieni przez trenerów poszczególnych dru¿yn:
KONRAD SZYMAÑSKI - SKM ZASTAL FATTO DEWELOPER ZIELONA GÓRA
PIOTR KELLER - £KS KM £ÓD¬
MICHA£ FEDYNA - MKK PYRA POZNAÑ
BART£OMIEJ GÓRZYÑSKI - KS SPÓJNIA GIMNAZJUM NR 4 SMS STARGARD

PYRA – SKM Zastal I Fatto Deweloper Zielona Góra 66:103 (10:20, 25:30, 16:24, 15:29)
£KS Szko³a Gortata – KS Spójnia SMS Stargard 80:72 (17:11, 22:14, 20:21, 21:26)
SKM Zastal I Fatto Deweloper Zielona Góra – £KS Szko³a Gortata 81:45 (25:13, 14:6, 19:6, 23:20)
KS Spójnia SMS Stargard – PYRA 60:56 (16:16, 9:19, 9:17, 26:4)
SKM Zastal I Fatto Deweloper Zielona Góra – KS Spójnia SMS Stargard 71:70 (16:26, 23:15, 10:19, 22:10)
PYRA – £KS Szko³a Gortata 71:66 (11:18, 25:9, 18:19, 17:20)

 ¼ród³o informacji i wiêcej fotek http://www.pyra.com.pl/?p=16561