WKK Christmans Cup rocz.2004 Wroc³aw 28-30.XII.2016
Dodane przez zibi dnia Grudzie 30 2016 06:00:00
 W dniach 28-30.12.2016r. we Wroc³awiu oby³ siê turniej m³odzika U13 organizowany przez WKK. Do stolicy Dolnego ¦l±ska przyjecha³y zespo³y ze Szczecina, Jeleniej Góry, Miñska Mazowieckiego, Komorowa. W piêkny obiekcie WKK Sport Center prezes klubu WKK Wroc³aw Przemys³aw Koelner wrêczy³ zwyciêski Puchar dru¿ynie  Nobli¶ci Wielichowo.
Koszykarze z wielkopolski rozegrali  piêæ spotkañ i odnie¶li w nich same zwyciêstwa. Mecze by³y zaciête i wyrównane, a ostatnie spotkanie z dru¿yn± gospodarzy okaza³o siê fina³em, który zakoñczy³ siê dla nich szczê¶liwie. Najlepszym zawodnikiem turnieju MVP zosta³ wybrany Adam Banach. W konkursie rzutów za trzy punkty zwyciêzc± zosta³ Igor Girus.
Rozszerzona zawarto newsa
 WKK CHRISTMAS CUP 2016

W dniach 28-30.12.2016r. we Wroc³awiu oby³ siê turniej m³odzika U13 organizowany przez WKK. Do stolicy Dolnego ¦l±ska przyjecha³y zespo³y ze Szczecina, Jeleniej Góry, Miñska Mazowieckiego, Komorowa. W piêkny obiekcie WKK Sport Center prezes klubu WKK Wroc³aw Przemys³aw Koelner wrêczy³ zwyciêski Puchar dru¿ynie  Nobli¶ci Wielichowo.
Koszykarze z wielkopolski rozegrali  piêæ spotkañ i odnie¶li w nich same zwyciêstwa. Mecze by³y zaciête i wyrównane, a ostatnie spotkanie z dru¿yn± gospodarzy okaza³o siê fina³em, który zakoñczy³ siê dla nich szczê¶liwie. Najlepszym zawodnikiem turnieju MVP zosta³ wybrany Adam Banach. W konkursie rzutów za trzy punkty zwyciêzc± zosta³ Igor Girus.

Uczestnictwo:
Ch³opcy rocznik 2004 i m³odsi
Termin:  28-30.12.2016
Miejsce rozgrywek:  WKK Sport Center ul.Czajcza 19 Wroc³aw

FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI

 MVP: Banach Adam
Nobli¶ci Wielichowo

 5 ALL STARS:

Mijalski Damian - WKK Wroc³aw
Znamierowski Oliwier - Wilki Morskie Szczecin
Bulcewicz Wojciech - Sudety Jelenia Góa
Szular Franciszek - AK Komorów
Maciej Brewczyñski - Probasket Miñsk Mazowiecki

 TOP 10 Najlepsi Strzelcy Turnieju:

1 Samiec Mateusz 85 pkt. Sudety Jelenia Góra
2 Jada¶ Bartosz 80 WKK Wroc³aw
3 Mijalski Damian 71 WKK Wroc³aw
4 Bereszyñski Jakub 60  Nobli¶ci Wielichowo
5 Zambrowski Oliwier 54 Wilki Morskie Szczecin
6 Szadowski Ignacy 45 Sudety Jelenia Góra
7 Oszako Max 44 Probasket Miñsk Mazowiecki
8 Szturo Filip 42 Sudety Jelenia Góra
9 Kaniecki Nikodem 40 Wilki Morskie Szczecin
10 Szymanuszka Adam39 Nobli¶ci Wielichowo Konkurs ,,za trzy punkty,,

Girus Igor - Nobli¶ci Wielichowo

KLASYFIKACJA KOÑCOWA:

1 Nobli¶ci Wielichowo
2 WKK Wroc³aw
3 Wilki Morskie Szczecin
4 Sudety Jelenia Góra
5 Akademia Koszykówki Komorów
6 Probasket Miñsk Mazowiecki

 WYNIKI
  
WKK Wroc³aw - Wilki Morskie Szczecin 40-41 (13-9, 6-12, 12-8, 9-12)
Nobli¶ci Wielichowo - Sudety Jelenia Góra 51-48 (13-12, 12-12, 14-12, 12-12)
WKK Wroc³aw - Sudety Jelenia Góra 53-46 (12-12, 16-16, 10-11, 15-7)
AK Komorów - Pobasket Miñsk Mazowiecki 37-28 (6-10, 10-9, 10-6, 11-3)
Nobli¶ci Wielichowo - Pobasket Miñsk Mazowiecki 64-40 (16-5, 15-12, 16-10, 17-13)
AK Komorów - Wilki Morskie Szczecin 27-58 (3-18, 6-12, 12-12, 6-16)
Nobli¶ci Wielichowo - Wilki Morski Szczecin 54-37 ( 15-4, 11-13, 10-5, 18-15)
Sudety Jelenia Góra - Probasket Miñsk Mazowiecki 46-30 (12-6, 12-7, 10-7, 12-10)
WKK Wroc³aw - AK Komorów 63-23 (18-10, 11-2, 15-7, 19-4)
Sudety Jelenia Góra - Wilki Morskie Szczecin 65-62 (21-13, 10-13, 5-15, 16-11, dogr. 13-10)
Nobli¶ci Wielichowo - AK Komorów 59-39 (14-8, 13-12, 13-13, 19-6)
WKK Wroc³aw - UKS Probasket Miñsk Mazowiecki 43-33 (4-8, 9-2, 16-7, 14-16)
Probasket Miñsk Mazowiecki - Wilki Morskie Szczecin 36-54 (8-14, 10-16, 5-12, 13-12)
AK Komorów - Sudety Jelenia Góra 24-43 (6-12, 5-11, 7-8, 6-12)
WKK Wroc³aw - Nobli¶ci Wielichowo 37-48 ( 6-18, 16-14, 2-5, 13-11)    

  Numer.......zawodnik..........punkty..................
1

Nobli¶ci Wielichowo

4 Skotnicki Kacper 6+4+2+2+0 = 14

5 Zarabski Kamil 0+4+2+1+6 = 13
7 Girus Igor 0+9+10+2+10 = 31
8 Szymanuszka Adam 2+10+4+6+17 = 39
9 Trawa Tobiasz 8
10 Rosolski Jakub 4+2+9+2+5 = 22
11 Badach Adam 2+10+5+8+0 = 25
12 Szydlik Oskar 0+2+6+0+3 = 11
14 Koterwa Dariusz 2+2+1+8+013
15 Bereszyñski Jakub 13+11+19+13+4 = 60
16 Zarabski Cyprian 5+7+2+0+2 = 16
17 Klecma Oskar 0
20 Glinka Piotr 0+14+1+4+5= 24

Trener: Murcha Maciej

2

WKK Wroc³aw

0 Jada¶ Bartosz 15+10+14+24+17 = 80

3 Januszkiewicz Micha³ 6
7 Zaj±c Krzysztof 9
10 Markowicz Maciej 3+2+13+4+0 = 22
11 Grys Marcel 0
15 Mijalski Damian 8+8+16+26+13 = 71
16 Kaczor Kamil 11
18 Kudzia Mateusz  2
19 Kowalski Filip 4+0+4+0+4 = 12
21 Bieszczad Dominik 6
22 Koczapski Wojciech 7
23 Bieszczad Aleksander 0+7+0+2+3 = 12
33 Domatowicz  Adam 
34 Kubiak Kamil 1+7+4+0+8 = 20
49 Prokop Ignacy 5
52 Nycz Mateusz 0

TRENER: Rutkowski Micha³

3

WILKI MORSKIE SZCZECIN

0 Zambrowski Oliwier 7+30+5+6+6 = 54

4 Dêbicz Aleksander 2+7+10+17+2 = 38
5 Czerniejwski Damian 2
6 Dejer Filip 8+0+0+1+1 = 10
7 Loks Oskar 6+0+6+0+0 = 12
8 Chmurzewski Micha³ 4+5+2+5+4 = 20
9 Kaniecki Nikodem 8+5+12+3+12 = 40
10 Sudoch Kacper 0+3+2+2+9 = 16
11 Kêdzierski Ignacy 14+10+2+0+2 = 28
12 Kawêcki Aleksander 6
13 Nosal Krzysztof 6+2+2+0+12 = 22
15 G³uszko Pawe³4

TRENER: Dzierba Pawe³

4

SUDETY JELENIA GÓRA

4 Ogórek Jakub 6

6 Szadowski Ignacy 10+15+5+5+10 = 45
7 Badach Kacper 7
8 Straszewski Bartosz 4+3+4+2+2 = 15
9 Kogucik Henryk 6
10 Garbaski Dawid 5+8+5+3+x = 21
11 Samiec Mateusz 20+9+38+9+9 = 85
12 Bulcewicz Wojciech 1+6+2+2+4 = 15
14 Kobus Oskar 8
16 Pop³awski Adam 5+0+2+3+4 = 14
17 Kret Olaf 4
18 Oryñski Adrian 2
19 Judka Pawe³ 4
21 Pabian Adam 0
22 Oleksin-Kod¼ Oliwer 0
23 Szturo Filip 21+21+x+x = 42
24 Florczak Kacper  1
5

AKADEMIA KOSZYKÓWKI KOMORÓW

5 Wierzbicki Ignacy 2

8 Niemirowski Maks 3
9 Engel Tadeusz 8+2+4+2+0 = 16
11 Kowalski Jakub 7
13 Szular Franciszek 2+16+5+5 = 28
18 Kurus Adam 8
20 Dobrzyñski Jakub 7+2+0+4+6 = 19
23 Kowalczyk Filip 3+6+7+0+5 = 21
25 Markowicz Ignacy 2
26 Garbacik Franciszek 3+8+0+10+2 = 23
31 Ratowski Janusz 2+13+6+0+0 = 21
33 Upiñski Robert 2
35 Jaworski  Bartek 2

TRENER: Tomaszewski Grzegorz

ASYSTENT TRENERA: Sitek Robert 
6

PROBASKET MIÑSK MAZOWIECKI

1 Dzik Oliwier 0+7+8+11+4 = 30

5 Oszako Max 11+4+7+6+16 = 44
9 Wo¼niak Maciek 3
11 Geris Benio 0
17 Szêszo³ Karol 2+2+3+4+0 = 11
23 Wicik Filip 6+4+7+0+5 = 22
24 Brekiñczyñski Maciek 0+2+4+5+6 = 17
26 Ko¶ciesza Szymon 6
28 Kadliela Ignacy 1
33 Wicik Olek 0
34 Osinski Kuba 7+7+7+8+2 = 31
10 Kaczmarczyk Kuba

Trener: Wo¼niak Arkadiusz

Asystent Trenera: Wicik Tomasz


Przepisy gry:
Mecze bêd± rozgrywane w/g przepisów PZkosz dla w/w grupy wiekowej. Czas gry 4x8min lub 4x10min  czystej gry. Kosze 3.05. Pi³ki  6.
Nagrody: Puchary, medale, pami±tkowe dyplomy, nagrody w miarê pozyskania sponsorów

Organizator :
Micha³ Rutkowski
Tel: 666-863-420
michal.rutkowski@wkk.org.pl