III Wieliczka Cup rocz.1997/98 Wieliczka 19-21.IX.2014
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 21 2014 14:03:00
 Wis³a Kraków wygrywa Turniej Juniora w Wieliczce
MVP dla Jasia Reraka

Dla Klasyfikacji II-IV potrzebna by³a ma³a tabelka

Gospodarze turnieju Regis Wieliczka na ostatnim miejscu

Rozszerzona zawarto newsa
 UKS REGIS Wieliczka oraz Powiatowy Park Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza na III Ogólnopolski Turniej  Juniorów w koszykówce
Patronat nad turniejem:
Starosta Wielicki Jacek Juszkiewicz
Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozio³. 

MVP Jan Rerak Wis³a

Pi±tka All Stars

Majka Kacper Wis³a
Boryka Dawid D±browa
Bo¿enko Sebastian ¦l±sk
Dzier¿kowski Wojciech Siarka
Pawluk Piotr £KS

Najlepsi zawodnicy w zespo³ach

Gêbala Maciej
Wis³a
Szczypinski Maciej D±browa
¯ele¼niak Tomasz ¦l±sk
Rze¼nik Dawid Siarka
Dró¿d¿ Bartek £KS
Palmowski Tomasz Regis

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 Wis³a Kraków 9 pkt. +8
2 MKS D±browa Górnicza 9 pkt.  0
3 ¦l±sk Wroc³aw 9 pktr.  -8
4 Siarka Tarnobrzeg 7 pkt
5 £KS £ód¼ 6 pkt.
6 REGIS Wieliczka 5 pkt.

FOTO GALERIANagrody i wyró¿nienia wrêczali Starosta Wielicki Jacek Juszkiewicz i Wice Starosta Miros³aw Mrozowski i Prezes Powiatowego Parku Rozwoju Micha³ Roehlich. Turniej zosta³ rozegrany dziêki wsparciu finansowym Województwa Ma³opolskiego, Powiatu Wielickiego i Gminy Wieliczka.

 Wyniki spotkañ:

Regis : Wis³a 75 - 90
D±browa : Siarka 75 - 60
Sl±sk : £KS 75 - 39
Regis : Siarka 61 - 73
Wis³a : £KS 110 - 58
D±browa : Sl±sk 83 - 70
Siarka : £KS 75 - 62
Wis³a : ¦lask 85 -90
Regis : D±browa 68-79
¦l±sk : Siarka 79-67
Wis³a : D±browa 77-64
Regis :  £KS 64-80
Wis³a : Siarka 87-57
Regis : ¦l±sk 62-79
D±browa : £KS 93-66