IV Puchar Krainy 100 Jezior rocz.1999 i 2001 Miêdzychód 15-17.V.2015
Dodane przez zibi dnia Maj 18 2015 14:00:00
  IV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI CH£OPCÓW O PUCHAR KRAINY STU JEZIOR - MIÊDZYCHÓD 2015

W kategorii Junior wygra³ zespó³ Gimbasket Wroc³aw
W kategorii M³odzik wygrali zespó³ MIKST Miêdztychód
 

Rozszerzona zawarto newsa
 IV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI CH£OPCÓW O PUCHAR KRAINY STU JEZIOR - MIÊDZYCHÓD 2015

FOTO RELACJA MIKST MIÊDZYCHÓD

M£ODZICY ROCZNIK 2001


UKS MIKST Miêdzychód vs UKS SKM Nowa Sól 78:40
GIMBASKET Wroc³aw vs SUDETY Jelenia Góra 44:64
UKS MIKST Miêdzychód vs SUDETY Jelenia Góra 82:56
UKS SKM Nowa Sól vs GIMBASKET Wroc³aw 76:51
UKS SKM Nowa Sól vs SUDETY Jelenia Góra 55:65
UKS MIKST Miêdzychód vs GIMBASKET Wroc³aw 94:43

 Klasyfikacja koñcowa turnieju:

1 UKS MIKST MIÊDZYCHÓD
2 SUDETY JELENIA GÓRA
3 UKS SKM NOWA SÓL
4 GIMBASKET WROC£AW


MVP TURNIEJU: Patryk Kuca - UKS "MIKST" Miêdzychód
KRÓL STRZELCÓW: Patryk Kuca - UKS "MIKST" Miêdzychód  (67 pkt)
KRÓL RZUTÓW ZA 3 PKT: Patryk Kuca - UKS "MIKST" Miêdzychód  (5 x 3 pkt)

"5" ALL STARS
Kacper Chmielewski - UKS "MIKST" Miêdzychód
Krystian Tomaszewski - UKS "MIKST" Miêdzychód
Kamil Koper - KS "SUDETY" Jelenia Góra
Wojciech Dymiñski - UKS SKM Nowa Sól
Wojciech Sienkiewicz - "GIMBASKET" Wroc³aw

WYRÓZNIAJ¡CY SIÊ ZAWODNIK DRU¯YNY
Nikodem Talarek - UKS "MIKST" Miêdzychód
Kamil Walkowiak - KS "SUDETY" Jelenia Góra
Pawe³ Osiñski - UKS SKM Nowa Sól
Miko³aj Lewandowski - "GIMBASKET" Wroc³aw

WYRÓ¯NIAJ¡CY SIÊ OBROÑCA DRU¯YNY
Hugo Sobczak - UKS "MIKST" Miêdzychód
Kamil Bia³achowski - KS "SUDETY" Jelenia Góra
Tomasz Gawlik - UKS SKM Nowa Sól
Maciej Ho³odniuk - "GIMBASKET" Wroc³awJUNIORZY

UKS SKM Nowa Sól vs UKS MIKST Miêdzychód 53:67
KS BOMBARDIER Szczecin vs GIMBASKET Wroc³aw 47:59
KS BOMBARDIER Szczecin vs UKS SKM Nowa Sól 100:48
GIMBASKET Wroc³aw vs UKS MIKST Miêdzychód 64:55
UKS SKM Nowa Sól vs GIMBASKET Wroc³aw 45:87
UKS MIKST Miêdzychód vs KS BOMBARDIER Szczecin 61:53

 Klasyfikacja dru¿ynowa turnieju:

1 GIMBASKET WROC£AW
2 UKS MIKST MIÊDZYCHÓD
3 BOMBARDIER SZCZECIN
4 UKS SKM NOWA SÓL

MVP TURNIEJU: Rafa³ Chwastyk - "GIMBASKET" Wroc³aw
KRÓL STRZELCÓW: Miko³aj Smarzy - UKS "MIKST" Miêdzychód ( 54 pkt)
KRÓL RZUTÓW ZA 3 PKT: Rafa³ Chwastyk - "GIMBASKET" Wroc³aw (8 x 3pkt)

"5" ALL STARS
Micha³ Mañkiewicz - "GIMBASKET" Wroc³aw
Maks Zagórski - "GIMBASKET" Wroc³aw
Miko³aj Smarzy - UKS "MIKST" Miêdzychód
Aleksander Têcza - "BOMBARDIER" Szczecin
Micha³ Pra³at - UKS SKM Nowa Sól

WYRÓ¯NIAJ¡CY SIÊ ZAWODNIK DRU¯YNY
Wojciech Gac - "GIMBASKET" Wroc³aw
Filip Piechowiak - UKS "MIKST" Miêdzychód
Marcin Wojtkiewicz - "BOMBARDIER" Szczecin
Micha³ Pra³at - UKS SKM Nowa Sól

WYRÓ¯NIAJ¡CY SIÊ OBROÑCA DRU¯YNY

Pawe³ Ga³czyñski - "GIMBASKET" Wroc³aw
Mateusz Nowak - UKS "MIKST" Miêdzychód
Bartosz Kuciej - "BOMBARDIER" Szczecin
Maciej Kopiecki - UKS SKM Nowa Sól

Puchary dru¿ynom i nagrody indywidualne poszczególnym zawodnikom wrêczyli:  Krzysztof Wolny - Burmistrz Miêdzychodu, Jakub Rutnicki - Pose³ na sejm RP,  Jerzy Biskupski - Prezes MKS SOKÓ£ Miêdzychód, Jacek Cejba - Prezes UKS MIKST Miêdzychód