Kadra Polski U16 rocz.1999 I Zgrupowanie Wa³brzych 31.I-8.II.2015
Dodane przez zibi dnia Stycze 22 2015 16:00:00
 Trener Reprezentacji Polski U16 Marcin Kloziñski powo³uje szesnastu zawodników na zgrupowanie Kadry  które odbêdzie siê w dniach 31.01.2015 – 8.02.2015. Zgrupowanie (obóz zimowy) odbêdzie siê w piêknym kompleksie sportowym Aqa Zdrój w Wa³brzychu. Prawie wszyscy kadrowicze doskonale znaj± ten o¶rodek (Fina³y OOM 2014). W Kadrze pojawi³o siê czterech nowych koszykarzy z czego trzech nie by³o na Campie Centralnym !. Widaæ ¿e sztab szkoleniowy chce przetestowaæ jak najwiêksz± ilo¶æ zawodników. W tym roku Kadra Polski nie poleci na turniej do Turcji. O kolejnych akcjach szkoleniowych bêdziemy was informowaæ
 
 
 
Rozszerzona zawarto newsa
 Trener Reprezentacji Polski U16 Marcin Kloziñski powo³uje szesnastu zawodników na zgrupowanie Kadry  które odbêdzie siê w dniach 31.01.2015 – 8.02.2015. Zgrupowanie (obóz zimowy) odbêdzie siê w piêknym kompleksie sportowym Aqa Zdrój w Wa³brzychu. Prawie wszyscy kadrowicze doskonale znaj± ten o¶rodek (Fina³y OOM 2014). W Kadrze pojawi³o siê czterech nowych koszykarzy. Widaæ ¿e sztab szkoleniowy chce przetestowaæ jak najwiêksz± ilo¶æ zawodników. W tym roku Kadra Polski nie poleci na turniej do Turcji. O kolejnych akcjach szkoleniowych bêdziemy was informowaæ

 SZTAB SZKOLENIOWY:


Trener G³ówny:  Marcin Kloziñski
(SMS PZKosZ W³adys³awowo)
Asystenci trenera: Jerzy Szambelan i Roman Prawica
(Stalowa Wola)   
Fizjoterapeuta: Jacek Hernik


POWO£ANI NA ZGRUPOWANIE WA£BRZYCH 2015