XIII memoria³ Marka Kowalskiego rocz. 2000 Czêstochowa 14-15.XII.2013
Dodane przez zibi dnia Grudzie 17 2013 18:00:00
 XIII memoria³ Marka Kowalskiego  rocznik 2000 i m³.
dla SPK Bia³ystok
BRAWO trener Andriej Sinielnikow

Rozszerzona zawarto newsa
 XIII memoria³ Marka Kowalskiego  rocznik 2000 i m³. 14-15 grudnia 2013 roku w Czêstochowie Hala Polonia ul. Dekabrystów.

Wis³a Kraków-AZS Politechnika Czêstochowa   46:48
SPK Bia³ystok-¦l±sk Wroc³aw 68:53
Piotrkówka Radom-Wis³a Kraków    62:54
AZS Politechnika Czêstochowa-¦l±sk Wroc³aw 22:62
SPK Bia³ystok - Piotrkówka Radom 60:47
Wis³a Kraków- SPK Bia³ystok 42:72
AZS Politechnika Czêstochowa-Piotrkówka Radom 26:54
AZS Politechnika Czêstochowa- SPK Bia³ystok 10:71
Wis³a Kraków- ¦l±sk Wroc³aw  51:50

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA


1 SPK Bia³ystok
2 Piotrówka Radom
3 ¦l±sk Wroc³aw
4 Wis³a Kraków
5 AZS Czêstochowa

konkurs rzutu za 3 im. Emilii Kowalskie
£ukasz Gromotowicz SPK Bia³ystok
Najlepszy strzelec Kacper Rojek Piotrówka Radom
Najlepszy zawodnik Jakub Wierzba Wis³a Kraków
Najsprytniejszy zawodnik Adam Chmielowski

FOTO ORGANIZATOR