II NMR CUP rocznik 2001 Mr±gowo 4-6.XII.2015
Dodane przez zibi dnia Listopad 12 2015 12:01:00
 II  Ogólnopolski Turniej Miko³ajkowy NMR Cup 2015 o Puchar Starosty Powiatu Mr±gowskiego dla rocznika 2001 i m³odsi wygrywa Novum Bydgoszcz

Rozszerzona zawarto newsa
 NMR CUP 2015
Zespó³ O¶wiatowo-Sportowy „Baza” Mr±gowo i Klub Sportowy AS Mr±gowo serdecznie zapraszaj± na II  Ogólnopolski Turniej Miko³ajkowy NMR Cup 2015 o Puchar Starosty Powiatu Mr±gowskiego dla rocznika 2001 i m³odsi
Termin: 04-06.12.2015 r.


KK „Astoria” Bydgoszcz – Novum Bydgoszcz  56:89
Kadra kuj -  pom. – Truso Elbl±g 78:59
SKS Start £ód¼ – MUKS Piaseczno  46:92
Novum Bydgoszcz – Kadra kuj -  pom. 81:63
SKS Start £ód¼ – KK „Astoria” Bydgoszcz  66:77
Truso Elbl±g –  MUKS Piaseczno  60:109
Novum Bydgoszcz – SKS Start £ód¼  95:33
MUKS Piaseczno – Kadra kuj -  pom.  63:71
KK „Astoria” Bydgoszcz – Truso Elbl±g 62:44
MUKS Piaseczno – Novum Bydgoszcz  63:61
SKS Start £ód¼ – Truso Elbl±g  63:40
KK „Astoria” Bydgoszcz – Kadra kuj -  pom.  58:72
Truso Elbl±g – Novum Bydgoszcz   51:82
SKS Start £ód¼ – Kadra kuj -  pom.  68:81
KK „Astoria” Bydgoszcz – MUKS Piaseczno 39:84

Kolejno¶æ koñcowa

1.    Novum Bydgoszcz  9 pkt.
2.    MUKS Piaseczno    9 pkt.
3.    Kadra kuj – pom.     9 pkt.
4.    Astoria Bydgoszcz  7 pkt.
5.    SKS Start £ód¼        6 pkt.
6.    MKS Truso Elbl±g   5 pkt.

Wyró¿nienia w zespo³ach:

Micha³ Mroziñski - Novum Bydgoszcz
Miko³aj Adamowicz - MUKS Piaseczno
Natanie Kolasiñski - Kadra kuj – pom.
Julian Urbaniak - Astoria Bydgoszcz
Micha³ Mycko - SKS Start £ód¼
Przemys³aw Or³owski - MKS Truso Elbl±g

Pierwsza pi±tka turnieju:

Kamil Koz³owski
– Novum Bydgoszcz
Kacper Bochat – Novum Bydgoszcz
Mateusz Grzelak – Astoria Bydgoszcz
Jakub Ulczyñski – kadra kuj – pom.
Konrad Lichowski – MUKS Piaseczno

MVP turnieju:  Mateusz Zió³kowski – Novum Bydgoszcz