Kozio³ek Cup rocz.2001 Lublin 27-28.II.2016
Dodane przez zibi dnia Luty 28 2016 19:04:00
 UKS Gimnazjum 11 Lublin wygrywa pierwszy Kozio³ek Basket Cup. MVP dla Wojciecha Kosiuka

Rozszerzona zawarto newsa
 NA I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI M£ODZIE¯OWEJ

 „Kozio³ek Basket CUP Lublin 2016”

KLASYFIKACJA KOÑCOWA TURNIEJU:

1. GIMNAZJUM 11 Lublin 2000
2. PI¡TKA Lublin 2001
3. SPK Bia³ystok 2001
4. PRO-BASKET Lublin 2000-2001
5. BASKETBALL Warszawa 2000-2001

 MVP TURNIEJU:
WOJCIECH KOSIUK
UKS Pi±tka Lublin

 KRÓL STRZELCÓW:
BART£OMIEJ PELCZER 
UKS GIMNAZJUM 11 LUBLIN (109 pkt.)

 PI¡TKA ALL STARS TURNIEJU:

UKS Pi±tka Lublin  - PAWE£ NIERADKO
SPK Bia³ystok – FILIP BIELIÑSKI
WARSAW BASETBALL – OLGIERD LISEWSKI
GIMNAZJUM 11 Lublin – PAWE£ DOLECKI
KKS PRO-BASKET Lublin – KRZYSZTOF CZERNIAWSKI

 

 Wyró¿nienia TRENERÓW:

UKS Pi±tka Lublin (trenerzy Rafa³ Ziemol±g, Adam Piwiñski)
Zawodnik wyró¿niony – MACIEJ DOBROWOLSKI
SPK Bia³ystok (trener Kamil Zakrzewski)
Zawodnik wyró¿niony – PRZEMYS£AW BIELSKI
WARSAW Basketball (trener Marcin Wa¶kiewicz)
Zawodnik wyró¿niony – JAN WIECZOREK
GIMNAZJUM 11 Lublin (trener Wojciech Paszek)
Zawodnik wyró¿niony – JANEK GRZEGORCZYK
KKS PRO-BASKET LUBLIN (trener Marek Zieliñski)
Zawodnik wyró¿niony – JAKUB FUTRZYÑSKI

NAGRODA SPECJALNA
(Puchar Dyrekcji Gimnazjum nr 11 w Lublinie):
dla dru¿yny WARSAW BASKETBALL za radosn± koszykówkê, wolê walki, przyjemno¶æ z gry i super kibicowanie

WYRÓ¯NIENIE ORGANIZATORA:

ADRIAN KOSZA£KA – UKS GIMN 11 Lublin

Pi±tka Lublin - GIMN 11 Lublin 45 : 61 gracz meczu Bart³omiej Pelczar
SPK Bia³ystok - PRO-BASKET Lublin 63 : 39 gracz meczu Mateusz Przytulski
Pi±tka Lublin - WARSAW Basketball 54 : 43 gracz meczu Pawe³ Nieradko
GIMN 11 Lublin - KKS PRO-BASKET Lublin 70 : 36 gracz meczu Adrian Kosza³ka
SPK BIA£YSTOK - WARSAW Basketball 82 : 35 gracz meczu Jakub Nie¶ciór
PRO-BASKET Lublin - WARSAW BASKETBALL 50 : 31 gracz meczu Jakub Futrzyñski
Gimnazjum 11 Lublin - SPK Bia³ystok 64 : 35 gracz meczu Janek Grzegorczyk
Pi±tka Lublin - PRO-BASKET Lublin 60 : 43 gracz meczu Wojtek Kosiuk
WARSAW BASKETBALL - Gimnazjum 11 Lublin 37 : 51 gracz meczu Pawe³ Dolecki
Pi±tka Lublin - SPK Bia³ystok 58 :55 gracz meczu Mateusz Zdyb

Okoliczno¶ciowe upominki od Urzêdu Miasta Lublin dla dru¿yn przyjezdnych:
SPK Bia³ystok i WARSAW Basketball

Konkurs „Kibicuj Pi±tce Lublin”  (organizowany przez UKS Pi±tka Lublin, firmê TOMNAR Tomasz Zieliñski oraz fanpage LUBLIN 2001)
Nagroda g³ówna - WYJAZD NA MECZ  EUROLIGI  ¯algiris Kowno – Real Madryt 
dla PATRYKA WÓJTOWICZA (w terminie 11-12 marca br.)
Nagrody pocieszenia  - dru¿yna JUNIORÓW UKS Pi±tka Lublin

FOTO PODSUMOWANIE:


Relacje:  https://www.facebook.com/Lublin2001/

 
 PATRONAT SPORTOWY: Polski Zwi±zek Koszykówki

PARTNERZY: Urz±d Miasta Lublin , LZKosz, START LUBLIN S.A. , MOSiR “Bystrzyca” Lublin
MW-Sport Producent odzie¿y sportowej,  SPORTICO Wies³aw Szkutnik
 

wolontariat sportowy podczas turnieju