VI Europejski Tydzieñ Sportu rocz.2004 £om¿a 22-24.V.2015
Dodane przez zibi dnia Maj 25 2015 17:03:00
 VI TURNIEJ  MINIKOSZYKÓWKI CH£OPCÓW Rocznik 2004 i m³odsi w ramach
„EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU DLA WSZYSTKICH” o puchar
PREZYDENTA MIASTA £OM¯Y wygrywa zespó³ trenera Mateusza Wierciocha
AZS PWSZ Skierniewice

Rozszerzona zawarto newsa
 KLASYFIKACJA KOÑCOWA TURNIEJU
1. AZS PWSZ SKIERNIEWICE (trener: MATEUSZ WIERCIOCH)
2. UKS „DZIEWI¡TKA” £OM¯A  (trener: ANDRZEJ WOJTKOWSKI)
3. UKS „TRÓJKA” DZIA£DOWO  (trener: PAWE£ SZCZUREWSKI)
4. UKS „TRÓJKA” ¯YRARDÓW  (trener: S£AWOMIR JAKUBIAK)
5. AKADEMIA KOSZYKÓWKI OLSZTYN  (trener: RAFA£ KACPRZYK)
6.  TSK „RO¦” PISZ  (trener: MARIUSZ GÓRSKI)
7. UKS „TRÓJKA” NIDZICA  (trener: JAROS£AW KOSOBUCKI)
8. PKK 99 PABIANICE  (trener: ADAM JURGA)

I PI¡TKA TURNIEJU:

ZARÊBA MATEUSZ     AZS PWSZ SKIERNIEWICE
SZABLANOWSKI ADAM    UKS „Dziewi±tka” £OM¯A
JACKOWSKI KACPER    UKS „Trójka” DZIA£DOWO
JA£ACHEWICZ KRZYSZTOF  UKS „Trójka” ¯YRARDÓW
MIROWSKI KACPER    Akademia Koszykówki  OLSZTYN

NAJLEPSI W DRU¯YNACH:
JÊCH ALEKSANDER   PKK 99 PABIANICE
GRZEBSKI MICHA£  UKS „Trójka” NIDZICA
KOPYCIÑSKI JAKUB  UKS „Trójka” DZIA£DOWO
GUZIK PAWE£   TSK „Ro¶” PISZ
WEREMIEJUK  JAKUB  AZS PWSZ SKIERNIEWICE
KACZANOWSKI PIOTR  UKS „Trójka” ¯YRARDÓW
£UCZYÑSKI  IWO   Akademia Koszykówki OLSZTYN
ANUSEWICZ ADAM UKS „Dziewi±tka” £OM¯A

MVP TURNIEJU: DOMANOWSKI JAKUB  AZS PWSZ SKIERNIEWICE
OBROÑCA TURNIEJU: FILIPKOWSKI ADAM  UKS „Dziewi±tka” £OM¯A
ROZGRYWAJ¡CY TURNIEJU: PROKOPOWICZ SZYMON   UKS „Trójka” DZIA£DOWO
STRZELEC TURNIEJU: G¡SIÑSKI ERYK UKS „Trójka” ¯YRARDÓW    91

KONKURSY:

Dru¿ynowy konkurs rzutów wolnych:

1. PKK 99 PABIANICE                          31 PKT
2. UKS :Trójka” ¯YRARDÓW            31 PKT
3. UKS „Trójka” NIDZICA                26 PKT
3. Akademia Koszykówki OLSZTYN    26 PKT
5. UKS „Trojka” DZIA£DOWO            21 PKT   
6. AZS PWSZ SKIERNIEWICE            20 PKT
7. TSK „Ro¶” PISZ                          18 PKT
8. UKS „Dziewi±tka” £OM¯A              12 PKT

Indywidualny konkurs rzutów wolnych:

WIERZCHOWSKI WOJTEK  PKK 99 PABIANICE

Indywidualny konkurs rzutów z piêciu  pozycji :

PROKOPOWICZ SZYMON  UKS „Trójka” DZIA£DOWO


UKS „Dziewi±tka” £om¿a  UKS „Trójka” Nidzica    28:27
Akademia Koszykówki Olsztyn    UKS „Trójka” ¯yrardów    29:34
UKS „Trójka” Dzia³dowo    UKS „Dziewi±tka” £om¿a        34:21
PKK 99 Pabianice    AZS PWSZ Skierniewice    18:36
UKS „Trójka” ¯yrardów    UKS „Trójka” Nidzica    37:13
AZS PWSZ Skierniewice    UKS „Trójka” Dzia³dowo    45:25
Akademia Koszykówki Olsztyn    TSK „Ro¶” Pisz    27:21
TSK „Ro¶” Pisz    PKK 99 Pabianice    26:35
AZS PWSZ Skierniewice    UKS „Trójka” ¯yrardów    32:23
UKS „Trójka” Dzia³dowo    UKS „Trójka” Nidzica    47:11
UKS „Dziewi±tka” £om¿a    TSK „Ro¶” Pisz    33:16
PKK 99 Pabianice    Akademia Koszykówki Olsztyn    15:35
TSK „Ro¶” Pisz    UKS „Trójka” Dzia³dowo    8:47
UKS „Trójka” Nidzica    PKK 99 Pabianice    26:20
UKS „Trójka” ¯yrardów     UKS „Dziewi±tka” £om¿a   13:21
Akademia Koszykówki Olsztyn    AZS PWSZ Skierniewice    22:32
TSK „Ro¶” Pisz    UKS „Trójka” ¯yrardów    28:23
UKS „Dziewi±tka” £om¿a  PKK 99 Pabianice  29:26
AZS PWSZ Skierniewice    UKS „Trójka” Nidzica    34:15
Akademia Koszykówki Olsztyn    UKS „Trójka” Dzia³dowo 20:47
UKS „Trójka” Dzia³dowo    PKK 99 Pabianice    37:29
UKS „Trójka” Nidzica    Akademia Koszykówki Olsztyn  25:28
AZS PWSZ Skierniewice    UKS „Dziewi±tka” £om¿a    25:36
PKK 99 Pabianice    UKS „Trójka” ¯yrardów    13:31
TSK „Ro¶” Pisz    UKS „Trójka” Nidzica    36:20
Akademia Koszykówki Olsztyn    UKS „Dziewi±tka” £om¿a   32:24
UKS „Trójka” Dzia³dowo    UKS „Trójka” ¯yrardów    26:37
AZS PWSZ Skierniewice    TSK „Ro¶” Pisz    30:31