V W³oc³awek Cup U16 rocz.1998 W³oc³awek 31.I-2.II.2014
Dodane przez zibi dnia Stycze 31 2014 14:00:00
 V  W³oc³awek Cup 2014 w kategorii wiekowej U-16.
Turniej pod patronatem Senatora RP Andrzeja Persona
Prezydenta Miasta W³oc³awek
Oraz legend w³oc³awskiej koszykówki :
Igora Griszczuka i Andrzeja Pluty

TKM W£OC£AWEK WYGRYWA SWÓJ TURNIEJ

Rozszerzona zawarto newsa
 Informujemy, ¿e w dniach 31.01-02.02.2014 w Hali OSiR odbêdzie siê V turniej W³oc³awek Cup 2014 w kategorii wiekowej U-16.
Turniej pod patronatem Senatora RP Andrzeja Persona
Prezydenta Miasta W³oc³awek
Oraz legend w³oc³awskiej koszykówki :
Igora Griszczuka i Andrzeja Pluty

WYNIKI


TKM W³oc³awek – ¯AK Koszalin 80 : 29
Gim 92 Warszawa – MKS Polonia Warszawa   82 : 47
GTK Gdynia – PBG Junior Basket MKS Wrze¶nia  61 : 89
¯AK Koszalin - MKS Polonia Warszawa  63 : 59
GIM 92 Warszawa – PBG Junior Basket MKS Wrze¶nia  83 : 49
TKM W³oc³awek – GTK Gdynia  58 : 71
PBG Junior Basket MKS Wrze¶nia  -  ¯AK Koszalin 79:72
Gim 92 Warszawa - GTK Gdynia 87:47
TKM W³oc³awek - MKS Polonia Warszawa 50:47
¯AK Koszalin -  GTK Gdynia 84:47
MKS Polonia Warszawa - PBG Junior Basket MKS Wrze¶nia 65:59
TKM W³oc³awek - UKS Gim 92 Warszawa 70:69
MKS Polonia Warszawa – GTK Gdynia 59:75
UKS Gim 92 Warszawa – ¯AK Koszalin  73:64
TKM W³oc³awek – PBG Basket Junior MKS Wrze¶nia 92:33

Tabela koñcowa turnieju:

1. TKM W³oc³awek  9 pkt.
2. Gim 92 Warszawa 9 pkt.
3. PBG Junior BAsket MKS Wrze¶nia 7 pkt.
4. ¯AK Koszalin 7 pkt.
5. GTK Gdynia 7 pkt.
6. MKS Polonia Warszawa 6 pkt.

MVP: ADRIAN RÊGOCKI

NAJLEPSZY STRZELEC: OLAF WYSOCKI

 ALL-STARS

OLAF WYSOCKI - GIM 92 URSYNÓW
STEFAN MARCHLEWSKI - TKM W£OC£AWEK
MICHA£ RYBAKOWSKI - PBG BJ MKS WRZE¦NIA
MICHA£ SCIBOREK - GIM 92 URSYNÓW
DORIAN FRONTCZAK
- TKM W£OC£AWEK

ADRIAN NIEMYJSKI KONTUZJA / WYRÓ¯NIENIE

FOTO GALERIA