IV MTB im. Jana Wartaka rocz.2002 Katowice 5-7.XII.2014
Dodane przez zibi dnia Grudzie 08 2014 21:30:48
 ¯ubry Bia³ystok wygrywaj± IV MTB w najm³odszej kategorii wiekowej U13 rocznik 2002.

Ju¿ dzi¶ mistrzowie zapraszaj± na swój turniej który odbêdzie siê w przysz³ym roku  (lutym 2015)

Rozszerzona zawarto newsa
 IV MTB Katowice 2014  U13 rocznik 2002

MVP: Pawe³  Trypus - ¯ubry Bia³ystok

5 ALL-STARS
:

Hubert Suchodolski  – ¯ubry Bia³ystok
Micha³ Machulak  – Chromik ¯ary
Maciej  Jedrzejczyk – Regis Wieliczka
Mi³osz Zaj±c – MOSiR Przeworsk
B³a¿ej  Krupa – UKS SP 27 Katowice I

Najm³odsi uczestnicy Turnieju:
Kajetan Kuczawski  (Katowice) £ukasz Siemieniec (Wieliczka) rocznik 2005

Mecze o miejsca:


mecz o XI miejsce: Trójka Sieradz - Labasket Warszawa  70 : 51
mecz o IX miejsce: AZS Skierniewice - UKS SP 27 Katowice II  54 : 32
mecz o VII miejsce: Probasket Miñsk Mazowiecki  - Wis³a Kraków  56 : 26
mecz o V miejsce: UKS SP 27 Katowice - Sudety Jelenia Góra  57 : 29
mecz o III  miejsce: Regis Wieliczka - MOSiR Przeworsk 64 : 46
FINA£: ¯ubry Bia³ystok - Chromik ¯ary  40 : 33

KLASYFIKACJA KOÑCOWA / WYRÓ¯NIENIE TRENERA

1 ¯ubry Bia³ystok – Bartosz Sitek
2 Chromik ¯ary – Norbert Maciejak
3 Regis Wieliczka – Jakub Domaga³a
4 MOSiR Przeworsk - Jakub Jurzyk
5 UKS SP 27 Katowice I – Olaf Imieliñski
6 Sudety Jelenia Góra Kamil Bia³achowski
7 Probasket Miñsk Mazowiecki - Mateusz Popowski
8 Wis³a Kraków - Mateusz Przêczek
9 AZS Skierniewice - Micha³ Gêdek
10 UKS SP 27 Katowice II Kajetan Kuczawski
11 Trójka Sieradz – Marcin Kowalczyk
12 Labasket Wraszawa – Olaf Wi¶niewski

GRUPA I

AZS PWSZ Skierniewice -  MOSiR Przeworsk   36 - 55
UKS SP 27 Katowice I  -  Labasket Warszawa  62 - 27
UKS Chromik ¯ary  - AZS PWSZ Skierniewice  33 - 41
Wis³a Kraków  -  UKS SP 27 Katowice I  43 - 58
UKS Chromik ¯ary  - MOSiR Przeworsk   39 - 27
Wis³a Kraków  - Labasket Warszawa 34 - 29
AZS PWSZ Skierniewice - Labasket Warszawa  45 - 39
Wis³a Kraków  -  UKS Chromik ¯ary   38 - 45
MOSiR Przeworsk  - UKS SP 27 Katowice I  42 - 35
AZS PWSZ Skierniewice - Wis³a Kraków 42 - 53
Labasket Warszawa - UKS Chromik ¯ary  23 - 51
UKS SP 27 Katowice I - AZS PWSZ Skierniewice  47 - 30
Labasket Warszawa - MOSiR Przeworsk  33 - 64
UKS SP 27 Katowice I  - UKS Chromik ¯ary  41 - 43
MOSiR Przeworsk  -  Wis³a Kraków  38 – 36

TABELA

1 UKS Chromik ¯ary 9 pkt.
2 MOSiR Przeworsk  9 pkt.
3 UKS SP 27 Katowice I 8 pkt.
4 Wis³a Kraków  7 pkt.
5 AZS PWSZ Skierniewice  6 pkt.
6 Labasket Warszawa 5 pkt.

GRUPA II:

UKS SP 27 Katowice II  -  ¯ubry Bia³ystok   12 - 67
Probasket Miñsk Mazowiecki -  Trójka Sieradz  70 - 57
Wieliczka - UKS SP 27 Katowice II  49 - 28
Sudety Jelenia Góra   -   Probasket Miñsk Mazowiecki  57 - 53
Regis Wieliczka -  ¯ubry Bia³ystok  32 - 34
Sudety Jelenia Góra   -   Trójka Sieradz  39 - 23
Regis Wieliczka -  Sudety Jelenia Góra  45 - 37
Probasket Miñsk Mazowiecki -  ¯ubry Bia³ystok  21 - 48
Trójka Sieradz  -  UKS SP 27 Katowice II 25 - 35
Probasket Miñsk Mazowiecki  -  Regis Wieliczka  27 - 53
¯ubry Bia³ystok  -   Sudety Jelenia Góra  46 - 28
UKS SP 27 Katowice II -  Probasket Miñsk Mazowiecki  33 - 53
¯ubry Bia³ystok   -   Trójka Sieradz 52 : 36
UKS SP 27 Katowice II - Sudety Jelenia Góra  26 - 38
Trójka Sieradz  - Regis Wieliczka  71 – 52  (wynik PK 2 pkt. Regis)

TABELA:

1 ¯ubry Bia³ystok  10 pkt.
2 Regis Wieliczka 9 pkt.
3 MOS Jelenia Góra  8 pkt.
4 Probasket Miñsk Mazowiecki  7 pkt.
5 UKS SP 27 Katowice II 6 pkt.
6 Trójka Sieradz 6 pkt.

     
 
 
     
   


...