XXIII Miêdzynarodowy Puchar £om¿yczki rocz.2005 £om¿a 20-22.XI.2015
Dodane przez zibi dnia Listopad 22 2015 11:03:00
 XXIII  Miêdzynarodowy Puchar £om¿yczki w minikoszykówce ch³opców  bêdzie rozgrywany w hali sportowej Szko³y Podstawowej Nr 10 im. Jana Paw³a II w £om¿y  w dniach 20-22.11.2015r.

TERMINARZ TURNIEJU

Rozszerzona zawarto newsa
V MTB I Komunikat terminarz, regulamin, kontakty i inne

Proszê o potwierdzenie odbioru komunikatu
i wydrukowanie na swoje potrzeby


MVP: MAKSYMILIAN  TURSKI – TSK RO¦ PISZ

PIERWSZA PI¡TKA TURNIEJU

ALEKSANDER  RUTKOWSKI
– TSK RO¦ PISZ
PIASECKI MACIEJ – DZIEWI¡TKA £OM¯A
SZYMON CHRZANOWSKI  - BASKET 47 BIA£YSTOK
DAWID KLEMENS – JAR ELBL¡G
ALEKSANDER ADAMCZUK – BATORY 18 BIA£YSTOK


KOLEJNO¦Æ ZAJÊTYCH MIEJSC

1 TSK RO¦ PISZ  ( ZBIGNIEW WYKOWSKI)
2 UKS DZIEWI¡TKA £OM¯A  (ANDRZEJ WOJTKOWSKI)
3 BASKET 47 BIA£YSTOK  (MARCIN PUCI£OWSKI)
4 JAR ELBL¡G  (JANUSZ KRASOWSKI)
5 BATORY 18 BIA£YSTOK  (ANDRZEJ NIKO£AJUK)
6 UKS PROBASKET MIÑSK MAZOWIECKI  (ARKADIUSZ WO¯NIAK)
7 TWARDE PIERNIKI TORUÑ  (MICHA£ GARDOCKI, £UKASZ JARMOSZEWICZ)
8 UKS £OM¯YCZKA 10 £OM¯A  (KAROL PIEÑKOWSKI)


NAJLEPSI W DRU¯YNACH


TWARDE PIERNIKI TORUÑ – HUBERT SÊKOWSKI
JAR ELBL¡G – JAKUB SZCZEPAÑSKI
PROBASKET MIÑSK MAZ. - JAKUB OSIÑSKI
TSK RO¦ PISZ - OLIWIER DUCHNOWSKI       
BASKET 47 B-STOK  - ANTONI ZDANOWICZ
BATORY 18 B-STOK  - MATEUSZ ALEKSIEJUK
DZIEWI¡TKA  £OM¯A – DAWID D¡BROWSKI                            
£OM¯YCZKA 10 £OM¯A – JAKUB MALINOWSKI