IV Memoria³ Jacka Badory Sochaczew / Teresin 19-21.VI.2015
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 21 2015 19:00:00
 MISTRZOWIE IV Miêdzynarodowego Memoria³ Jacka Badory

MU-11 LIDA  Bia³oru¶ - MVP Michalkiewicz     
MU-13 MOSiR Cieszyn - MVP Daniel Ko¶ko  
MU-17 MKS D±browa Górnicza - Szymon Janczak
KU-16 MKK Siedlce - Kinga Redesiuk
KU-12 MKK Siedlce - Katarzyna Dêbek

Rozszerzona zawarto newsa
 IV Miêdzynarodowy Memoria³ Jacka Badory

FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI

Kategoria U11 Mini Koszykówka CH£OPCY rocznik 2004

KLASYFIKACJA KOÑCOWA  /  Wyró¿nienie trenera

1 LIDA  Bia³oru¶             JEWHIENIJ MICHALKIEWICZ
2 MUKS Piaseczno           KOSMA K£AGISZ
3 MOSiR Cieszyn             BARTEK MOIK
4 MOSIR Sochaczew         ALEKSANDER PAW£OWSKI
5 MOSIR 2 Sochaczew      OSKAR ORLICKI

MOSiR Cieszyn -  MOSiR Sochaczew 57 : 31
MUKS  Piaseczno – Lida Tornado Bia³oru¶ 24 : 42
MOSiR Sochaczew – MUKS   Piaseczno  43 : 39
MOSiR Cieszyn – Tornado Lida Bia³oru¶   17 : 31
MOSiR Sochaczew – Tornado Lida Bia³oru¶  14 : 28
MOSiR Cieszyn - MUKS Piaseczno  18 : 43  
                
MVP: DANIEL  KOSKO                   
OBROÑCA: PIOTR  £AZAREK                   
STRZELEC: PATRYK  RUTKOWSKI                   
ROZGRYWAJ¡CY: WIKTOR  MICHURSKI                   
NAJM£ODSZY: TOMASZ  TRELA  ( rocz.2006)   
           

 Kategoria U13
M³odzik CH£OPCY rocznik 2002


KLASYFIKACJA KOÑCOWA  /  Wyró¿nienie trenera

1 MOSiR Cieszyn                  £UKASZ    £O¦KO
2 MKS D±browa Górnicza      PRZEMYS£AW    PADUCH
3 £KS  £ód¼                       KRZYSZTOF    DEKA
4 Region 2010 Grodno        DENIS    SUSZKO
5 MOSIR Sochaczew            MARCIN    KUBIAK
                      
MVP: WOJCIECH DRAGON - MOSiR Cieszyn           
OBROÑCA: LEON    DUBICKI -  Region 2010 Grodno           
STRZELEC: TOMASZ PUSTELNIK - MKS D±browa Gornicza   
ROZGRYWAJ¡CY: MIKO£AJ W£ODARCZYK - £KS £ód¼          
NAJM£ODSZY: TYMON WADECKI - MOSiR Sochaczew           

MOSIR Cieszyn
– £KS £ód¼  72 : 32
Region 2010 Grodno – M0SiR Sochaczew  47 : 31
MOSIR Sochaczew – £KS £ód¼  25 : 58
MKS Dabrowa Górnicza – Region 2010 Grodno  67 : 47
MOSiR Cieszyn – MKS D±browa Górnicza  66 : 72
MOSiR Cieszyn – MOSiR Sochaczew
MOSiR Sochaczew – MKS D±browa Górnicza  31 : 84
Region Grodno – £KS £ód¼  54 : 36
MKS D±browa Górnicza – £KS £ód¼  76 - 34
Region Grodno – MOSiR Cieszyn  33 : 47

mecz o III miejsce: £KS £ód¼ - Region Grodno Bia³oru¶
Fina³: D±browa Górnicza -  MOSiR Cieszyn

 Kategoria U17 Junior CH£OPCY rocznik 1998 i m³odsi

KLASYFIKACJA KOÑCOWA  /  Wyró¿nienie trenera

1 MKS D±browa Górnicza   
  PATRYK    PISZCZATOWSKI
2 MOSiR Cieszyn                £UKASZ    PIWOWARCZYK
3 LEGION Legionowo           KACPER    ROGOWSKI
4 PKK 99 Pabianice             JULIUSZ    KNOP
5 SMOKI Miñsk                  GRIEGORIJ    LIPEN
6 MOSIR Sochaczew           MATEUSZ    SZCZEPANIK 
          
MVP: SZYMON JANCZAK - MKS D±browa Górnicza   
OBROÑCA:  ALEKSANDER PLACEK  - PKK 99 Pabianice      
STRZELEC: TOMASZ GORTAT - Legion Legionowo       
ROZGRYWAJ¡CY: STANIS£AW  ZAMORA - MOSiR Cieszyn       
NAJM£ODSZY: MATEUSZ CZEMPIEL - MOSiR Cieszyn (rocz.2001)

Legion Legionowo – MOSiR Cieszyn   49 : 60
MOSiR Sochaczew  -  MOSiR Cieszyn  48 : 57
MKS Dabrowa Górnicza – PKK 99 Pabianice  68 : 34
Smoki Miñsk – MKS Dabrowa Górnicza  39 : 75
PKK 99 Pabianice  – MOSiR Sochaczew  82 : 37
Smoki Miñsk – Legion Legionowo 36 : 55
PKK Pabianice – MOSiR Cieszyn  58 : 60
MKS D±browa Górnicza – MOSiR Sochaczew
MOSiR Cieszyn - MOSiR Sochaczew  57 : 48
PKK 99 Pabianice – Smoki Miñsk
Legion Legionowo – MOSiR Sochaczew  73 : 38
MOSiR Cieszyn - Smoki Miñsk 
MKS D±browa Górnicza - Legion Legionowo
Legion Legionowo – PKK 99 Pabianice
MOSiR Cieszyn – MKS D±browa Górnicza
MOSiR Sochaczew – Smoki Miñsk

mecz o V miejsce: Smoki Miñsk - MOSiR Sochaczew
mecz o III miejsce: Legion Legionowo - PKK Pabianice
Fina³:  MKS D±browa Górnicza - MOSiR Cieszyn

 Kategoria U12 M³odziczka DZIEWCZÊTA rocznik 2003 i m³odsze
KLASYFIKACJA KOÑCOWA  /  Wyró¿nienie trenera

1 MKK Siedlce               WIKTORIA    TKACZ
2 MOSIR 1 Sochaczew    ZUZANNA     KRENDZELAK
3 MOSIR 2 Sochaczew    JULIA    DASIEWICZ
                                  
MVP:  KINGA  REDESIUK           
OBROÑCZYNI: EMILIA  ADAMOWICZ           
STRZELEC: KLAUDIA  ROMBEL           
ROZGRYWAJ¡CA: WIKTORIA  MAMCARZ           
NAJM£ODSZA: GABRIELA  HILCHEN    2007

Kategoria U16 Kadetka DZIEWCZÊTA rocznik 1999 i m³odsze

KLASYFIKACJA KOÑCOWA  /  Wyró¿nienie trenera

1 MKK SIEDLCE              KLAUDIA    RUSINEK    
2 URSUS WARSZAWA      NATALIA    ROZIÑSKA    
3 MOSIR Sochaczew        AGATA    NOWACKA    
4 SKS 12  Warszawa        JULIA    MURZYNOWSKA    
                                              
MVP: KATARZYNA DÊBEK - MKK Siedlce         
OBROÑCZYNI: ADRIANNA  JAKUBOWSKA  - MOSiR Sochaczew          
STRZELEC: KLAUDIA POPIELARZ -  URSUS Warszawa         
ROZGRYWAJ¡CA: WERONIKA DYMEK - URSUS Warszawa          
NAJM£ODSZA: JUSTYNA SZCZYGIELSKA -MKK Gniezno  (rocz.2003)