Wi¶lacka Olimpiada Mlodziezy w 110 rocznice klubu rocz.2002 Kraków 13-17.IX. 2016
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 16 2016 00:02:00
 W sobotnie popo³udnie w hali TS Wis³a zakoñczy³a siê trwaj±ca od wtorku Wi¶lacka Olimpiada Dzieci i M³odzie¿y. M³odzi zawodnicy z sze¶ciu krajów europejskich rywalizowali w sze¶ciu dyscyplinach sportowych: pi³ka no¿na, koszykówka kobiet, judo, p³ywanie, koszykówka mê¿czyzn i gimnastyka.

Rozszerzona zawarto newsa
 W sobotnie popo³udnie w hali TS Wis³a zakoñczy³a siê trwaj±ca od wtorku Wi¶lacka Olimpiada Dzieci i M³odzie¿y. M³odzi zawodnicy z sze¶ciu krajów europejskich rywalizowali w sze¶ciu dyscyplinach sportowych: pi³ka no¿na, koszykówka kobiet, judo, p³ywanie, koszykówka mê¿czyzn i gimnastyka.


WYNIKI
Kadra Ma³opolski- Dra¿en Petroviæ    19:62
Regis Wieliczka – Spisska Nova Ves    75:56
Spiska – Kadra 58:49
Ma³opolska- Regis  46:62
Wis³a – Rivne  62:51
Wis³a – Petroviæ 79:66
Spiska – Dra¿en  51:66
Regis – Rivne  50:43
Rivne – Spiska  50:66
Wis³a – Regis  61:53
Rivne-Petrovic 70:68
Wis³a-Kadra  69:4017.09.2016
09:00 Kadra Ma³opolski - Rivne
11:00 Regis Wieliczka - Drazen Petroviæ
13:00 TS Wis³a Kraków - Spisska Nova Vesteams

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA:


1. Wis³a Kraków
2. Regis Wieliczka
3. Spisska Nova Ves
4. RIVNE
5. Drazen Petroviæ
6. Kadra Ma³opolski