IV Dojlidy Cup rocz.2002 i 2005 Bia³ystok 27-29.01.2017
Dodane przez zibi dnia Stycze 30 2017 00:07:00
 Trzech Finalistów U14 po o¶miu miesi±cach wróci³a do Bia³egostoku (MKS D±browa Górnicza, ¯ubry Bia³ystok i Probasket Miñsk Mazowiecki. ¯adna z dru¿yn nie zawiod³a (strefa medalowa)  Jedynie Probasket Miñsk Mazowiecki gra³ w innym sk³adzie ( powrót wypo¿yczonych zawodników do LaBasket Warszawa). WKK Wroc³aw uplasowa³ siê na drugim wysokim miejscu. MKS Dabrowa Górnicza U15 z kompletem zwyciêstw po raz drugi zdobywa Puchar Dojlidy - M³odsi D±browianie po raz pierwszy II miejsce)
 

Rozszerzona zawarto newsa
IV Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki ch³opców rocznik 2002 i rocznik 2005 Dojlidy Cup -  Memoria³ Piotra Jung
Bia³ystok 27 – 29.01.2017 r.

Trzech Finalistów U14 po o¶miu miesi±cach wróci³a do Bia³egostoku (MKS Dabrowa Górnicza, ¯ubry Bia³ystok i Probasket Miñsk Mazowiecki. ¯adna z dru¿yn nie zawiod³a (strefa medalowa)  Jedynie Probasket Miñsk Mazowiecki gra³ w innym sk³adzie ( powrót wypo¿yczonych zawodników do LaBasket Warszawa). WKK Wroc³aw uplasowa³ siê na drugim wysokim miejscu. MKS Dabrowa Górnicza z kompletem zwyciêstw po raz drugi zdobywa Puchar Dojlidy) .

 Kadrowicze Polski wyró¿niali siê w¶ród pozosta³ych zawodników. MVP dla Patryka Zapert (3 z³oto na Dojlidach) Marcin Kowalczyk z WKK zosta³ królem strzelców i królem trójek (17x3) tu¿ za nim Tomasz Pustelnik (16x3) W kategorii U15 rozdano okoliczno¶ciowe statuetki z drewna  (¯ubr) W kategorii U12 najlepsi Litwini Lazdija w Finale pokonali MKS Dabrowe Górnicz±. W ma³ym finale MKS Pruszków wygra³ jednym punktem z Wawer  Warszawa. Puchary, medale, sporo nagród oraz koszulki okoliczno¶ciowe. Uczestnicy zadowolenie wrócili do domu.

Za rok Jubileuszowy V Doilidy Cup Memoria³ Piotra - Jung gdyby ¿y³ gra³ by z wami. SKM dziêkuje organizatorowi za zaproszenie (Zibi na turnieju rozda³ 30 kalendarzy z okazji 10-lecia SKM)

FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI

Kategoria U15 rocznik 2002 i m³odsi

MVP:
Patryk Zapert
MKS D±browa Górnicza

ALL-STARS


Tomasz Pustelnik
MKS D±browa Górnicza
Miko³aj W³odarczyk
WKK Wroc³aw
Pawe³ Rudzik
¯ubry Bialystok
Kacper Skup
Probasket Miñsk Maz.
Jan Szumilewicz
Gim 92 Ursynów


LaBasket Warszawa – SPK Bia³ystok 61 : 46   ( mecz o VII miejsce ) MVP: Jakub Siedlikowski
GIM 92 Ursynnów – MKS Pruszków  47 : 31   ( mecz o V miejsce ) MVP: Antoni Michalski
Probasket Miñsk Mazowiecki - ¯ubry Bia³ystok  54 : 67 ( mecz o III miejsce ) MVP: Jakub Dekarz
MKS D±browa Górnicza - WKK Wroc³aw 70 : 47 ( mecz o I miejsce ) MVP: Hubert Czenik

MIEJSCE
 NUMER.--...ZAWODNIK........PUNKTY.................
WYRÓ¯NIENIE TRENERA
1

MKS D¡BROWA GÓRNICZA

1.Zzaper Patryk  23+17+10+11+23 = 84
2.Pustelnik Tomasz 13+23+21+9+25 = 91
4.Derka Bartosz  7
6.Orynek Damian 0
7.Zzwadzki Krystian 2
8.Or³owski Dawid 18+12+4+9+4 = 47
11.Cie¶lik Filip 2+0+8+3+0 = 13
13.Czernik Hubert 0
20.Paduch Przemys³aw 14+6+23+4+7= 54
21.Radzicki Pawe³ 4+8+4+0+6 = 22
23.Chodukiewicz Bartosz 4+12+6+4+6 = 32

2
 WKK WROC£AW

5.Koelner Miko³aj  8+7+16+1+2 = 34
6.Duda Maciej  2
7.W³odarczyk Miko³aj  4+1+9+16+8 = 38
8. Kilian Tomasz 2+6+5+2+2 = 17
17.Banaszczyk Tomasz  0
18.Wo¼niakiewicz 4+13+18+9+14 =58
23.Hutnik Adam 7
30.Kowalczyk Marcin 27+15+22+16+16 = 96
35.Stachowski Mi³osz  0
37.Mozdzierz Eryk  1+12+9+5+2 = 31
3

PKK ¯UBRY BIA£YSTOK

2.Boboryko Szymon 0+13+2+11+2 = 28
3.Hryniewicz Piotr  2
4.Rudzik Pawe³ 2+9+4+6+12 = 33
6.Dekarz Jakub 4+4+4+9+6 = 27
9.Sawicki Tomasz 8
12.Jaworski Hubert 14+4+7+9+15 =  49
13.Szewczuk Jakub 9+10+6+1+2 = 28
18.Suchodolski Hubert 14+10+4+9+10 = 47
23.Sitek Bartosz 0+7+5+0+8 = 20
30.Bobka Piotr 0+7+0+5+0 = 12
69.Trypus Pawe³ 9+4+20+7+12 = 52
77.Kotkowski £ukasz 0

4
 PROBASKET MIÑSK MAZOWIECKI


1.SL¡ZEK JAKUB 4
8.PIÊTKA MARCEL 2+0+2+8+0 = 12
9.ZABIEGA ARTUR  11+6+2+11+6 = 36
10.POPOWSKI MATEUSZ  4+12+0+0+14 = 30
15.D¬WIGA£A JAKUB  8+4+0+2+5 = 19
17.ZYBA£A RAFA£ 0
18.SKUP MARCEL 25+18+11+10+10 = 74
20.MARTYNIUK ADRIAN 3
23.KADIR AHMED  16+23+13+11+13 = 76
24.KRUPIEÑCZYK D. 10+2+4+9 +6 = 31
34.BOGDAÑSKI JAKUB  10+0+2+0+0 = 12
50.KO£DZIEJ STANIS£AW 0


5
 UKS GIM92 URSYNÓW

10.MICHALSKI ANTONI  13+4+8+10+12 = 47
11.DÊBIÑSKI MAKSYMILIAN 6
17.DUDZIAK ADAM  9+4+3+6+13 = 37
5.¦NIEG KRYSTIAN 7+4+7+13+5 = 36
6.GARTKIEWICZ MAREK  9
8.CHWEDCZUK ALEKSY 6
7.STASZELIS PAWE£ 0+6+10+7+5 = 28 >
12.DZIENIESIEWICZ BARTEK 0+8+0+2+0=10
16.REJOWSKI PIOTR  0+7+0+2+2 = 11
18.DZIADOWICZ JAN 0+12+3+0=2 = 17
19.SZUMILEWICZ  JAN  0+9+16+13+8 = 46
6

MKS PRUSZKÓW

9.BAUM DAWID  9+12+14+3+6 = 44
13.RYBAK GRZEGORZ  2
15.CIESIELCZYK JAN 4
19.JAMIO£KOWSKI K. 14+18+11+13+10=66
20.JAKUBIK DOMINIK  12+4+9+0
22.Ramotowski Kuba13+9+10+5+15= 52
24.MIROS BART£OMIEJ 8+4+0+2+0 = 14
25.KRAUSE KACPER 0+6+2+4+0 = 12
26.S£OBIDZIN ADAM 2+6+4+2+0 = 14
27.HELWING DOMINIK  0
 
7

LABASKET WARSZAWA

2 Aleksy Bia³ow±s 16+24+16+14+21= 91

3.Olaf Wi¶niewski  8
5.Mateusz Goleñ 2
7.Pawe³ Przydatek  5+0+10+0+0 = 15
9.Bart³omiej Zakrzewski 2
12.Jakub Siedlikowski 12+21+5+9+23 = 71
13.Mateusz Gajewski 3+2+7+7+8 = 27
15.Radion Koshevnikow 2
23.Pawe³ Szeliga 4+4+8+2+0 = 18
24.Stanis³aw Wo¼niak 4
25.Miko³aj Wi¶niewski 2
69.Oskar Ciupak 9

8
 SPK BIA£YSTOK

0.BIELSKI  11+5+2+9+3 = 30
4.PANGLISZ 4
6.STELMACH 3+4+3+4+2 =16
7.KASZUBA 12+9+15+12+28 = 76  >>>>
9.ANDRZEJUK 7
10.ANDRUSZKIEWICZ 8+0+2+2+2=14
12.IWASZCZUK 2+6+15+2+1 = 26
13.BISZCZUK 0+9+0+0+0 = 9
14.SIENKIEWICZ 3
19.RADZISZEWSKI 7+9+5+7+6 = 34
9

SPÓJNIA STARGARD

2. KRAKOWIAK KAMIL    0+0+0+0
3. KULAWIAK FILIP 0+0+0+3
5. KANIOWKI MATEUSZ 0+0+0+2
8. RÓ¯YCKI PATRYK  0+0+0+2
9.S£OMINSKI KACPER 8+0+5+8
10. SZMIT SZYMON  10+22+37+9
11. KRÓLIKOWSKI PATRYK 7+4+2+4
13. KOROLCZUK OLIWER 2+20+14+14
14. USAKOWSKI DANIEL 5+12+4+4 >>>
24. CHOD¬KO GRZEGORZ 0+0+0+2
32. JAKIE£A DAMIAN  0+0+0+5
35. ROGOZIÑSKI DENIS 6+5+2+5

 10 TSK „RO¦’’  PISZ

5.MIELNICKI DAMIAN 0+0+0+2
6.MIELNICKI KONRAD  0+0+0+2
11.ULISZEWSKI JAKUB  10+7+9+5  >>>
17.ZALEWSKI SZYMON 14+4+17+7
23.KWIATKOWSKI MICHA£ 0+0+0+2
24.JANUSZEWSKI BARTOSZ  13+6+5+10
35.ROPELEWSKI FILIP  6+2+7+9
30.WALAK ADAM 14+0+12+23
3.WIÊCKO JAKUB 4+4+0+2
28.POLAK MARCEL 0+0+0+2
11 £KS £ÓD¬

4.MAÆKOWIAK 0+4+4+4
5.CHOR¡ZIAK 4+0+0+0
8.KRUPSKI 2+2+0+2
10.MAJ 5+0+4+0
12.CHMIELEWSKI 8+6+6+9 >>
16.ZAKRZEWSKI 0+0+0+0
18.DEKA 12+16+8+13
22.POLAK 0+4+0+5
24.KWIECIÑSKI 2+3+0+2
33.LIPIÑSKI 8+6+14+8
34.BARTCZAK 0+0+0+2
35.JAKUBIAK 0+0+0+0
 
12 REGION GRODNO
 
4.VOLCHUGA KIRIL 0+2+6+0
5.SUSHKO DENIS  18+0+0+0
6.DUBICKIJ LEON 5+9+6+5
7.KUKLA DINA 8+11+6+3
8.GOVGEL  ALEKSANDR 6+2+4+0
10.KUCEJKO ALEXEJ 0+0+3+5
11.KURPIK JLYA 0+0+2+0
12.TERTENH DANIL 0+2+2+5
14.OLESHUK MAKSIM 8+16+13+15
 


 TOP 10 STRZELCY po dwóch dniach turnieju

1 KOWALCZYK MARCIN 96 WKK Wroc³aw
2 TOMASZ PUSTELINIK  91  MKS D±browa G.
3 ALEKSY BIA£OW¡S 91 LBV Warszawa
4 SZMIT TOMASZ 89 Spójnia Satrgard
5 ZAPERT PATRYK  84 MKS Dbrowa G.
6 KLASZUBA £UKASZ 76 SPK Bialystok.
7 KADIR AHMED  76 Probasket Miñsk M.
8 SKUP MARCEL 74 Probasket
9 Siedlikowski Jakub 71 LBW Warszawa SPK
10 Jamiolkowski Kacper 66 MKS Pruszków
   Paduch Przemys³aw 54 MKS dABROWA g.
   Trypus Pawel 52  ¯ubry Bialystok

 KONKURS SPRAWNO¦CIOWY U15
1 JAKUB ULISZEWSKI - TSK RO¦ PISZ 22,49
2 DAWID BAUM - MKS PRUSZKÓW 25,25
3 PAWE£ RADZIKOWSKI - MKS D¡BROWA GÓRNICZA 25,69


 KONKURS SPRAWNO¦CIOWY U12
1 FILIP RUTKOWSKI-  MUKS WAWER WARSZAWA 25,35
2 TOMASZ ZAREMBA -MUKS WAWER WARSZAWA 25,66
3 SEBASTIAN BOBORYK - ¯UBRY BIALYSTOK 31,91


 KONKURS ZIBIEGO U15 Z PO£OWY BOISKA WYGRYWA
DERKA BARTOSZ  
MKS D¡BROWA GÓRNICZA -
NAGRODA KOSZULKA LOGANA

 KONKURS ZIBIEGO  U12 ZA TRZY
PUNKTY WYGRYWA
...
D¡BROWA GÓRNICZA
NAGRODA SKARPETY I BRANZOLETKA M. JORDANAGRUPA  E 
(o miejsce I-VIII)
LaBasket Warszawa - WKK Wroc³aw  48 : 69 (12-15, 13-15, 9-17, 14-22) MVP: Miko³aj Koelner
¯ubry Bia³ystok - GIM 92 Ursynów  52 : 50 (13-17, 15-10, 17-13, 7-10) MVP:
¯ubry Bia³ystok - WKK Wroc³aw  57 : 58 (18-9, 14-15, 10-16, 15-18) MVP: Miko³aj W³odarczyk
LaBasket Warszawa - GIM 92 Ursynów  42 : 55 (12-8, 12-9, 15-16, 3-22) MVP: Krystian ¦nieg

1 WKK Wroc³aw 6 pkt.
2 ¯ubry Bialystok 5 pkt.

3 GIM 92 Ursynów 4 pkt.
4 LaBasket Warszawa 3 pkt

GRUPA  F
(o miejsce I-VIII)
Probasket Miñsk Maz. - MKS D±browa Górnicza  34 : 76  (8-20, 14-24, 6-20, 6-12) MVP: Filip Cie¶lik
SPK Bia³ystok - MKS Pruszków  43 : 50 (13-10, 10-6, 6-12, 14-22) MVP:
SPK Bia³ystok - MKS D±browa Górnicza  38 : 50  (7-11, 9-12, 11-17, 11-10) MVP: Dawid Or³owski
Probasket Miñsk Maz. - MKS Pruszków  51 : 33 (21-12, 13-4, 7-4, 10-13) MVP:

1 MKS D±browa Górnicza 6 pkt.
2 Probasket Miñsk Maz. 5 pkt.
3 MKS Pruszków 4 pkt
4 SPK Bia³ystok 3 pkt.


GRUPA  G  (o miejsca IX - XII)
£KS £ód¼ -  Region Grodno  43 : 36 (10-11, 6-4, 13-4, 14-17) MVP: £ukasz Lipiñski
Spójnia Stargard - RO¦ Pisz  64 : 40 (16-14, 7-15, 24-10, 17-1) MVP: Szymon Szmid
Spójnia Stargard - Region Grodno  58 : 33
£KS £ód¼ - RO¦ Pisz  66 : 45
£KS £ód¼ -  Spójnia Stargard
RO¦ Pisz - Region Grodno


ELIMINACJE

GRUPA  A

PKK ¯UBRY BIA£YSTOK – LABASKET WARSZAWA  52 : 48  (10-7, 20-13, 10-14, 12-14) MVP: Hubert Suchodolski
£KS £ÓD¬ – LABASKET WARSZAWA 41 : 59 (16-13, 7-20, 9-10, 8-16 MVP: Aleksy Bia³ow±s
PKK ¯UBRY BIA£YSTOK – £KS £ÓD¬  66 : 41  (10-18, 22-10, 20-9, 14-4) MVP:


1 PKK ¯UBRY BIA£YSTOK   4 pkt.
2 LABASKET WARSZAWA  3 pkt.
3 £KS £ÓD¬ 2 pkt.

GRUPA  B
WKK WROC£AW – TSK RO¦ PISZ  63 : 61 (15-14, 18-11, 9-16 dg 8-6) MVP: £ukasz Wo¼niakiewicz
WKK WROC£AW – UKS GIM 92 URSYNÓW 55 : 37  (16-8, 21-9, 3-10, 15-10) MVP:  Marcin Kowalczyk
UKS GIM 92 URSYNÓW – TSK RO¦ PISZ   72 : 21 (18-6, 16-5, 19-4, 38-6) MVP: Marek Gartkiewicz

1 WKK WROC£AW   4 pkt.
2 'UKS  GIM 92 URSYNÓW  3 pkt.

3 TSK  RO¦ PISZ  2 pkt.

GRUPA  C
SPÓJNIA STARGARD  – SPK BIA£YSTOK  38 : 47  (20-16, 4-6, 6-8, 8-17) MVP: Kaszuba
PROBASKET MIÑSK MAZOWIECKI – SPK BIA£YSTOK  85 : 47 (26-11, 25-10, 16-12, 18-14) MVP: Kacper Skup
PROBASKET MIÑSK MAZOWIECKI – SPÓJNIA STARGARD  65 :53  (19-9, 9-9, 18-19, 19-16)  MVP: Daniel Krupieñczyk

1 PROBASKET MIÑSK MAZ.  4 pkt.
2 SPK BIA£YSTOK  2 mecz  3 pkt.

3 SPÓJNIA  STARGARD  2 pkt.

GRUPA  D
MKS D¡BROWA GÓRNICZA – REGION GRODNO  84 : 45  (18-12, 36-8, 20-12, 10-13) MVP: Bartosz Derka
MKS PRUSZKÓW – REGION GRODNO   60 : 42  (20-13, 20-9, 10-6, 10-14) MVP: Jamio³kowski Kacper
MKS PRUSZKÓW – MKS D¡BROWA GÓRNICZA  59 : 81 (17-24, 12-22, 16-24, 14-11) MVP: Tomasz Pustelnik

1 MKS D¡BROWA GÓRNICZA  4 pkt.
2 MKS PRUSZKÓW  3  pkt

3 REGION GRODNO  2 pkt.

Kategoria U12 rocznik 2005 i m³odsi

KLASYFIKACJA KOÑCOWA / Wyró¿nienie trenera

1 Lazdija Litwa - Otas Vaitulevicius
2 MKS D±browa Górnicza - Stanis³aw Pelz
3 MKS Pruszków - Maciej Harasimiuk
4 Wawer Warszawa - Aleksander Jagie³³o
5 Region Grodno - Arseni Smoczek
6 Mariampole - Eimantas Struckas
7 WKK Wroc³aw - Mateusz Nycz
8 £apy - Jakub Demiañczuk
9 ¯ubry Bialystok - Sebastian Boboryko
10 AK M³ode ¯ubry - Brunon Moraljan

MVP: Nojus Ribiaskaus - Lazdija
Król Strzelców: Jakub Ucieszyñski - MKS D±browa Górnicza

ALL-STARS:
Jakub Ucieszyñski - MKS Dabrowa Górnicza
Arwas Atocka - Lazdija
Filip Rutkowski - Wawer Warszawa
Bartosz Habiera - MKS Pruszków
Emilas Laukaitis - Marijampole


AK M³ode ¯ubry – PKK ¯ubry  21 :  46  (mecz o miejsce IX)
£apy - WKK Wroc³aw  41 : 47 ( mecz o VII miejsce )
Region Grodno - Marianpole 23 : 39 ( mecz o V miejsce )
Lazdija - MKS D±browa Górnicza 63 : 51  ( mecz o I miejsce )
Wawer Warszawa - MKS Pruszków 50 : 51 ( mecz o III miejsce )

GRUPA  A  
UKS 1 £APY - SDJUSZOR NR 7 GRODNO  26 : 28
LAZDIJAI – AK „M£ODE ¯UBRY”   92 : 6
UKS 1 £APY – MKS PRUSZKÓW  20 : 68
SDJUSZOR NR 7 GRODNO – AK „M£ODE ¯UBRY”  95 : 3
LAZDIJAI – MKS PRUSZKÓW  61 : 46
AK „M£ODE ¯UBRY” – MKS PRUSZKÓW  4 : 108
LAZDIJAI – SDJUSZOR NR 7 GRODNO  49 : 19
AK „M£ODE ¯UBRY” – UKS 1 £APY  6 :58
LAZDIJAI – UKS 1 £APY 56 : 10
SDJUSZOR NR 7 GRODNO – MKS PRUSZKÓW  24 : 6

1 LAZDIJAI   8 pkt.
2 MKS PRUSZKÓW  7 pkt.
3 SDJUSZOR  NR  7  GRODN  6 pkt.
4 UKS 1 £APY 5 pkt.
5 AK „M£ODE ¯UBRY”  4 pkt.

GRUPA  B
MKS D¡BROWA GÓRNICZA – WKK WROC£AW  76 : 45
WKK WROC£AW – MUKS BASKET AZS PW WAWER  27 : 63
PKK ¯UBRY BIA£YSTOK – MUKS BASKET AZS PW WAWER  14 : 52
MARIJAMPOLE – MKS D¡BROWA GÓRNICZA  35 : 51
PKK ¯UBRY BIA£YSTOK – MARIJAMPOLE  28 : 57
PKK ¯UBRY BIA£YSTOK – WKK WROC£AW  36 : 40
MUKS BASKET AZS PW WAWER - MARIJAMPOLE 45 : 30
PKK ¯UBRY BIA£YSTOK –MKS D¡BROWA GÓRNICZA  19 : 67
WKK WROC£AW - MARIJAMPOLE  32 : 42
MKS D¡BROWA GÓRNICZA – MUKS BASKET AZS PW WAWER  76 : 53

1 MKS D¡BROWA GÓRNICZA  8 pkt.
2 MUKS BASKET AZS PW WAWER 7 pkt.
3 MARIJAMPOLE  6 pkt.
4 WKK WROC£AW  5 pkt.
5 PKK ¯UBRY BIA£YSTOK  4 pkt.

UWAGA: Punkty w sfotografowanych Protoko³ach