II Puchar Prezesa KS „Stal” w Ostrowie Wlkp. rocz.2003 Ostrów Wlkp. 16-18.V.2014
Dodane przez zibi dnia Maj 18 2014 05:03:00
 Rywalizacja sportowa by³a bardzo emocjonuj±ca, wiele spotkañ (których rozegrano ³±cznie 20), by³o bardzo zaciêtych i sta³o na wysokim poziomie. Ka¿dy zespó³ walczy³ bardzo ambitnie i u wszystkich zawodników widaæ by³o ogromne zaanga¿owanie i chêæ zwyciêstwa. Ostatecznie po trzech dniach zmagañ, turniej wygrali ch³opcy z Opalenicy, którzy w finale pokonali TKM W³oc³awek. Trzecie miejsce przypad³o dru¿ynie z Tych


Rozszerzona zawarto newsa
 Rywalizacja sportowa by³a bardzo emocjonuj±ca, wiele spotkañ (których rozegrano ³±cznie 20), by³o bardzo zaciêtych i sta³o na wysokim poziomie. Ka¿dy zespó³ walczy³ bardzo ambitnie i u wszystkich zawodników widaæ by³o ogromne zaanga¿owanie i chêæ zwyciêstwa. Ostatecznie po trzech dniach zmagañ, turniej wygrali ch³opcy z Opalenicy, którzy w finale pokonali TKM W³oc³awek. Trzecie miejsce przypad³o dru¿ynie z Tych

MVP
foto:
Wiktor Koza
BT Opalenica

WIÊCEJ INFORMACJI

 Klasyfikacja koñcowa


1. BT Opalenica
2. TKM W³oc³awek
3. MOSM Tychy
4. Stal/UKS Pi±tka Ostrów Wielkopolski
5. UKS SP 27 Katowice
6. WKS ¦l±sk Wroc³aw
7. UKS Olimpijczyk SP 1 Ostrów Wielkopolski
8. La Basket Warszawa

 Pierwsza "pi±tka" :

Krzy¿anowski Wojciech - Stal/UKS Pi±tka
Klimontowicz Miko³aj - MOSM Tychy
Jakubiak Mateusz - BT Opalenica
Bednarek Olivier - TKM W³oc³awek
Sosgórnik Piotr - UKS SP 27 Katowice


 Wyró¿nienie w dru¿ynie:

Wspania³y Filip - MOSM Tychy
¯mij Krzysztof - UKS SP 27 Katowice
Ciupak Oskar - La Basket Warszawa
Zaremba Miko³aj - Stal/UKS Pi±tka
Kromolnicki Bruno - UKS Olimpijczyk SP 1
Czy¿nielewski Wiktor - TKM W³oc³awek
Gruszczyñski Jakub - BT Opalenica
Pawe³ka Juliusz - WKS ¦l±sk Wroc³aw


Dru¿ynowy konkurs rzutów:

1. UKS Olimpijczyk SP 1
2. TKM W³oc³awek
3. Stal/UKS Pi±tka

WYNIKI


   Grupa A                                                         Grupa B
Stal/Pi±tka Ostrów Wlkp.   6 pkt.   Olimpijczyk SP 1 Ostrów Wlkp.  4 pkt.   
¦l±sk Wroc³aw   3 pkt                    TKM W³oc³awek  5 pkt.
UKS SP 27 Katowice   4 pkt.           Basket Team Opalenica  6 pkt.
MOSM Tychy  5 pkt                       La Basket Warszawa  3 pkt.
                                                         
Grupa A - hala SP 5 ul. Grabowska 1-3     Grupa B  -  hala SP 1 ul. Partyzancka 15

Stal/UKS Pi±tka - WKS ¦l±sk  57 : 41     Olimpijczyk SP 1- TKM W³oc³awek  36 : 84
UKS SP 27   -   MOSM Tychy   23 : 57     BT Opalenica -  La Basket Warszawa  114 : 6
Stal/UKS Pi±tka - UKS SP 27   44 : 41    Olimpijczyk SP 1 - BT Opalenica  23 : 97
WKS ¦l±sk - MOSM Tychy      34 : 58      TKM W³oc³awek  - La Basket 120 : 18
WKS ¦l±sk - UKS SP 27     37 : 50          TKM W³oc³awek  -  BT Opalenica  45 : 49
Stal/UKS Pi±tka - MOSM Tychy  48 : 36   Olimpijczyk SP 1 – La Basket  61 : 19

dru¿ynowy konkurs rzutowy - wygra³ zespó³ Olimpijczyka SP1 Ostrów
  
SP 27 – La Basket Warszawa 101:12
WKS ¦l±sk - Olimpijczyk SP 1 73:20
Stal/UKS Pi±tka - TKM W³oc³awek 56:59 po dogr.
MOSM Tychy - BT Opalenica 27:70

mecz o VII miejsce :
  La Basket Warszawa - Olimpijczyk SP 1 36:75
mecz o V miejsce:    UKS SP 27 - WKS ¦l±sk 42:38
mecz o III miejsce:   Stal/UKS Pi±tka - MOSM Tychy 24:51
Fina³:  TKM W³oc³awek - BT Opalenica 44:70