U18 Kadra Polski rocznik 1997/98 przed ME
Dodane przez zibi dnia Lipiec 17 2015 01:00:00
 W przygotowaniach do Mistrzostw Europy Austria 2015 rozegrali¶my 8 spotkañ z czego  5 wygrali¶my 3 przegrali¶my.
Byli¶my w Rumunii, Finlandii i na Wêgrzech. Konsultacje w Wa³brzychu i Pruszkowie W przygotowaniach bra³o udzia³ 17 zawodników z czego trener Kadry Polski Andrzej Kierlewicz powo³a³ 12  na Mistrzostwa Europy

Rozszerzona zawarto newsa
W przygotowaniach do Mistrzostw Europy Austria 2015 rozegrali¶my 8 spotkañ z czego  5 wygrali¶my 3 przegrali¶my. Byli¶my w Rumunii, Finlandii i na Wêgrzech. Konsultacje w Wa³brzychu i Pruszkowie W przygotowaniach bra³o udzia³ 17 zawodników z czego trener Kadry Polski Andrzej Kierlewicz powo³a³ 12  na Mistrzostwa Europy

Sztab Szkoleniowy

Andrzej Kierlewicz
Eugeniusz Kijewski
Wojciech Rogowski
Alicja Albecka


GRY KONTROLNE WÊGRY

Polska - Wêgry  67 : 58  (25-15, 11-21, 19-10, 12-12)
  STATYSTYKI
Kapa 4, Ponitka 19, Kierlewicz 8, Gruszczyñski 3, Rutkowski 5, Sewio³ 4, Mijakowski 5, Kiwilsza 1, Kolenda 4, Dziewa 6, Bender 8

Wêgry -Polska 74 : 80  (15-17, 11-21, 22-21, 26-21)  STATYSTYKI
¦cibisz 3, Kapa 3, Ponitka 13, Kierlewicz 5, Gruszczyñski 8, Rutkowski 1, Sewio³ 13, Kiwilsza 2, Kolenda 7, Dziewa 10, Bender 15

GRY KONTROLNE FINLANDIA
Finlandia - Polska 74 : 64 17-15, 19-17, 11-21, 27-11  STATYSTYKI
Bender 18, Mijakowski 16, Ponitka 8, Kolenda 6, ¦cibisz 5, Gruszczyñski 4, Sewio³ 3, Rutkowski 2, Kiwilsza 2,

Finalandia - Polska 72 : 85  (10-18, 22-19, 24-20, 16-28  STATYSTYKI

Ponitka 19, Bender 15, Kolenda 11 (6 as.) Gruszczyñski 11, Kierlewicz 9, Rutkowski 6, ¦cibisz 4, Dziew 4, Sewio³ 3, Kiwilsza 3, Mijakowski 0, Kapa 0

TURNIEJ W RUMUNI
Polska - Bu³garia 86 : 44  (20-5, 21-14, 21-9, 24-16)  STATYSTYKI
Kapa 14, Kolenda 14, Ponitka 13, Kiwilsza 11, Dziewa 10, Gruszczyñski 5, Mijakowski 5, ¦cibisz 3, Rutkowski 3, Sewio³ 3, Bender 3, Walczak 2

Rumunia - Polska 66 : 63  16-16, 22-12, 12-16, 16-19  STATYSTYKI
Ponitka 14, Bender 14, Kiwilsza 8, Mijakowski 6, Grószczyñski 5, Rutkowski 5, Walczak 4, Kapa 3,  Sewio³ 2, ¦cibisz 2,

Polska - Rumunia U20  54 : 56  (11-10, 11-15, 22-12, 12-17)  STATYSTYKI
¦cibisz 2, Kapa 7, Ponitka 4, Gruszczyñski 7, Sewio³ 2, Kolenda 4, Dziewa 2, Bender 26

Po bardzo ciê¿kim meczu z kadr± U20 Rumunii, przegrywamy tylko 2pkt. Dali¶my rzuciæ przeciwnikom tylko  56 pkt. Podjêli¶my walkê fizyczna, nie ustêpuj±c du¿o silniejszym Rumunom, co napawa optymizmem!

 Mijakowski
ME U16
Warszawa
Rumunia
Finlandia
Wêgry

Kierlewicz
.
Warszawa
Finlandia
Wêgry

Kolenda
ME U16
E³k
Rumunia
Finlandia
Wêgry

Sewio³
ME U16
Jaworzno
Rumunia
Finlandia
Wêgry

¦cibisz
ME U16
Wroc³aw
Rumunia
Finlandia
Wêgry

Kiwilsza
.
Koszalin
Rumunia
Finlandia
Wêgry

Rutkowski
ME U16
Wroc³aw
Rumunia
Finlandia
Wêgry

Bender
ME U16
Warszawa
Rumunia
Finlandia
Wêgry

Kapa
ME U16
Wroc³aw
Rumunia
Finlandia
Wêgry

Ponitka
ME U16
Ostrów W.
Rumunia
Finlandia
Wêgry

Dziewa
.
Konin
Rumunia
Finlandia
Wêgry

Gruszczyñski
.
Opalenica
Rumunia
Finlandia
Wêgry

Walczak
ME U16
Warszawa
RumuniaSk³ad Kadry: Bender Maciej, Dziewa Aleksander,Gruszczyñski Dawid, Kapa Micha³, Walczak Szymon, Kiwilsza Szymon, Kolenda Micha³, Mijakowski Jakub,
Ponitka Marcel, Rutkowski Dominik, Sewio³ Wiktor, ¦cibisz Piotr
PIERWSZA KONSULTACJA W WA£BRZYCHU + GRY KONTROLNE Z CZECHAMI

Pierwsz± konsultacjê szkoleniow± kadry juniorów w Wa³brzychu koñczy³y gry towarzyskie z reprezentacj± Czech, która przygotowuje siê do fina³ów Mistrzostw Europy Dywizji A. Nasza dru¿yna dwukrotnie pokona³a rywali zza po³udniowej granicy.

19.06.2015 Polska - Czechy 77 : 48 (19:19 21:6 13:15 24:8)  STATYSTYKI
Ponitka 10, Kiwilsza 10, Sewio³ 9, Bender 9, ¦cibisz 0 oraz Dziewa 11, Kolenda 10(2), Gruszczyñski 7(1), Mijakowski 5, Kapa 3(1), Kierlewicz 3(1), Rerak 0  

20.06.2015 Polska - Czechy 65 : 60 (18:11 15:16 16:12 16:21)

Bender 11, Ponitka 7(1), Kiwilsza 5, Sewio³ 4, Stankowski 0 oraz Kolenda 15(3), Rutkowski 13(3), Walczak 5, Dziewa 4, Banach 1, Rerak 0, Szymañski 0

1. Banach Robert, 3/4, 201 cm, 1997, Lido Di Roma  wychowanek: Polonia Warszawa
2. Bender Maciej, 5, 210 cm, 1997, WKK Wroc³aw 
wychowanek: Polonia Warszawa
3. Dziewa Aleksander, 5, 207 cm, 1997, MKS MOS Konin
4. Gruszczyñski Dawid, 1-2, 190 cm, 1997, Biofarm JB Poznañ  wychowanek: Basket Opalenica
5. Kapa Micha³, 2, 188 cm, 1997, WKK Wroc³aw
6. Kierlewicz Micha³, 1, 193 cm, 1997, MKS Polonia Warszawa / SMS Cetniewo
7. Kiwilsza Szymon, 5 200 cm, 1997, WKK Wroc³aw  wychowanek: ¯ak Koszalin
8. Kolenda Micha³, 3/4, 199 cm, 1997, Trefl II Sopot  wychowanek: Nenufar E³k
9. Jan Szymañski 1997 Polonia Warszawa
10. Mijakowski Jakub, 3, 200 cm, 1997, Polonia Warszawa
11. Ponitka Marcel, 1, 190 cm, 1997, Zastal Zielona Góra  wychowanek: Kasprowiczanka Ostrów Wlkp gra³  (GTK Gdynia)
12. Rerak Jan, 1, 196 cm, 1997, Wis³a Kraków
13. Rutkowski Dominik, 3, 194 cm, 1998, WKK Wroc³aw
14. Sewio³ Wiktor, 3/4, 196 cm, 1997, WKK Wroc³aw  wychowanek: MCKiS Jaworzno  gra³ (Trefl Sopot)
15. Stankowski Patryk, 1, 182 cm, 1997, Biofarm JB Poznañ
wychowanek: Basket Opalenica
16. ¦cibisz Piotr, 1, 188 cm, 1997, WKK Wroc³aw
17. Walczak Szymon, 2, 188 cm, 1997, Rosa Radom  wychowanek Jagielonka Warszawa