Turniej w ramach Memoria³u B±czkowskiego rocz.2000 Inowroc³aw 12-14.IX.2014
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 15 2014 09:02:00
 Mistrz Polski TKM W³oc³awek bez swojego lidera Andrzeja Pluty (Hiszpania) wygrywa turniej w Inowroc³awiu
MVP dla Przemys³awa Zygmunciaka

Rozszerzona zawarto newsa
 W turnieju wziê³o udzia³ 8 zespo³ów podzielonych na 2 grupy. Mistrzowie grup zagrali w wielkim finale


Mecz o miejsce VII  -  ¯ak – Start                   57-51
Mecz o miejsce  V   -  Astoria – MCHKK        62-53
Mecz o miejsce III   -  Zastal – Polonia           86-74
Mecz o miejsce I     -  Kasprowicz – TKM       51-73
 Koñcowa kolejno¶æ:

1  TKM W³oc³awek
2  SKS Kasprowicz Nowa Era Inowroc³aw
3  SKM Zastal Zielona Góra
4  MKS Polonia Warszawa   
5  KS Astoria Bydgoszcz
6  MCHKK Che³mno
7  MMKS ¯ak Koszalin
8  SKS Start £ód¼

Wyró¿nieni zawodnicy:

Kacper Bobiñski (Koszalin)
Seweryn Majchrzak (£ód¼)
Krzysztof Muzalewski (Bydgoszcz)
Patryk Przybylski (Che³mno)
Patryk Antanowicz (Warszawa)
Wiktor Rajewicz (Zielona Góra)
Filip Drozdowski (W³oc³awek)
Mateusz Stañczuk ( Inowroc³aw)FOTO ORGANIZATOR

GRUPA A


Kasprowicz – Astoria        82-37
Polonia – Start                106-46
Kasprowicz – Polonia       69-56
Astoria – Start                72-47
Kasprowicz – Start             72-44
Astoria – Polonia               49-68

1 SKS Kasprowicz Nowa Era Inowroc³aw  6 pkt
2 MKS Polonia Warszawa  5 pkt
3 KS Astoria Bydgoszcz  4 pkt.
4 SKS Sart £ód¼  3 pkt.

GRUPA B


Zastal – ¯ak                         89-43
TKM – MCHKK                    118-52
TKM – Zastal                       71-56
TKM – ¯ak                            85-48
MCHKK – Zastal                   55-92
MCHKK – ¯ak                       79-56

1 TKM W³oc³awek  6 pkt.
2 SKM Zastal Zielona Góra  5 pkt
3 MCHKK Che³mno  4 pkt.
4 MMKS ¯ak Koszalin  3 pkt