I Puchar Rektora AGH rocz.1999 i 2003 Kraków 19-21.IX.2014
Dodane przez zibi dnia Padziernik 01 2014 16:03:00
 PUCHAR REKTORA AGH WYJECHA£ DO RADOMIA (U16) I SKOPIE (U12)
Rozszerzona zawarto newsa
 I Ogólnopolski turniej o Puchar Rektora AGH, promuj±cy koszykówkê w mie¶cie Kraków. 19-21.09.2014 dla kadetów i ch³opców.

Wydarzenia, spostrze¿enia,  ciekawostki, liczby

Turniej odwiedzili: Ewelina Kobryn (Pierwsza Polka Mistrzyni WNBA)
Trenerzy Kadry Polski rocz.1999: Roman Prawica i Wojciech Rogowski Trener Kadry S³owacji Mrek Bulik,
Cz³onkowie Zarz±du PZKosz: Miros³aw Noculak i Zdzis³aw Kasyk
Szef Wyszkolenia Koordynator grup m³odzie¿owych ALBA Berlin: Nicholas Behne
Wielcy Koszykarze: Jerzy Biñkowski, Adam Wójcik
Patrick Oliver Femerling  216 cm Medalista ME i M¦ z Kadr± Narodowa Niemiec. Zdobywa³ medale mistrzowskie z:   Olympiakos Pireus, FC Barcelona, Panathinaikos Ateny  i oczywi¶cie w Albie Berlin
26 Dru¿yn ( 16 Kadeci 10 Mini Koszykówka) Pierwszy Miêdzynarodowy Turniej w Polsce dla 16 dru¿yn w kategorii U16
5 Finalistów Polski U14 Mistrz Polski Chromik ¯ary , II ¦l±sk Wroc³aw, III Rosa Radom V Trefl Sopt VIII Wis³a Kraków
Medali¶ci U15 OOM: Lubuskie , Ma³opolskie, Dolno¶l±skie
Mistrz S³owacji i BC Previdza:  IV dru¿yna Niemiec Alba Berlina
Spotkanie integracyjne –Gril dla wszystkich uczestników
96 Spotkañ
300 Koszykarzy: Polska, Niemcy, S³owacja i Macedonia
Kontuzje: Dominik Wilczek Micha³ Busz (nogi w gipsie)

1 Dogrywka, kilka wsadów (Wójcik, Lewiñski, Walda) Triple-double: Karola Sasnala / 10 prze 11 zb  16 prz 8 as KKS Kobierzyce. Zawodnicy trener  Cracovia Kraków nie zapomn± tego przegranego meczu w ostatniej minucie stracili 8 pkt. I przegrali wygrany mecz !

Wspaniale nagrody Amerykañskiej Firmy SKLZ miêdzy innymi: Pro Mini Hoop £atwy do instalacji, mini zestaw do koszykówki,  do wykorzystywania w zamkniêtych pomieszczeniach np. pokój, biuro, akademik. Mo¿liwo¶æ monta¿u na drzwiach. Funkcjonalny i wytrzyma³y  materia³, stanowi zestaw doskona³y do dobrej zabawy.
Nagroda dla MVP U16: Przeno¶na nak³adka na obrêcz, której zadaniem jest "podawanie" pi³ki z powrotem w to samo miejsce, podczas treningu rzutowego. Regulacja urz±dzenia do 180 stopni. £atwe mocowanie do obrêczy kosza. Maty do treningu, Koszulki AGH oraz Puzle
Ka¿dy trener otrzyma³ pami±tkowa ksi±¿kê 100 lat Cracovii Kraków
Dodatkowo od SKM Magazyny MVP, Maskotka, Bransolety NBA

Podczas turnieju by³a prowadzona akcja Charytatywna na rzecz rehabilitacji Dawida Nowaka. Ka¿dy który zakupi³ w sklepiku kawê, napój ciastko , tosty itd. do³o¿y³ siê do zbiórki.Mi³ym gestem by³o przekazanie koszulek z autografami dru¿yn: Alba Berlin, Trefl Sopot, MKS Dabrowa Górnicza, Stelmet Zielona Góra, oraz Eweliny Kobryl posiadaczk± Mistrzowskiego Pier¶cienia za zdobycie Mistrzostwa USA z dru¿yn± Phoenix Mercury

NIESPODZIAKI NA +:

Korona Kraków srebrnym medalista Pucharu Rektora AGH
NIESPODZIANKI NA – (Te dru¿yny widzieli¶my w strefie medalowej)
KKS Kobierzyce, Wis³a Kraków, Alba Berklin, BC Previdza, MKS Dabrowa Górnicza ( w grupie pokona³a Mistrzów Rosê Radom)
Na turnieju zabrak³o: Z polskiej czo³ówki krajowej na turnieju zabrak³o: Novum Bydgoszcz, Polonia Warszawa, WKK Wroc³aw
Tak¿e indywidualno¶æ: £ukasza Kolendê (Turniej z Juniorami Trefla) Micha³a Kêpiñskiego, Kacpra Makowskiego
Sk³adam serdecznie podziêkowania organizatorom za zaproszenia na turniej a, dru¿ynie Chromik ¯ary za transport

Wielkie brawa nale¿± siê dla Mateuszowi Bukale jak na pierwszy raz zorganizowanie tak wielkiego turnieju wypad³o bardzo dobrze. Miejmy nadzieje ¿e turniej w Krakowie bêdzie organizowany corocznie. A dru¿yn z Polski i Europy chêtnie bêd± go¶ciæ w urokliwym Krakowie
Organizatorzy montuj± CLIP VIDEO który uka¿e siê w przysz³ym tygodniu. Zibi Filmiki wgrywaj± siê pozosta³e wyniki dzi¶ wieczorem

52 FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI

FOTKI Z MECZY D¡BROWY GÓRNICZEJ


MVP:
Dawid Golus
Rosa Radom


KRÓL STRZELCÓW
£ukasz Lewiñski
MKS D±browa Górnicza


 5 ALL-STARS

Rados³aw Chorab
MKS D±browa
Górnicza
Jan Graniczka
Korona Kraków
Daniel Dawdo
Chromik ¯ary
£ukasz Zander
UKS 7 Trefl Sopot
Norbert Zió³ko
Rosa Radom


Mecze o miejsca

Mecz o 15 miejsce: TS Wis³a (r.2000) – PKK ¯ubry Bia³ystok 46:90 (14:25, 15:22, 13:25, 4:18)
Wis³a: Budzyñski 8, Maciejak 4, Szydlak 6, Macheta 6, Krakowiak 18, Smagowicz 2, Kasperczyk 2
Bia³ystok: Chrabo³owski 13, Waszczuk 2, Matuk 7, Andruk 21, Bia³obrodzki 11, Zakrzewski 6, Osienik 5, Niewiñski 3, Nowicki 6, Pó¼niewski 8, Wasilewski 8.
Mecz o 13 miejsce:
SKM Zastal Zielona Góra – CSM Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola 59:47 (11:18, 17:11, 17:12, 14:6)
Zielona Góra: Wdowiñski 4, Rajewicz 25, Maksymowicz 3, Sadurski 6, Jackiewicz 2, Kamrowski 2, Lipczyñski 13, Brzózka 4.
Stalowa Wola: Krzysik 5, Kie³b 3, Kurek 17, Parus 11, Trawinski 11
Mecz o 11 miejsce: TKM W³oc³awek – TS Wis³a 42:48 (6:17, 17:6, 7:13, 12:12)
W³oc³awek: Kolasiñski 2, Zygmunciak 4, Ró¿anowski 9, Przybyszewski 4, Zawitowski 4, Ostrowski 9, Drozdowski 10.
Wis³a: Nowakowski 18, Nowacki 2, Szeliga, Rumian 7, ¦wigoñ 2, Chrabota 13, Partyka, Ig³a, Pacho³ek 6.
Mecz o 9 miejsce:  KS Cracovia 1906 – KKS Kobierzyce 58:60 (18:16, 13:15, 14:11, 13:18)
Cracovia: Kwadrans 5, Sasnal 14, Borkowski 3, Ignatowicz 3, Nowak 26, Salamon 7
Kobierzyce: Krawczyk K. 3, Wójcik S. 8, Nowakowski 14, Krawczyk M. 2, Junger 13, Wójcik J. 14, Matusiak 6.
Mecz o 7 miejsce: WKS ¦l±sk Wroc³aw – Alba Berlin 38:46 (6:9, 14:16, 6:12, 12:9)
¦l±sk: Sitnik 1, Rudawski 2, Chrobot 4, Zdeb 15, Cichoñ 7, Uberna 9
Berlin: Von Heymann 4, Sahid 8, Kboudo 3, Kohlsmann 2, Weideman 11, Schwettmann 5, Ogugua 6, Dominik 4, Tyrekidis, Pester 3.

Mecz o 5 miejsce:
BC Prievidza – MKS D±browa Górnicza 56:63 (6:13, 15:22, 22:7, 13:21
)
Prievidza: Cepko 2, Huljak 4, Magdolen 23, Mokrañ 2, Matej 5, Ka’dasi 12, Pondela 2, Pitelka 6.
D±browa Górnicza: Niesporz 2, Sala 8, Chorab 12, Lewiñski 19, Stêpieñ 8, Tomczyk 8, Bielecki 6.
Mecz o 3 miejsce:  Chromik ¯ary – UKS 7 Trefl Sopot 51:66 (17:19, 13:13, 15:18, 6:16)
¯ary: Bielicki 3, Pawiñski D. 2, Pawiñski J. 11, Sitko 3, Dawdo K. 13, Dawdo D. 19.
Sopot: Walda 12, Pokojski 3, Mochnacz 2, Zander 31, Kujtkowski 14, Kubów 2, Stankiewicz 2.

FINA£: Rosa Radom – KS Korona Kraków 49:30 (19:4, 10:8, 8:2, 12:16)
Radom: Rojek 2, Zió³ko 9, Nowik 2, P³atos 3, Nowak 2, Golus 12, Waniewski 4, Potowski 2, Lis 13.
Korona: Pieni±¿ek 4, Chmiel 2, Brykalski 10, Betley 2, Szlachetka 4, Graniczka 8

KLASYFIKACJA KOÑCOWA  U16

I MIEJSCE
Rosa Radom
II MIEJSCE
Korona Kraków
III MIEJSCE
UKS 7 Trefl Sopot
IV MIEJSCE
Chromik ¯ary
        
V MIEJSCE
Alba Berlin
VI MIEJSCE
¦l±sk Wroc³aw
VII MIEJSCE
MKS Dabrowa G.
VIII MIEJSCE
BC Previdza
       
IX MIEJSCE
KKS Kobierzyce
X MIEJSCE
Cracovia Kraków
XI MIEJSCE
Wis³a Kraków
XII MIEJSCE
TKM W³oc³awek
       
XIII MIEJSCE
Zastal Zielona G.
IV MIEJSCE
KK Stalowa Wola
XV MIEJSCE
¯ubry Bia³ystok
XVI MIEJSCE
Wis³a Kraków 2
       

Rozgrywki Grupowe


 Grupa A

KS Cracovia 1906 - TS Wis³a Kraków (r.2000) 55:33 (17:9, 13:6, 8:11, 17:7)
Cracovia: Sasnal 13, Ignatowicz 13, Kwadrans 9, Nowak 8, Puchalski 4, Wilk 4, Jarosiñski 2, Salamon 2,
Wis³a: Dobranowski 13, Macheta 8, Krakowiak 6, Budzyñski 4, Szydlak 2,

Prievidza – Wis³a (r. 2000) 78:27 (24:2, 20:9, 20:8, 14:8)

Prievidza: Mico, Chronski 6, Petras , Cepko 8, Huliak 10, Magdolen 12, Mokrañ 15, Matej 8, Kadai 10, Pandl 2, Pondela 7, Phekka
Wis³a: Budzyñski , Janiszewski , Wojnarowski, Maciejak , Szydlak 4, Miko³ajczyk, Macheta 2, Krakowiak 9 , Smagowicz, Dobranowski 15 , Kasperczyk , Grzywacz , Chlanda

Cracovia T – Sopot T 54:61 ( 13:19,13:16,19:16,8:10)

Cracovia: Kwadrans 4, Sasnal 10, Borkowski, Ignatowicz 17, Kulma, Wilk 6, Nowak 11, Salamon, Puchalski 6
Sopot: Walda 12, Pawlak 2, Pokojski , Pó³kotycki, Groth 2, Mochnacz 14, Zander  13, Kustkowski 15 , Kubów , Popowicz, Grzyma³a, Starkiewicz 3
Prievidza – Cracovia 68:58 (19:12, 13:19, 14:3, 22:24)
Prievidza: Mico 2, Chronski, Petras 2, Cepko 5, Holiak, Magidolen 12, Mokran 19, Matej 2, K’dasi 22, Pavol, Pondela, Pitelka 4
Cracovia: Kwadrans 7, Sasnal 12, Borkowski, Ignatowicz 6, Kulma, £apcik 6, Wilk 20, Nowak 5, Salamon 2
Sopot – Wis³a (r.2000) 86:43 (22:15, 19:4, 23:13, 22:11)
Sopot: Walda 10, Pawlak 8, Pokojski 8, Pó³kotycki, Groth 10, Mochnacz 8, Zander 13, Kustkowski 12, Kubów 7, Popowicz, Grzyma³a, Starkiewicz 10
Wis³a: Budzyñski 2, Janiszewski 2, Wojnarowski, Maciejak 3, Szydlak 4, Miko³ajczyk, Macheta 4, Krakowiak 18, Smagowicz, Dobranowski 2, Kasperczyk 2, Grzywacz 2, Chladna

Prievidza – Sopot 46:32 (23:6, 8:18, 11:4, 4:4)
Prievidza: Mico, Chronski 6, Petras , Cepko 2, Huliak , Magdolen 11, Mokrañ 10, Matej 4, Kadai 7, Pandl , Pondela , Phekka 6
Sopot: Walda 6, Pawlak, Pokojski , Pó³kotycki 5, Groth , Mochnacz 4, Zander  6, Kustkowski 6 , Kubów 3, Popowicz 1, Grzyma³a, Starkiewicz 1

1 Basket Club Prievidza  3 mecz 6 pkt.
2 UKS 7 Trefl Sopot  3 mecze 5 pkt.

3 KS Cracovia 1906 3 mecze   4 pkt.
4 TS Wis³a Kraków r.2000 3 mecz  3 pkt.


 Grupa B


Radom – W³oc³awek 62:35 (19:6, 8:7, 17:10, 18:12)
Radom: Rojek 7, Lewandowski 2, ¯uk 5, Zió³ko 16, Sowa 6, Nowik 4, P³atos 9, Nowak 2, Bernasiak 2, Lis 9
W³oc³awek: Kolasiñski 1 , Zygmunciak 2, Ró¿anowski 6, Woroniecki 4, Zawitowski 8, Ostrowski 6, Drozdowski 8

D±browa Górnicza – Zielona Góra 61:46 (11:9, 18:12, 17:12, 17:13)

D±browa Górnicza: Niespor 9, Chorab 6, Lewiñski 23, Gordon 2, Flisikowski 2, Szuriba 6, Stêpieñ 9, Tomczyk 2, Bielecki 2
Zielona Góra: Nowik 3, Rajewicz 24, Maksymowicz 3, Jackiewicz 2, Kamrowski 6, Lipczyñski 4, Brzózka 2, Busz 2

W³oc³awek – Zielona Góra 68:39 ( 15:7, 17:16, 22:6, 14:10)

W³oc³awek:  Mirecki 9, Zygmunciak 2, Ro¿nowski 9, Woroniecki 7, Przybyszewski 4, Zawitowski 12, Ostrowski 10, Drozdowski 15
Zielona Góra: Wdowiñski 2, Rajewicz 10, Wojtczak, Maksymowicz 2, Sadurski 3, Jackiewicz 4, Brzózka 16, Busz 2

Radom – D±browa Górnicza 43:58 (9:12, 11:16, 7:19, 16:11)

Radom: Rojek 1, ¯uk 1, Zió³ko 9, Nowik 4, P³atos 13, Golns 4, Waniewski 2, Lis 9
D±browa Górnicza: Niesper 6, Uszko, Sala 2, Chorab 7, Lewiñski 19, Szuriba 10, Stêpieñ 14,
W³oc³awek – D±browa Górnicza 29:44 (5:7,7:13,14:12,5:12)
W³oc³awek:  Mirecki 4, Zygmunciak 5, Ro¿nowski 6, Zawitowski 3, Ostrowski 9, Drozdowski  4
D±browa G.: Niesper 9, Chorab 3, Lewiñski 19,, Flisikowski 4, Stêpieñ 5, Tomczyk 4,
Radom – Zielona Góra 72:39 (15:8, 19:14, 14:8, 24:9)
Radom: Rojek 5, Lewandowski 3, ¯uk 4, Zió³ko 5, Nowik 11, P³atos 7, Nowak 8, Bernasiak 4, Golus 8, Waniewski 3, Lis 4, Czapla 2, Kozowski 3, Wierzga³a 5
Zielona Góra: Wdowiñski 5, Rajewicz 14, Wojtczak 5, Maksymowicz 1, Sadurski 4, Jackiewicz 4, Kamrowski 2, Lipczyñski 2, Brzózka 2

1 MKS D±browa Górnicza 3 mecz 6 pkt.

2 Rosa Radom  3 mecze  5 pkt.
3 TKM W³oc³awek  3 mecze 4 pkt.
4 SKM Zastal Zielona Góra  3 mecze 3 pkt.


 Grupa C
Chromik ¯ary – ¦l±sk Wroc³aw 50:33 (20:7, 16:8, 7:9, 7:11)
¯ary: Mróz 3, Bielicki 5, Pawiñski D 6, Pawiñski J 2, Sitko 5, Leszczyñski 8, Dawdo K 8, Dawdo D 13
¦l±sk: Zdaniewicz 2, Chrobot 12, Zdeb 6, Cichoñ 6, , Uberna 9,

Stalowa Wola – Wis³a 39:45 (4:13, 13:9, 7:10, 15:13)

Stalowa Wola: Wa¶ciñski 10, Pecka 2, Kurek 4, Parus 15, Nieznañski 5, Trawinski 3
Wis³a: Nowakowski 5, Jakubek 8, Nowacki 6, Szeliga 2, Rumian 3, ¦wigoñ, Chrabota 8, Racho³ek 10, Zyskowski 3
Stalowa Wola – Chromik ¯ary 41:59 (10:22, 12:9, 11:19, 8:9)
Stalowa Wola: Wa¶ciñski 7, Szóstka 2, Pecka 1, Kurek 8, Gumiela 1, Parus 16, Trawinski 6,
¯ary: Bielicki 2, Pawiñski D, Pawiñski J 6, , Sitko 2, Leszczyñski 17, Dawdo K 7, Dawdo D 25

Wis³a – ¦l±sk Wroc³aw 59:74 ( 19:20, 11:19, 8:16, 21:19)

Wis³a: Nowakowski 10, Jakubek 2, Garbacz, Nowacki 7, Chrabota 21, Partyka 2, Racho³ek 17
¦l±sk: Grabowski 8, Zdaniewicz 1, Olbromski 4, Chrobot 20, Zdeb 15, Bêbenek 3, Cichoñ 6, Szelczyñski 2, Uberna 14
Stalowa Wola – ¦l±sk Wroc³aw 37:53 (13:15, 7:21, 6:9, 11:8)
Stalowa Wola: Wa¶ciñski 11, Krzysik 2, Kie³b 2, Pecka 2, Kurek 4, Gumiela 3, Parus 8, Trawinski 5
¦l±sk: Sitnik 2, Rudawski 3, Chrobot 14, Zdeb 15, Bêbenek 2, Cichoñ 6, Uberna 11
TS Wis³a Kraków – Chromik ¯ary 62:53 (21:12, 18:13, 6:9, 17:19)
Wis³a: Nowakowski 11, Jakubek 6, Nowacki 1, Szeliga 2, Rumian 1, Chrabota 23, Pacho³ek 18
¯ary: Bielicki 4, Pawiñski D. 5, Pawiñski J. 2, Leszczyñski 14, Dawdo L. 7, Dawdo D. 21
.

1 Chromik ¯ary  3 mecz 5 pkt
2 WKS ¦l±sk Wroc³aw  3 mecz 5 pkt.
3 TS Wis³a Kraków  3 mecz 5 pkt.
4 Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola  2 mecz 2 pkt.


 Grupa D
KS Korona Kraków - KKS Kobierzyce 49:42 (13:9, 4:6, 13:16, 19:11)
Korona: Pieni±¿ek 12, Chmiel 11, Graniczka 11, Szlachetka 8, Brykalski 4, Skorupski 3,
Kobierzyce: Wójcik J. 10, Nowakowski 8, Matusiak 8, Wójcik S. 7, Jungier 7,
Krawczyk M. 2, 
Bia³ystok – Korona Kraków 40:63 ( 12:15, 13:14, 4:21, 11:13)

Bia³ystok: Chrabo³owski 2, Andruk 12, Osienik 4, Niewiñski 3, Nowicki 4, Pózniewski 2, Wasilewski 13
Korona: Pieni±¿ek 5, Chmiel 7, Brykalski 8 , Betley 2, Skorupski 4, Szkolak 20, Szlachetka 15, Graniczka 18, Kakula 2

Kobierzyce – Alba Berlin 44:50 (4:13, 18:8,13:17,9:12)

Kobierzyce: Wójcik S 15 , Nowakowski 11 , Krawczyk M 2, Junger 2, Wójcik J 8 , Matusiak 6
Berlin: Sahid 12, Weideman 10, Schwetttmann 6, Ohugua 3, Dominik 10, Turekidis, Pester 9
Bia³ystok – Alba Berlin 29:43 (11:11,7:5,8:11,3:16) 
  
Bia³ystok: Matuk 2, Andruk 13 , Niewiñski 4 , Wasilewski 10
Berlin: Von Neyman 4, Sahid 9, Diecken 2,  Kohlsman 2, Brenneke 1, Weideman 9, Schwetttmann 2 , Dominik 3 , Turekidis 6, Pester 5
Bia³ystok – Kobierzyce 52:60 (11:15, 14:11, 18:24, 9:10)
Bia³ystok: Chrabo³owski 5, Matuk 11, Andruk 11, Bia³obrodzki 5, Osienik 2, Niewiñski 2, Wasilewski 15
Kobierzyce: Rozner 6, , Wójcik S 14, Nowakowski 14, Wójcik J 18, Cho³uj 2, Matusiak 6

Korona Kraków – Alba Berlin  36:32 (6:13, 8:4, 12:6, 10:9)

Korona: Chmiel 4, Betley 10, Szkolak 4, Szlachetka 8, Graniczka 10,
Berlin: Von Neyman 2, Diecken 2, , Brenneke 4, Weideman 10, Schwetttmann 6 , Ohugua 2 , Dominik 4 , Pester 2

1 KS Korona Kraków  3 mecze  6 pkt.

2 Alba Berlin  3 mecz 5 pkt.
3 KKS Kobierzyce 3 mecze 4 pkt
4 PKK ¯ubry Bia³ystok  3 mecz 3 pkt

ÆWIERÆFINA£Y I-VIII

BC Prievidza – Rosa Radom 48:60 (14:16, 12:9, 12:15, 10:20)
Prievidza: Hronski 2, Huljak 2 , Magdolen 11, Mokrañ 6, Matej 4, Kaidasi 18, Pondela 3, Pitelka 2.
Radom: Lewandowski 5, ¯uk 1, Zió³ko 8, Nowik 3, P³atos 10, Bernasiak 9, Golus 14, Lis 10.

UKS 7 Trefl Sopot – MKS D±browa Górnicza 56:50 (12:15, 17:19, 10:8, 17:8)
Sopot: Walda 11, Pokojski 7, Groth 2, Zander 16, Kujtkowski 8, Kubów 8, Stankiewicz 4.
D±browa Górnicza: Niespor 4, Sala 10, Chorab 9, Lewiñski 21, Stêpieñ 6,
Chromik ¯ary – Alba Berlin 58:48 (11:7, 19:10, 19:10, 9:21)
¯ary: Karpiñski 3, Pawiñski D 8, Pawiñski J 8, Sitko 2, Leszczyñski 12, Dawdo K 6, Dawdo D. 19
Berlin: Von Heymann 2, Sahid 2, Brenneke 1, Weideman 26, Dominik 7, Tyrekidis 5, Pester 5

¦l±sk Wroc³aw – Korona 56:59 (17:11, 8:12, 15:4, 14:27, ot: 2:5)
¦l±sk: Grabowski 4,Rudawski 2, Chrobot 17, Zdeb 6, Cichoñ 2, Szelczyñski 2, Uberna 23.
Korona: Pieni±¿ek 7, Chmiel 1, Brykalski 2, Betley 3, Skorupski 19, Szkolak 4, Szlachetka 10, Graniczka 13.

PLAY-OFF 5-16


PLAY-OFF V-VIII: BC Privedza – Alba Berlin 35:42 (13:11, 4:8, 12:11, 6:12)
Prievidza: Mico 2, Hronski 6, Magdolen 5, Mokrañ 7, Kaidasi 13
Berlin: Von Heymann 6, Diecken 2, Kboudo 3, Weideman 19, Ogugua 2, Dominik 2, Pester 8.

PLAY OFF V-VIII: 
D±browa Górnicza – ¦l±sk Wroc³aw 53:65 (10:10, 10:18, 18:20, 15:17)
D±browa Górnicza: Niesporz 5, Sala 3, Chorab 9, Lewiñski 17, Gordon 4, Flisikowski 1 , Stêpieñ 8, Bielecki 6
¦l±sk: Grabowski 3, Olbromski 5, Sitnik 7, Rudawski 7, Chrobot 6, Zdeb 18, Cichoñ 11, Uberna 6, Chmielewski 2,

PLAY-OFF IX-XII
TS Wis³a – (3D) KKS Kobierzyce 50:53
Wis³a: Nowakowski 6, Jakubek 9, Nowacki 10, Chrabota 19, Pacho³ek 6
Kobierzyce: Roznerski 1, Wójcik S. 15, Nowakowski 9, Junger 5, Wójcik J 11, Cho³uj 6, Matusiak 6.

PLAY-OFF IX-XII: 
Cracovia – W³oc³awek 56:54 (15:14, 10:7, 18:21, 13:12)
Cracovia: Sasnal 12, Puchalski 12, Borkowski 3, Ignatowicz 11, Wilk 8, Nowak 7, Salamon 3
W³oc³awek: Mirecki 3, Kwiatkowski 2, Zygmunciak 7, Ró¿anowski 4, Woroniecki 15, Zawitowski 8, Ostrowski 11, Drozdowski 4.
PLAY-OFF XIII-XVI:  Stalowa Wola – Bia³ystok 43:37 (8:12, 11:8, 8:8, 16:9)
Stalowa Wola: Wa¶ciñski 6, Krzysik 2, Kie³b 2, Kurek 8, Gumiela 6, Parus 10, Trawinski 3, Rupiñski, Kosiñski 6.
Bia³ystok: Chrabo³owski 7, Matuk 2, Andruk 7, Osienik 2, Niewiñski 2, Nowicki 2, Wasilewski 15.
PLAY-OFF XIII-XVI:
 
Wis³a (r. 2000) – Zielona Góra 27:67 (6:18, 4:11, 4:18, 13:20)
Wis³a: Budzyñski 2, Janiszewski 2, Maciejak 1, Szydlak 1, Macheta 4, Krakowiak 7, Dobranowski 6, Kasperczyk 1, Rogoz 3
Zielona Góra: Nowik 9, Rajewicz 18, Maksymowicz 5, Sadurski 8, Jackiewicz 3, Kamrowski 7, Lipczyñski 8, Brzózka 9

I PÓ£FINA£:  Rosa Radom – Chromik ¯ary 57:48 (19:15, 10:12, 17:11, 11:10)
Radom: ¯uk 5, Zió³ko 12, Nowik 1, P³atos 9, Bernasiak 2, Golus 8, Waniewski, Lis 20.
¯ary: Pawiñski D. 9, Sitko 7, Leszczyñski 15, Dawdo K. 5, Dawdo D. 12.

II PÓ£FINA£: UKS 7 Trefl Sopot – KS Korona Kraków 39:66 (12:15, 8:20, 12:19, 7:12)
Sopot: Walda 10, Pokojski 2, Mochnacz 4, Zander 2, Kujtkowski 16, Kubów 4, Stankiewicz 1.
Korona: Pieni±¿ek 8, Chmiel 2, Brykalski 4, Betley 7, Skorupski 6, Szkolak 2, Szlachetka 16, Graniczka 21Mini koszykówka Ch³opcy U-12

 MVP: Nikola Vasilewski

Zasi±d¼cie wygodnie i ogl±dajcie JAK GRA 11 latek!!!

 ALL-STARS

Mecz o 9 miejsce: Radwan Sport – Regis Wieliczka 6:38 (4:10, 2:8, 0:14, 0:6)
Radwan: Nadczuk 2, Majchrzak, Zydroñ 2, Le¶niak B., Le¶niak S., Stramek, Korczyñski 2
Regis: Siemieniec 4, Nowak 2, Busz 14, W.Baran 1, J.Baran 4, Filipczyk 4, Wojciechowski 9.
Mecz o 7 miejsce:  KS Cracovia 1906 – TS Wis³a Kraków 20:21 (8:7, 7:8, 2:4, 3:2)
Cracovia: Mazur 3, Weso³owski 2, Jagaciak 6, W³odarczyk 6, Bana¶ 2, Ko³tun 1
Wis³a: Nowak-Burkiewicz 2, Niedzielski 1, Warzecha 6, Batko 7, Nowak 2, Janas 3.

Mecz o 5 miejsce  TKM W³oc³awek – Alba Berlin 2 39:37 (5:10, 12:10, 8:8, 14:9)
W³oc³awek: Matusiak 10, £ukasik 2, Andrzejewski 8, Bednarek 8, Wdziêczny 2, Czy¿nielewski 5, Bladoszewski 2, Bykowski 2
Alba II Berlin: Burmeister 8, Posch 4, Born 2, Tchalombo 8,Gierschner 9, Fkederik 6.

Mecz o 3 miejsce: UKS 7 Trefl Sopot – Stal/UKS “Pi±tka” Ostrów Wlkp 24:33 (7:12, 2:7, 6:2, 9:12)
Sopot: Kulik 10, Penanowski 6, Czworowski 2, Jaszczerski 3, Siemianiuk 3
Ostrów Wielkopolski: Krzy¿anowski 2, Zaremba 16, Pietrasik 1, Suski 3, Kromolicki 9, Majchrzak 2.

FINA£: Alba Berlin – Junior Skopje 27:66 (6:17, 7:16, 4:14, 10:19)
Alba Berlin: Vellinga 2, MC Quaid 2, Siedel 1, Beil 4, Ediberidze 8, Good 8, Bemfert 2
Skopje: Brestovac 4, Arangelovski, Vasilevski 23, Sofronijevski 11, Adenovic 4, Dordievic 6, Dimovski 6, Bogatinovski 4, Dafincevski, Temelkovski 2, Gacov 4, Mitrovski 2.


I MIEJSCE
BJ Skopie Macedonia
II MIEJSCE
Alba Berlin Niemcy
III MIEJSCE
Stal Ostrów Wlkp.
IV MIEJSCE
UKS 7 Trefl Sopot
V MIEJSC
TKM W³oc³awek

   

   
VI MIEJSCE
Alba Berlin 2 Niemcy
VII MIEJSCE
Wis³a Kraków
VIII MIEJSCE
Cracovia Kraków
IX MIEJSCE
REGIS WIELICZKA
X MIEJSCE
RADWAN SPORT
     
 


 Grupa A
Cracovia – Radwan Sport 52:13 (10:4, 22:3, 12:0, 8:6)
Cracovia: Weso³owski 14, Jagaciak 6, W³odarczyk 4, Bana¶ 8, Mularczyk 6, Ko³tun 10, Saif 4.
Radwan Sport: Zydroñ 4, Majchrzak 3, Jawiczuk 2, Stramek 2, M±czyñski 2,
W³oc³awek – Sopot 26:29 (2:2, 5:13, 8:1, 11:13)
W³oc³awek:Wdziêczny 2, Szorytka 1, Andrzejewski 15, Bykowski 2, B³êdowski 2, Bladoszewski 2, Bednarek 2.
Sopot: Sosnowski 3, Jakowski 2, Kulik 6, Penanowski 5, Czworowski 8, Jaszczerski 2, Siemianiuk 3
Cracovia – W³oc³awek 19:27 (5:8, 5:13, 3:2, 6:4)
Cracovia:Weso³owski 7, Gawin 3, Mularczyk 5, Saif 2, Sacha 2.
W³oc³awek: Matusiak 4, £ukasik 4, Andrzejewski 2, Bednarek 4, Wdziêczny 8, Czy¿nielewski
Radwan Sport – W³oc³awek 13:33 (5:9, 6:6, 0:11, 2:7)
Radwan Sport: Król 6, Malinowski 2, Stramek 4, Skoczylas 1.
W³oc³awek: Wojciechowski 4,£ukasik 2, Andrzejewski 6, Bednarek 6, Szortyka 2, Czy¿nielewski 5, Bladoszewski 4, Janowski 4.
Sopot – Alba Berlin 22:27 (6:10, 2:6, 6:8, 8:3)
Sopot: Rampuk 4, Sosnowski 4,Kulik 4, Penanowski 2, Czworowski 8.
Alba Berlin: Vellinga 2, Mc Quaid 6, Ediberidze 12,Bemfert 7.
Cracovia – Alba Berlin 8:52 (4:16, 4:5, 0:13, 0:18)

Cracovia: Weso³owski 4, W³odarczyk 2, Ko³tun 2.
Alba Berlin: Vellinga 2, Mc Quaid 6, Siedel 6, Schiller 7, Beil 4, Ediberidze 12, Good 2, Bemfert 13.

Radwan Sport – Sopot 9:50 (0:12, 3:16, 0:10, 6:12)

Radwan: Malinowski, Zydroñ 5, Majchrzak 2, Stramek 2.
Sopot: Rampuk 2, Sosnowski 2, Jakowski 2, Kobiak 2, Kulik 2, Penanowski 10, Czworowski 15, Jaszczerski 2, Siemianiuk 8, Wawrzyniak 5.
W³oc³awek – Alba Berlin 20:25 (2:6, 4:4, 7:6, 7:9)
W³oc³awek: Matusiak 4, £ukasik 7, Andrzejewski 3, Bednarek 2i, Bladoszewski 2, Bykowski 2
Alba Berlin: VMc Quaid 2, Siedel 2, Schiller 2, Ediberidze 8, Good 1, Bemfert 10, Rosenthal.

Cracovia – Sopot 21:22 (6:0, 2:8, 20:, 11:14)

Cracovia: Weso³owski 5, Jagaciak 6, W³odarczyk 2, Ko³tun 6, Kolano, Saif 2.
Sopot: Jakowski 2, Kulik 11, Penanowski 1, Czworowski 5, Jaszczerski 3.
Radwan Sport – Alba Berlin 6:65 (0:16, 0:21, 0:11, 6:17)
Radwan: Król 2, Malinowski, Le¶niak 2, Stramek 2.
Alba Berlin: Jannis 2, Nesfa 3, Finn 23, Skann 6, Sanobo 20, Leo 4, Nils 7, Bene.

1 Alba Berlin  4 mecze 8 pkt.

3 UKS 7 Trefl Sopot 4 mecze 7 pkt.
2 TKM W³oc³awek   4 mecze  6 pkt.
4 Cracovia 1906  4 mecze 5 pkt.
5 Radwan Sport   4 mecze 4 pkt.

 Grupa B
Wis³a – Regis 26:25 (10:6, 4:10, 6:3, 6:6)
Wis³a: Nowa-Burkiewicz 4, Niedzielski 10, Batko 4, Nowak 4, Janas 4.
Regis: Busz 13, W.Baran 4, Filipczyk 4, Wojciechowski 4.
Ostrów Wielkopolski – Skopje 19:43 (8:20, 3:6, 2:7, 6:10)
Ostrów: Krzy¿anowski 2, Zaremba 4, Smarch 4, Suski 4, Marek 2, Kromolicki 1, Majchrzak 2.
Skopje: Brestvac 2, Arangelovski 2, Iliovski 4, Wasilevski 16, Sofronijevski 2, Adenovic 4, Dordievic 2, Dimovski 2, Bogatinovski 1, Dafincevski 4, Gacov 4,
Wis³a – Ostrów Wielkopolski 23:32 (9:11, 4:4, 4:7, 6:10)
Wis³a: Miodek 2, Niedzielski 7, Batko 6, Nowak 5, Janas 3.
Ostrów Wielkopolski: Frankiewicz 2, Stawiñski 3, Zaremba 10, Pietrasik 2, Smarch 2, Kuncewicz 2, Marek 3, Suski 8.

Regis – Ostrów Wielkopolski 19:23 (6:7, 4:6, 4:5, 5:5)

Regis: Nowak 2, Busz 2, Nosal 1, J.Baran 2, W.Baran 2, Filipczyk 4, Wojciechowski 6.
Ostrów Wielkopolski: Krzy¿anowski 5, Zaremba 2, Pietrasik 2, Smardz 2, Suski 1, Marek 2, Kromolicki 9.

Skopje – Alba II Berlin 50:12 (16:2, 11:3, 8:2, 15:5)

Skopje: Brestvac 4, Arangelovski 2, Wasilevski 14, Sofronijevski 2, Adenovic 4, Dordievic 9, Dimovski 4, Bogatinovski 1, Temelkovski 4, Gacov 6.
Alba II Berlin: Posch 3, Spill 2, Tchalombo 2, Heindl 2, Baumgartel 2, Gierschner 1
.
Wis³a – Alba II Berlin 28:33 (4:10. 6:3: 10:9, 8:11)
Wis³a: Miodek 2, Niedzielski 9, Warzecha 2, Batko 2, Wo³och, ¦wigoñ 2, Nowak 6, Janas 5.
Alba II Berlin: Burmeister 5, Posch 2, Spill 8, Born 1, Tchalombo 5, Baumgartel 6, Gierschner 6.
Wieliczka – Skopje 27:55 (3:18, 6:15, 10:10, 8:12)
Regis: Siemieniec 2, Nowak 2, Busz 8, Nosal 2, J.Baran 2, Smagur 2, Filipczyk 3, Wojciechowski 6.
Skopje: Brestvac 4, Iliovski 2, Wasilevski 18, Sofronijevski 5, Dordievic 6, Dimovski 6, Bogatinovski 4, Dafincevski 2, Temelkovski 2, Gacov 4, Mitrovski 2.
Ostrów Wielkopolski – Alba II Berlin 35:23 (11:4, 7:4, 11:6, 6:9)
Ostrów Wielkopolski:Krzy¿anowski 2, Stawiñski 2, Zaremba 7, Pietrasik 3, Smardz 4, Suski 7, Kuncewicz, Marek 4, Kromolicki 4, Majchrzak 2.
Alba II Berlin: Burmeister 2, Posch 3, Spill 2, Born 4, Hafner 2, Tchalombo 4, Heindl 2, Baumgartel 4
Wis³a – Skopje 26:37 (8:11, 4:5, 6:8, 8:13)
Wis³a: Opydo 2, Niedzielski 12, Warzecha 2, Batko 4, ¦wigoñ 2, Nowak 4.
Skopje: Brestvac 2, Iliovski 3, Wasilevski 11, Sofronijevski 6, Adenovic 2, Dordievic 2, Dimovski 2, Bogatinovski 2, Dafincevski 2, Gacov 3, Mitrovski 2.Regis
Regis – Alba II Berlin 18:47 (2:9, 5:10, 8:8, 3:20)
Regis: Busz 10, Nosal 2, Thomas 2, Kacper Smagur 2, Wojciechowski 2.
Alba II Berlin: Burmeister 4, Posch 2, Spill 4, Born 6, Hafner 3, Tchalombo 2, Heindl 6, Gierschner 16, Fkederik 4

1 Basketball Club Junior Skopje  4 mecze 8 pkt.
2 Stal/UKS "Pi±tka"; Ostrów Wielkopolski   4 mecze 7 pkt.
3 Alba II Berlin  4 mecze 6 pkt.
4 TS Wis³a Kraków  4 mecze 5 pkt.
5 UKS Regis Wieliczka  4 mecze 4 pkt.