XV Puchar Dyrektora Zespo³u Szkó³ nr 21 rocz.2002 Bydgoszcz 17-19.IV.2015
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 21 2015 17:03:00
 Puchar Dyrektora Zespo³u Szkó³ nr 21 w Bydgoszczy.
wygrywa Basket Koszalin
MVP dla Filipa Siewruka

Rozszerzona zawarto newsa
 XV OGÓLNOPOLSKI  TURNIEJU KOSZYKÓWKI  M£ODZIKÓW (rocznik 2002) O PUCHAR  DYREKTORA ZESPO£U SZKÓ£ NR 21 W BYDGOSZCZY. 17-19.04.2015


 Król Strzelców:

Jakub Ulczyñski 
168 pkt.
Novum Bydgoszcz

 MVP Turnieju:
Filip Siewruk
Basket Koszali

 Pi±tka turnieju:

Igor Milicic  Basket
Wojciech  Tomaszewski Pyra
Jakub Anuszkiewicz  Novum
Kacper  Marchewka  Olimpijczyk
Bart³omiej Kurpisz Ro¶

Najlepszy zawodnik w dru¿ynie: 

Igor Burzyñski   Basket
Aleksander Wi¶niewski Pyra
Bogusz Bia³ecki  Novum
Wiktor J±der  Olimpijczyk
Mateusz Le¶niñski 
Ro¶
Cyprian  Jarosz  WKK
Gracjan Brzozowski Astoria
Grzegorz  Chod¼ko  MOS


 Kolejno¶æ koñcowa Turnieju:

1 BASKET KOSZALIN

2 PYRA POZNAÑ
3 NOVUM BYDGOSZCZ
4 OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP;
5 RO¦ PISZ
6 WKK WROC£AW
7 ASTORIA BYDGOSZCZ
8 MOS STARGARD SZCZECIÑSKI
Grupa I
Pyra - MOS  73 : 46
Novum – Astoria  53 : 33
MOS- Astoria  51 : 59
Novum - Pyra  44 : 75
Novum - MOS  66 : 49
Pyra - Astoria  81 : 32

1 Pyra Poznan  6 pkt.
2 Novum Bydgoszcz  5 pkt.

3 Astoria Bydgoszcz  4 pkt.
4 MOS Starogard Szcz.  3 pkt.

Grupa II
Olimpijczyk - Ro¶  51 : 46
WKK - Basket  30 : 75
Olimpijczyk - Basket  27 : 69
WKK - Ro¶  55 : 64
Olimpijczyk  - WKK  47 : 24
Basket - Ro¶  83 : 35

1 Basket Koszalin  6 pkt.
2 Olimpijczyk Ostrów Wlkp.  5 pkt.

3 Ros Pisz  4 pkt.
4 WKK Wroc³aw  3 pkt.

Pó³fina³y

MOS :  RO¦  23  : 62
Astoria : WKK  43 : 52
Pyra  :  Olimpijczyk  72 : 40
Novum :  Basket   40 : 85

Mecz o VII miejsce
  Astoria : MOS     64 : 55
Mecz o V miejsce WKK : RO¦  35  :  49
Mecz o III miejsce Novum : Olimpijczyk   44 : 40
Fina³  Basket : Pyra  77 : 68


Dziêkujemy sponsorom turnieju:

•    Dyrekcja ZS. Nr 21 w Bydgoszczy p. Arletta Pop³awska
•    Dyrektor ZS. Nr 7 w Bydgoszczy p. Piotr ¯³obiñski
•    Rada Rodziców przy ZS. nr 21 w Bydgoszczy p. Jacek Szymczak
•    Rada Osiedla „Bartodzieje”
•    Prezes MKS Novum    p. Mariusz Kosior


INFORMACJA FOTKI WSZYSTKICH DRU¯YN